Cơ sở pháp lý Thuế nhà thầu

Công văn 12057/CT-TTHT hướng dẫn tỷ giá tính thuế cho nhà thầu nước ngoài

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 12057/CT-TTHT V/v: Tỷ giá tính thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2016

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thuế nhà thầu

Thông tư 103/2014/TT-BTC về Thuế nhà thầu

      Tin tức kế toán Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư Thông tư 103/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam như sau: >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thuế nhà thầu

Quy định về thuế nhà thầu và nhà thầu phụ

     Tin tức kế toán Quy định về thuế nhà thầu và nhà thầu phụ. Thuế nhà thầu là một vấn đề khó không chỉ với doanh nghiệp mà đối với cả cơ quan chức năng. Nhất là những trường hợp thuế nhà thầu còn liên quan tới thầu phụ là doanh nghiệp nước ngoài

Chi tiết...