• Các câu hỏi thường gặp khi sử dụng hóa đơn điện tử

  Tin tức kế toán Các câu hỏi thường gặp khi sử dụng hóa đơn điện tử. Nghị định 119/2018/NĐ-CP Quy định mới nhất về hoá đơn điện tử được ban hành ngày 12 tháng 09 năm 2018. Theo đó quy định chậm nhất là ngày 1/11/2020 phải hoàn thành việc tổ chức thực hiện

 • Phần mềm HTKK 4.0.8 – Thay thế phiên bản kê khai trước đây

  Tin tức kế toán: Phần mềm HTKK 4.0.8 – Thay thế phiên bản kê khai trước đây. Các tính năng nổi bật của ứng dụng HTKK công nghệ mới. Đối tượng sử dụng phần mềm HTKK theo công nghệ mới hiện nay bao gồm các tỉnh thành nào? Các tính năng nổi bật của

 • Phần mềm HTKK 4.0.8 – Thay thế phiên bản kê khai trước đây

  Tin tức kế toán: Phần mềm HTKK 4.0.8 – Thay thế phiên bản kê khai trước đây. Các tính năng nổi bật của ứng dụng HTKK công nghệ mới. Đối tượng sử dụng phần mềm HTKK theo công nghệ mới hiện nay bao gồm các tỉnh thành nào? Các tính năng nổi bật của

 • Các khoản chi phí bị khống chế năm 2018

  Các khoản chi phí bị khống chế năm 2018 khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm những gì? Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN mới nhất 2018? Các chi phí trang phục, phụ cấp công tác, phụ cấp điện thoại có bị khống chế không? Chi

 • Phụ cấp nhà ở có tính thuế thu nhập cá nhân không? Phụ cấp nhà ở có tính thuế thu nhập cá nhân không?

  Tin tức kế toán: Phụ cấp nhà ở có tính thuế thu nhập cá nhân không? Mức phụ cấp nhà ở, hỗ trợ nhà ở cho người lao động tối đa là bao nhiêu? Doanh nghiệp hỗ trợ tiền nhà cho người lao động thì khoản phụ cấp này có được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN không? Các quy định

 • Tính thuế nhà thầu – Những điều cần lưu ý

  Tin tức kế toán Thuế nhà thầu xác định dựa trên cơ sở hợp đồng giữa cơ sở kinh doanh Việt Nam với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài. Cách tính thuế nhà thầu được quy định tại thông tư 103/2014/TT-BTC, tuy nhiên để hiểu rõ cách tính thuế khi ký kết hợp đồng mua dịch vụ …Chi tiết