Thuế khác

 • Kinh nghiệm quyết toán thuế Kinh nghiệm quyết toán thuế

  Kinh nghiệm quyết toán thuế; Quyết toán thuế là gì? Quyết toán thuế như thế nào? Khi nào quyết toán thuế? Cán bộ thuế thường kiểm tra, bắt lỗi gì khi thực hiện quyết toán thuế tại Doanh nghiệp? Đấy là hàng loạt các câu hỏi mà Kế Toán Trẻ thường thắc mắc. >> Lớp học […]

 • Biểu thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất

  Biểu thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất được quy định tại Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12. Được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 70/2014/QH13 và Luật số 106/2016/QH13. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Tại Luật số 106/2016/QH13 đã sửa đổi, bổ sung […]

 • 3 loại thuế nhà đất phải nộp năm 2018

  Tin tức kế toán 3 loại thuế nhà đất phải nộp năm 2018 là những loại thuế nào? Nhà đất hiện nay đang “gánh” bao nhiêu loại thuế, phí? >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Luật Thuế tài sản, trong đó, một […]

 • Cách tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

  Tin tức kế toán Cách tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt Nghị định về Phí Bảo Vệ Môi Trường Đối Với Nước Thải – Số 154/2016/NĐ-CP Ban hành 16/11/2016, hiệu lực 01/01/2017 >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Xem thêm:  >> Danh sách các mặt hàng, […]

 • Phí bảo vệ môi trường – Những vấn đề cần quan tâm Phí bảo vệ môi trường - Những vấn đề cần quan tâm

  Tin tức kế toán Nghị định 154/2016/NĐ-CP quy định về đối tượng chịu phí, các trường hợp miễn phí, người nộp phí, mức thu, kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Theo đó, đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường theo quy định tại […]

 • Nghị định 154/2016/NĐ-CP QĐ Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Nghị định số 154/2016/NĐ-CPquy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

  Tin tức kế toán  Nghị định 154/2016/NĐ-CP QĐ Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, các trường hợp miễn phí, người nộp phí, mức thu, kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng […]

 • Phân biệt Thuế, Phí, Lệ phí bảo vệ môi trường Phân biệt Thuế, phí, lệ phí bảo vệ môi trường

  Tin tức kế toán Phân biệt Thuế, Phí, Lệ phí bảo vệ môi trường??? Bạn làm kế toán cho công ty cung cấp nước sạch, công ty khai thác Than, khoáng sản, dầu khí….Bạn đã phân biệt rõ thuế , phí và lệ phí BVMT chưa? >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới […]

 • Thời hạn nộp phí bảo vệ môi trường? Nộp chậm có bị phạt không?

  Tin tức kế toán Thời hạn nộp phí bảo vệ môi trường? Nộp chậm có bị phạt không? Rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực khai thác thuộc trường hợp phải nộp phí bảo vệ môi trường nhưng lại không hề biết. Vì doanh nghiệp chưa phân biệt được 3 công cụ là Thuế […]

 • Hướng dẫn cách kê khai thuế Tài Nguyên mới nhất

  Tin tức kế toán Hướng dẫn cách kê khai thuế Tài Nguyên mới nhất  >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Xem thêm:  >> Danh sách các mặt hàng, đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường >> Hướng dẫn kê khai thuế tài nguyên cho DN khai thác khoáng sản >> Hệ […]

 • Danh sách các mặt hàng, đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường

  Tin tức kế toán Danh sách các mặt hàng, đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường được quy định chi tiết tại Luật thuế bảo vệ môi trường số: 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010, có hiệu lực từ 1/1/2012 và được hướng dẫn tại một số thông tư như Thông tư 152,  TT 159/2012/TT-BTC ngày 28/92012… […]