Thuế khác

 • Thủ tục, hồ sơ hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt

  THỦ TỤC, HỒ SƠ HOÀN THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT. Tổ chức và cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt bán ra. Tuy nhiên có 1 số trường hợp người […]

 • 5 trường hợp được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt

  QUY ĐỊNH VỀ CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC HOÀN THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT. Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế tiêu dùng và chỉ đánh vào 1 giai đoạn duy nhất. Người sản xuất, nhập khẩu hàng hóa hoặc kinh doanh dịch vụ phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt khi bán ra. Tuy […]

 • Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ

  HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT ĐƯỢC KHẤU TRỪ. Đối tượng sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phải tính nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho Nhà nước. Tuy nhiên khi người nộp thuế tiến hành kê khai nộp thuế […]

 • Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất

  HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT.  Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa trong các trường hợp hàng hóa tiêu thụ trong nước, hàng hóa ở khâu nhập khẩu, hàng hóa gia công, trao đổi, biếu tặng, trả chậm trả góp… Một số quy định cần lưu ý […]

 • Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dịch vụ

  HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI DỊCH VỤ. Có nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng đến thuế tiêu thụ đặc biệt. Đây là 1 loại thuế tiêu dùng và cũng thuộc loại thuế gián thu được điều tiết thông qua giá cả của hàng hóa dịch vụ trên […]

 • Điều kiện khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

  Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu hàng hóa – dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Tuy nhiên một số trường hợp thuế TTĐB đã đã nộp sẽ được khấu trừ.Vậy trường hợp nào được khấu trừ thuế TTĐB? Điều kiện để được […]

 • Khái niệm thuế tiêu thụ đặc biệt

  KHÁI NIỆM – ĐẶC ĐIỂM THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT. Khái niệm Thuế tiêu thụ đặc biệt là gì? Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế tiêu dùng được nhiều nước trên thế giới sử dụng. Chính vì thế mà tên gọi của sắc thuế nào cũng khác nhau. Cụ thể: Nước Thụy […]

 • Đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

  ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT MỚI NHẤT. Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế có tính động viên cao, do mức thuế suất đánh vào các hàng hóa dịch vụ lớn với mục đích định hướng sản xuất và tiêu dùng trong xã hội. Hiện nay thuế tiêu thụ […]

 • Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

  ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT MỚI NHẤT. Thuế tiêu thụ đặc biệt là một trong những loại thuế hiện hành tại Việt Nam. Sắc thuế này đánh vào một số nhóm hàng hóa, dịch vụ trong một thời kỳ nhất định với mục đích điều tiết sản xuất và tiêu dùng của […]

 • Kinh nghiệm quyết toán thuế Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán tại Cầu Giấy TỐT nhất

  Kinh nghiệm quyết toán thuế; Quyết toán thuế là gì? Quyết toán thuế như thế nào? Khi nào quyết toán thuế? Cán bộ thuế thường kiểm tra, bắt lỗi gì khi thực hiện quyết toán thuế tại Doanh nghiệp? Đấy là hàng loạt các câu hỏi mà Kế Toán Trẻ thường thắc mắc. >> Lớp học […]