Tỷ giá ghi sổ kế toán theo thông tư 200
Bài viết cập nhật mới nhất Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Tỷ giá ghi sổ kế toán theo thông tư 200

Tỷ giá ghi sổ kế toán theo thông tư 200 là gì?  Tỷ giá khi sổ kế toán theo thông tư 200 có mấy cách xác định?  Nguyên tắc áp dụng Tỷ giá khi sổ như thế nào? Mời bạn  theo dõi bài viết cùng Kế Toán Hà Nội nhé. Theo Điều 69 Thông tư 200/2014/TT­- BTC thì có

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Tỷ giá giao dịch thực tế theo thông tư 200

Tỷ giá giao dịch thực tế theo thông tư 200: Tỷ giá giao dịch thực tế khi mua bán ngoại tệ; Tỷ giá giao dịch thực tế để xác định doanh thu và chi phí bằng ngoại tệ: Tỷ giá giao dịch thực tế khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại

Chi tiết...
Cách hạch toán lãi vay phải trả
Cách hạch toán tài khoản TT133 Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT133 Hạch toán TT200

Cách hạch toán lãi vay phải trả

Hướng dẫn cách hạch toán lãi vay phải trả trong các trường hợp: Trả lãi vay theo định kỳ; Trả trước lãi trước cho nhiều kỳ; Trả lãi vay sau khi đáo hạn hợp đồng vay. Theo hướng dẫn tại điều Tại điều 63 thông tư 133/2016/TT-BTC và điều Tại điều 90 thông tư 200/2014/TT-BTC  thì Chi phí lãi vay trong

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 111-Tiền mặt theo thông tư 200

 Tin Tức Kế Toán: Giống với thông tư 133/2016/TT-BTC tài khoản 111 – Tiền mặt theo thông tư 200/2014/TT-BTC đều thuộc loại Tài khoản Tài sản. Nhưng bên cạnh đó nó có một số điểm khác biệt so với thông tư 133. Cách hạch toán tài khoản 111 theo thông tư 200 như thế nào? THÔNG

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh, Thông tư 200

 Tin Tức Kế Toán: Hạch toán xác định kết quả kinh doanh qua tài khoản 911 như thế nào? Kết quả hoạt động kinh doanh (TK 911) là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường; kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác của doanh nghiệp trong

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 811 – Chi phí khác theo Thông tư 200

 Tin Tức Kế Toán: Hạch toán Tài khoản 811 – Chi phí khác như thế nào? Chi phí khác (TK 811) là các khoản chi phí của các hoạt động ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế toán thực hành – Giảm 50% Học

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 711 – Thu nhập khác theo Thông tư 200

 Tin Tức Kế Toán: Hướng dẫn hạch toán tài khoản 711 – Thu nhập khác theo Thông tư 200. Thu nhập khác (TK 711) là các khoản thu nhập không phải là doanh thu của doanh nghiệp. Đây là các khoản thu nhập được tạo ra từ các hoạt động khác ngoài hoạt động kinh doanh thông thường của

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp Thông tư 200

 Tin Tức Kế Toán: Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp – Tài khoản 642 như thế nào theo TT 200? Chi phí quản lý doanh nghiệp (TK 642) là toàn bộ chi phí liên quan đến hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh, quản lý hành chính và một số khoản khác có tính

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng theo Thông tư 200

 Tin Tức Kế Toán: Cách hạch toán Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng theo Thông tư 200 khác gì với TT 133? Chi phí bán hàng (TK 641) là toàn bộ các khoản chi phí phát sinh liên quan đến quá trình bán sản phẩm, hàng hóa và cung cung cấp dịch vụ. Chi phí

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 635 – Chi phí tài chính theo Thông tư 200

 Tin Tức Kế Toán: Cách hạch toán Tài khoản 635 – Chi phí tài chính theo TT 200. Chi phí hoạt động tài chính (TK 635) là những chi phí liên quan đến các hoạt động về vốn, các hoạt động đầu tư tài chính và các nghiệp vụ mang tính chất tài chính của doanh nghiệp. THÔNG TIN

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán theo Thông tư 200

 Tin Tức Kế Toán: Cách hạch toán Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán như thế nào? Giá vốn hàng bán (TK 632) là giá trị phản ánh lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư, giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp đã bán được của doanh nghiệp trong

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 631 – Giá thành sản xuất theo Thông tư 200  

 Tin Tức Kế Toán: Để phục vụ cho việc tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ kế toán sử dụng tài khoản 631 – Giá thành sản xuất. Cách hạch toán Tài khoản 631 – Giá thành sản

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung theo Thông tư 200

Tin tức kế toán: Cách hạch toán Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung theo TT 200 như thế nào? Chi phí sản xuất chung (TK 627) là những khoản chi phí cần thiết khác (ngoài chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công Thông tư 200

 Tin Tức Kế Toán: Bài hướng dẫn cách hạch toán Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công. Chi phí sử dụng máy thi công (TK 623) bao gồm toàn bộ các khoản chi phí phục vụ cho các loại xe, máy chạy bằng động lực được sử dung trực tiếp để thi công các

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp Thông tư 200

 Tin Tức Kế Toán: Chi phí nhân công trực tiếp (Tài khoản 622) là những khoản tiền phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm hoặc trực tiếp thực hiện các lao vụ, dịch vụ gồm: Tiền lương chính, tiền lương phụ, các khoản phụ cấp, tiền trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Hạch toán Tài khoản 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp TT 200

Tin tức kế toán: Thông tư 200 hướng dẫn hạch toán Tài khoản 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp như thế nào? Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (TK 621) bao gồm các khoản chi phí về nguyên vật liệu chính, nửa thành phẩm mua ngoài, vật liệu phụ, … sử dụng

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu Thông tư 200

 Tin Tức Kế Toán: Các khoản giảm trừ doanh thu – Tài khoản 521 bao gồm: Chiết khấu thương mại; giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Hạch toán TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu theo TT 200 như thế nào? THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế toán thực

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán Tài khoản 515-Doanh thu hoạt động tài chính Thông tư 200

 Tin Tức Kế Toán: Doanh thu hoạt động tài chính (Tài khoản 515) là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được từ hoạt động tài chính hoặc kinh doanh về vốn trong kỳ. Cách hạch toán tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính được chia sẻ chi tiết sau

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Cách hạch toán tài khoản 511-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ TT200

 Tin Tức Kế Toán: Cách hạch toán tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là điều mà bất cứ kế toán nào cũng cần nắm rõ. Doanh thu là gì? Nguyên tắc kế toán doanh thu? Dưới dây, Kế Toán Hà Nội hướng dẫn cách hạch toán kế toán doanh thu

Chi tiết...
Cách hạch toán tài khoản TT200 Hạch toán TT200

Hạch toán Tài khoản 466–Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định TT 200

 Tin Tức Kế Toán: Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định là nguồn kinh phí được ngân sách nhà nước cấp để hình thành tài sản cố định hoặc cấp bằng tài sản cố định để sử dụng cho hoạt động dự án của doanh nghiệp. Cách hạch toán Nguồn kinh phí hình thành

Chi tiết...