Chứng từ TT133 Chứng từ TT200 Mẫu biểu TT133 Mẫu biểu TT200

Mẫu Biên bản định giá tài sản góp vốn mới nhất

Để xác định được số vốn góp của mình thì phải tiến hành định giá tài sản góp vốn. Mẫu biên bản góp vốn thể hiện đầy đủ thông tin của người góp vốn như: họ tên, số tài sản định giá, phương thức định giá….  >  Các bạn có thể tải mẫu biên bản về:

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT133

Mẫu Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ và cách lập theo Thông tư 133

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ, mục đích, hướng dẫn cách lập…. theo Thông tư 133……… Mẫu bảng: Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:    TẢI VỀ       +  File excel:     TẢI VỀ 1. Mục đích: Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ nhằm xác định khoản tiền lương, tiền công

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT133

Mẫu Bảng thanh toán tiền thuê ngoài và cách lập theo Thông tư 133

Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài, mục đích, hướng dẫn cách lập ………. theo Thông tư 133/2016/TT-BTC…….. Mẫu bảng:  Các bạn tải mẫu về tại đây:    +  File word:    TẢI VỀ     +  File excel:    TẢI VỀ  1. Mục đích: Bản thanh toán tiền thuê ngoài là chứng từ kế toán nhằm xác nhận

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT133

Mẫu giấy đi đường và cách hạch toán theo Thông tư 133

Mẫu giấy đi đường, mục đích, hướng dẫn cách lập…….. theo Thông tư 133 Mẫu giấy đi đường:   Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:         TẢI VỀ       +  File excel:          TẢI VỀ 1. Mục đích: Giấy đi đường là căn cứ để cán bộ và người lao động

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT133

Mẫu bảng chấm công và hướng dẫn cách lập theo Thông tư 133

Mẫu bảng chấm công, mục đích, hướng dẫn cách lập ……….theo Thông tư 133/2016/TT-BTC… Dưới đây là mẫu bảng chấm công: Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:        TẢI VỀ       +  File excel:        TẢI VỀ 1. Mục đích: Bảng chấm công dùng để theo dõi ngày công thực

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT133

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ và cách lập theo Thông tư 133

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ, hướng dẫn cách lập  bảng chấm công…… theo Thông tư 133/2016/TT-BTC……… Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ:   Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:           TẢI VỀ      +  File excel:           TẢI VỀ  1. Mục đích: Theo

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT133

Mẫu Bảng thanh toán tiền lương và cách lập theo Thông tư 133

Mẫu bảng thanh toán tiền lương, mục đích, hướng dẫn cách lập…. theo Thông tư 133……… Mẫu bảng thanh toán tiền lương: Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:          TẢI VỀ      +  File excel:          TẢI VỀ 1. Mục đích: Bảng thanh toán tiền lương là

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT133

Mẫu Bảng thanh toán tiền thưởng và cách lập theo Thông tư 133

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng, mục đích, hướng dẫn cách lập……. theo Thông tư 133………… Mẫu Bảng thanh toán tiền thưởng: Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:   TẢI VỀ      +  File excel:   TẢI VỀ 1. Mục đích: Là chứng từ xác nhận số tiền thưởng cho từng người lao động, làm

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT133

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành và cách lập theo TT 133

Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành, mục đích, hướng dẫn cách lập …. theo Thông tư 133…….. Mẫu phiếu: Các bạn tải mẫu về tại đây:       +  File word:      TẢI VỀ       +  File excel:       TẢI VỀ 1. Mục đích: Là chứng từ xác nhận số sản phẩm

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT133

Mẫu hợp đồng giao khoán và cách lập theo Thông tư 133

Mẫu hợp đồng giao khoán, mục đích, hướng dẫn cách lập….. theo Thông tư 133………. Mẫu hợp đồng:   Các bạn tải mẫu về :   >> TẠI ĐÂY  << 1. Mục đích: Hợp đồng giao khoán là bản ký kết giữa người giao khoán và người nhận khoán nhằm xác nhận về khối lượng công việc khoán hoặc nội

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT133

Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán và cách lập theo TT 133

Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán, mục đích, hướng dẫn cách lập……. theo Thông tư 133/2016/TT-BTC……… Mẫu biên bản:   Các bạn tải mẫu về :    >>  TẠI ĐÂY  << 1. Mục đích: Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán là chứng từ nhằm xác nhận số lượng, chất lượng công

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT133

Mẫu Bảng phân bổ tiền lương và BHXH và cách lập theo Thông tư 133

Mẫu bảng phân bổ tiền lương và BHXH, mục đích, hướng dẫn cách lập………. theo thông tư 133……. Mãu bảng PB: Các bạn tải mẫu về tại đây:       +  File word:       TẠI ĐÂY      +  File excel:       TẠI ĐÂY 1. Mục đích Dùng để tập hợp và phân bổ tiền lương tiền công

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán tiền lương Mẫu biểu kế toán tiền lương Mẫu biểu TT133

Mẫu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương và cách lập theo Thông tư 133

Mẫu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương, mục đích, hướng dẫn cách lập……… theo Thông tư 200……..  Mẫu bảng kê 10-LĐTL:   Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File excel:     TẢI VỀ      +  File word:     TẢI VỀ 1. Mục đích: Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán kho Mẫu biểu KT Kho Mẫu biểu TT133

Mẫu Phiếu xuất kho và cách lập theo Thông tư 133

Mẫu phiếu xuất kho, mục đích, hướng dẫn cách lập…….. theo Thông tư 200…….. Mẫu phiếu xuất kho:   Các bạn tải mẫu về tại đây:       +  File excel:      TẢI VỀ      +  File word:      TẢI VỀ    1. Mục đích: Theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Mẫu biểu TT133

Mẫu Phiếu chi và hướng dẫn cách lập theo Thông tư 133

Mẫu phiếu chi theo Thông tư 133, mục đích, hướng dẫn cách lập………… >> Lớp học kế toán ở Hà Đông – Ưu đãi mới nhất Mẫu phiếu chi: Các bạn tải mẫu về :    TẠI ĐÂY 1. Mục đích: Nhằm xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Mẫu biểu TT133

Mẫu Phiếu thu và hướng dẫn cách lập theo Thông tư 133

Mẫu phiếu thu theo Thông tư 133, mục đích, hướng dẫn cách lập ………… Mẫu phiếu thu: Các bạn tải mẫu về :        TẠI ĐÂY 1. Mục đích: Nhằm xác định số tiền mặt, ngoại tệ,… thực tế nhập quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Mẫu biểu TT133

Mẫu Giấy đề nghị tạm ứng và hướng dẫn cách lập theo Thông tư 133

Mẫu giấy đề nghị:   Các bạn tải mẫu về tại đây:   TẠI ĐÂY 1. Mục đích: Giấy đề nghị tạm ứng là căn cứ để xét duyệt tạm ứng, làm thủ tục lập phiếu chi và xuất quỹ cho tạm ứng.            2. Phương pháp và trách nhiệm ghi   –   Góc trên bên trái của

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Mẫu biểu TT133

Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng và hướng dẫn cách lập theo Thông tư 133

Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng, mục đích, hướng dẫn cách lập………….. Mẫu giấy: Các bạn tải mẫu về tại đây:        TẠI ĐÂY 1. Mục đích: Giấy thanh toán tiền tạm ứng là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Mẫu biểu TT133

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán và hướng dẫn cách lập theo Thông tư 133

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 133, mục đích, hướng dẫn cách lập….. Mẫu giấy đề nghị: Các bạn tải mẫu về : TẠI ĐÂY 1. Mục đích: Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Mẫu biểu TT133

Mẫu Biên lai thu tiền và hướng dẫn cách lập theo Thông tư 133

Mẫu biên lai thu tiền theo Thông tư 133. mục đích, hướng dẫn cách lập….. Mẫu biên lai: Các bạn tải mẫu về:     TẠI ĐÂY 1. Mục đích: Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của doanh nghiệp hoặc cá nhân đã thu tiền hoặc thu séc của người nộp làm căn cứ để

Chi tiết...