Thuế GTGT

Thuế GTGT là gì?

 • Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

  Tin tức kế toán: Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được quy định như thế nào? Hồ sơ, thủ tục gì để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu? >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Xem thêm: […]

 • Các đối tượng chịu thuế suất GTGT 10%

  Tin tức kế toán: Các đối tượng chịu thuế suất GTGT 10% năm 2018 được quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC đánh vào các mặt hàng tiêu dùng thông thường.  >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất  I. Dưới đây là cơ sở pháp lý mới nhất hướng dẫn về các […]

 • Đối tượng chịu thuế suất GTGT 5%

  Tin tức kế toán: Các đối tượng chịu thuế suất GTGT 5% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu. Các hàng hoá dịch vụ chịu thuế suất GTGT 5% được quy định tại Điều 10 thông tư 219/2014/TT-BTC. Thông tư này được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 26/2015/TT-BTC. >> Lớp học […]

 • Thời điểm xác định thuế GTGT là khi nào?

  Tin tức kế toán: Thời điểm xác định thuế GTGT là khi nào? Đối với các hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ, xây dựng khi nà thì xác định thuế GTGT? Quy định về Thời điểm xác định thuế GTGT được hướng dẫn cụ thể tại Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC. >> Lớp học […]

 • Thuế GTGT là gì – Bản chất của thuế GTGT

  Thuế GTGT là gì – Bản chất của thuế GTGT là như thế nào? Khái niệm thuế GTGT. Chắc hẳn tất cả mọi người đều đã từng nghe đến “Thuế Giá trị gia tăng” (GTGT). Các sản phẩm bạn tiêu dùng h…

 • Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

  Tin tức kế toán: Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào mới nhất hiện nay. Các điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào được hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC. Thông tư 219 ban hành ngày 31/12/2013. (sau đó đã được sửa đổi bổ sung bởi các thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông […]

 • Như thế nào là thanh toán không dùng tiền mặt

  Tin tức kế toán: “Như thế nào là thanh toán không dùng tiền mặt?” Để được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN đối với các hóa đơn mua vào có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (Bao gồm cả thuế GTGT). Thì theo điều kiện để được khấu trừ […]

 • Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào

  Tin tức kế toán: Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào cho đến năm 2018 được hướng dẫn chi tiết tại Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2013. Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 9, Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC; Khoản 5, Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC; Điều 9 Thông tư 151/2014/TT-BTC. Sau […]

 • Các đối tượng chịu thuế suất GTGT 0%

  Tin tức kế toán: Các đối tượng chịu thuế suất GTGT 0% tính đến năm 2018 được hướng dẫn chi tiết tại Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2013. Về quy định Các đối tượng chịu thuế suất GTGT 0% tại thông tư này đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5, […]

 • Các đối tượng không chịu thuế GTGT

   Tin tức kế toán: Các đối tượng không chịu thuế GTGT, các mặt hàng không chịu thuế GTGT năm 2018 được quy định cụ thể, chi tiết tại Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013. (Hướng dẫn Nghị định số 209/2013/NĐ-CP). Hiện  nay quy định về các đối tượng không chịu thuế GTGT ở thông tư này đã […]

Cơ sở pháp lý

 • Nghị định 38/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 01 tháng 7 năm 2019

  CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 38/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2019 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG Căn cứ Luật tổ […]

 • CV 4644 điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung HS khai thuế

  Tin tức kế toán CV 4644 của TCT điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung HS khai thuế >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất   Mời các bạn Tải về: CV 4658/TCT-CS TẠI ĐÂY Mời bạn xem thêm: >> Trường hợp xuất khầu hàng hóa không cần mở tờ khai […]

 • Công văn 4658/TCT của Tổng cục Thuế ngày 23/11/2018 về thuế GTGT

  Tin tức kế toán Công văn 4658/TCT của Tổng cục Thuế ngày 23/11/2018 về thuế GTGT >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Mời bạn xem thêm: >> Doanh nghiệp có nên đề nghị Hoàn thuế GTGT không? >> Trường hợp xuất khầu hàng hóa không cần mở tờ khai hải quan […]

 • Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản mới nhất 4.0.8 và 3.8.7 ngày 12/10/2018 Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản mới nhất 4.0.8 và 3.8.7 ngày 12/10/2018

  Tin tức kế toán Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản mới nhất 4.0.8 và 3.8.7 ngày 12/10/2018 có gì mới? nâng cấp nội dung gì? >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi sử dụng Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản mới nhất […]

 • Thông tư 82/2018/TT-BTC-Bãi bỏ 1 phần TT29/2013/TT-BTC về Thuế GTGT Thông tư 82/2018/TT-BTC-Bãi bỏ 1 phần TT 29/2013/TT-BTC về Thuế GTGT

  Tin tức kế toán: Thông tư 82/2018/TT-BTC-Bãi bỏ 1 phần TT 29/2013/TT-BTC về Thuế GTGT được Bộ Tài chính ban hành ngày 30/08/2018 nhằm bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Thông tư 82/2018/TT-BTC có hiệu lực […]

 • Các văn bản mới nhất về thuế GTGT 2018 Các văn bản mới nhất về thuế GTGT

  Tin tức kế toán: Hệ thống các văn bản mới nhất về thuế GTGT 2018 bao gồm các văn bản Luật, thông tư, nghị định mới nhất giúp các bạn nắm rõ được các quy định hiện hành về Thuế GTGT. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Các văn bản […]

 • Hỗ trợ Kê khai thuế mới nhất phiên bản 3.8.3 ngày 21/04/2018

  Tin tức kế toán Đáp ứng các nội dung của Thông tư số 324/2016/TT-BTC và Công văn số 1225/TCT-KK ngày 9/4/2018 về việc hướng dẫn thực hiện hệ thống MLNSNN theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC; bổ sung tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng […]

 • Hệ thống các văn bản về Thuế GTGT mới nhất

  Tin tức kế toán: Hệ thống các văn bản về Thuế GTGT mới nhất hiện nay. Nhằm giúp các bạn nắm rõ các quy định hiện hành về Thuế GTGT để kịp thời áp dụng trong công tác kế toán Tin tức kế toán xin cập nhật hệ thống văn bản về Luật, Nghị định, Thông tư, […]

 • Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC ngày 15/05/2017 hướng dẫn về Thuế GTGT

  Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC ngày 15/05/2017 hướng dẫn về thuế GTGT được hợp nhất từ 7 thông tư: >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Xem thêm: >> Tối đa hóa lợi ích tài chính của doanh nghiệp bằng dịch vụ kế toán thuế trọn gói >>  Hướng dẫn nộp […]

 • VB hợp nhất 06/VBHN-BTC Quy định, hướng dẫn một số điều Luật Thuế GTGT

  Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC Quy định, hướng dẫn thi một số điều Luật Thuế GTGT ngày 04/04/2017 được hợp nhất từ 5 nghị định: >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất  1. Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013  2.  Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014  3. Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015  4.  Nghị […]

Kê khai, nộp thuế

 • Phân biệt thuế suất 0% và không chịu thuế GTGT

  Phân biệt thuế suất 0% và không chịu thuế GTGT như thế nào? Hẳn các bạn ai cũng đều đã từng nghe về đối tượng chịu thuế GTGT 0% và đối tượng không chịu thuế GTGT ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường và trong quá trình làm việc thực tế. Tuy nhiên […]

 • Các sai sót thường gặp khi kê khai thuế GTGT đầu ra

  Các sai sót thường gặp khi kê khai thuế GTGT đầu ra. Kê khai thuế GTGT là công việc hàng tháng, hàng quý mà kế toán phải làm. Tuy nhiên, vẫn thường hay xảy ra các sai sót dẫn đến phải kê khai bổ sung, điều chỉnh. Xác định sai giá trị tính thuế, xác […]

 • Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.1.3

  Tin tức kế toán Hỗ trợ kê khai phiên bản HTKK 4.1.3 mới nhất ngày 19/02/2019 có gì mới? Nâng cấp nội dung gì? Được áp dụng từ ngày nào? >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Mời bạn xem thêm: >> Mức lương tối thiểu vùng mới nhất năm 2019 >> Cách xử […]

 • Nâng cấp hỗ trợ kê khai thuế phiên bản 4.1.1 ngày 02/01/2019 Nâng cấp hỗ trợ kê khai thuế phiên bản 4.1.1 ngày 02/01/2019

  Tin tức kế toán Hỗ trợ kê khai phiên bản HTKK 4.1.1 mới nhất ngày 02/01/2019 có gì mới? Nâng cấp nội dung gì? Được áp dụng từ ngày nào? >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Mời bạn xem thêm: >> Mức lương tối thiểu vùng mới nhất năm 2019 >> […]

 • Hỗ trợ kê khai phiên bản HTKK 4.1.0 mới nhất ngày 11/12/2018

  Tin tức kế toán Hỗ trợ kê khai phiên bản HTKK 4.1.0 mới nhất ngày 12/12/2018 có gì mới? Nâng cấp nội dung gì? Được áp dụng từ ngày nào? >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Mời bạn xem thêm: >> Mức lương tối thiểu vùng mới nhất năm 2019 >> […]

 • Hàng tiêu dùng nội bộ có phải xuất hoá đơn không? HƯớng dẫn Cách tính thuế GTGT đối với hàng hoá tiêu dùng nội bộ năm 2018

  Tin tức kế toán: Hàng tiêu dùng nội bộ có phải xuất hoá đơn không? cách khai và tính thuế như thế nào? Hàng hoá tiêu dùng nội bộ có cần kê khai và nộp thuế GTGT không? Hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng nội bộ có phải xuất hoá đơn không? Xuất hàng […]

 • Quy định về hoá đơn điện tử mới nhất 2018 Các Quy định về hoá đơn điện tử mới nhất 2018 hiện nay là gì

  Tin tức kế toán: Những Quy định về hoá đơn điện tử mới nhất 2018. Bài viết này sẽ giúp bạn trả lời cho các câu hỏi mà hiện nay nhiều bạn đang thắc mắc. Như: Hoá đơn điện tử là gì? Đối tượng nào phải sử dụng hoá đơn điện tử? Thời điểm bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử là khi […]

 • Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất vào khu chế xuất Khu chế xuất là gì? Doanh nghiệp chế xuất là gì? Thuế suất ra sao?

   Tin tức kế toán Theo quy định tại Khoản 5, Điều 21, Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ về Khu chế xuất quy định: “Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, trừ khu phi thuế quan, […]

 • Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT năm 2018

  Tin tức kế toán: Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT mới nhất năm 2018. Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT giúp các bạn nắm được khi nào cần lập tờ khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT. Khi nào thì kê khai bổ sung, điều […]

 • Hướng dẫn nộp hồ sơ hoàn thuế qua mạng mới nhất Hướng dẫn nộp hồ sơ hoàn thuế qua mạng mới nhất

  Tin tức kế toán Hướng dẫn nộp hồ sơ hoàn thuế qua mạng mới nhất. Tổng cục thuế cho phép người nộp thuế lập giấy đề nghị hoàn và thực hiện gửi giấy đề nghị hoàn đến cơ quan thuế >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất >>  Hướng dẫn cách nộp […]

Tình huống nâng cao

 • Các khoản chi lương và phụ cấp phải nộp và không phải nộp BHXH, thuế TNCN

  Các khoản chi lương và phụ cấp phải nộp và không phải nộp BHXH, thuế TNCN đang được rất nhiều bạn Kế toán cũng như chủ doanh nghiệp quan tâm. Như chúng ta đã biết từ năm 2018 luật BHXH có nhiều thay đổi. Trong sự thay đổi đó có nhiều điều khoản gây khó […]

 • Cách xử lý thuế GTGT của hàng hóa tài sản bị tổn thất

  Cách xử lý thuế GTGT của hàng hóa tài sản bị tổn thất như thế nào? Trong thực tế nhiều khi hàng hóa, tài sản sẽ bị hư hỏng, tổn thất do những nguyên nhân khách quan. Hoặc do nguyên nhân chủ quan từ phía doanh nghiệp. Vậy khi bị tổn thất kế toán cần […]

 • Có được hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu không? Hướng dẫn nộp hồ sơ hoàn thuế qua mạng mới nhất

  26Tin tức kế toán Có được hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu không? >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Như các bạn đã biết:  Từ ngày 1/7/2016 đến trước ngày 1/2/2018, cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp hàng […]

 • Góp vốn kinh doanh chưa đủ có được hoàn thuế GTGT không?

  Tin tức kế toán Góp vốn kinh doanh chưa đủ kiệu có được hoàn thuế GTGT? Khoản 2 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng và nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng […]

 • Bán hàng vào khu chế xuất – Thuế suất 10% hay 0%?

   Tin tức kế toán  Khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu, có ranh giới địa lý xác định, được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục áp dụng đối với khu […]

 • Thanh toán vào tài khoản của bên thứ ba có được khấu trừ thuế không?

  Tin tức kế toán Thanh toán vào tài khoản của bên thứ ba có được khấu trừ thuế không? Đây là câu hỏi của không ít bạn kế toán vì việc thanh toán liên quan đến điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ của DN.  […]

 •  Xử lý trong trường hợp hàng bán bị trả lại

      Tin tức kế toán Khi bán hàng hóa cho người mua, doanh nghiệp thường bàn giao hàng hóa và tiến hành lập hóa đơn giao cho khách. Nhưng khi khách hàng đã nhận hàng, nhận hóa đơn, thậm chí đã kê khai thuế, nhưng vẫn trả lại hàng vì không đúng phẩm chất, […]

 • Một số bài tập tính thuế GTGT – Có lời giải

  Tin tức kế toán: Luật thuế GTGT đã có nhiều thay đổi trong những năm vừa qua. Kế Toán Hà Nội xin chia sẻ 1 số bài tập tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và trực tiếp. Mỗi bài tập thuế GTGT có hướng dẫn giải chi tiết. Cùng Kế Toán Hà Nội theo […]

 • Hướng dẫn nộp hồ sơ hoàn thuế qua mạng điện tử mới nhất

  Tin tức kế toán Hướng dẫn nộp hồ sơ hoàn thuế qua mạng điện tử mới nhất Tổng cục thuế cho phép người nộp thuế lập giấy đề nghị hoàn và thực hiện gửi giấy đề nghị hoàn đến cơ quan thuế >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất >>  Hướng dẫn cách […]

 • Thuế đối với HH bán cho tổ chức công đoàn trong khu phi thuế quan

       Tin tức kế toán  Bộ Tài chính cho biết, tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT có quy định về thuế suất 0% như sau: >> […]

Xử lý vi phạm thuế GTGT

 • Mức phạt chậm nộp tiền thuế GTGT và cách tính tiền phạt mới nhất

  Tin tức kế toán Mức phạt chậm nộp thuế GTGT như thế nào? Bắt đầu từ ngày 1/7/2016 việc xử phạt vi phạm nộp chậm tiền thuế sẽ được thực hiện theo quy định tại Tại Khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13 cụ thể như sau: >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất […]

 • Mức phạt nộp chậm tờ khai khai thuế GTGT, TNCN, TNDN

  Tin tức kế toán Mức phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế, tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN, tờ khai thuế môn bài, cách tính phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế theo Thông tư Số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ tài chính >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới […]