Bài viết về KT Kho Kế toán kho

Cách tính giá xuất kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Các phương pháp tính giá xuất kho: Phương pháp giá đích danh; Phương pháp bình quân gia quyền và Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO). Cách tính và ví dụ cụ thể theo từng phương pháp, mời các bạn xem bài hướng dẫn sau của Kế Toán Hà Nội. Để xác định giá thực tế (giá gốc)

Chi tiết...
Bài viết về KT Kho Kế toán kho

Hàng hóa là gì, cách tính giá  nhập, xuất, tồn kho hàng hóa TT 200&TT133

Hàng hóa là gì?; Cách tính giá  nhập, xuất, tồn kho hàng hóa ra sao?; Tài khoản sử dụng khi hạch toán như thế nào?; Mời các bạn theo dõi bài viết sau của Kế Toán Hà Nội I. HÀNG HÓA LÀ GÌ? Hàng hóa là những vật phẩm các doanh nghiệp mua về để bán

Chi tiết...
Bài viết về KT Kho Kế toán kho

Kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Kế toán chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa phải thực hiện theo từng kho, từng loại, từng nhóm. Doanh nghiệp có thể dùng giá thực tế hoặc giá hạch toán để kế toán chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa. Trường

Chi tiết...
Bài viết về KT Kho Kế toán kho

Nguyên liệu, vật liệu là gì; Công cụ, dụng cụ là gì, cách phân loại

Thế nào là Nguyên liệu, vật liệu; Thế nào là Công cụ, dụng cụ. Các cách phân loại Nguyên liệu, vật liệu và phân loại Công cụ, dụng cụ. Mời các bạn theo dõi bài viết của Kế Toán Hà Nội. >>>> Dịch vụ kế toán trọn gói <<<< Chỉ từ 17.000 đồng/tháng  1. Khái niệm và đặc điểm

Chi tiết...
Bài viết về KT Kho Kế toán kho

KTHTK theo PP Kê khai thường xuyên và KTHTK theo PP kiểm kê định kỳ

Như chúng ta đã biết doanh nghiệp có thể áp dụng kế toán hàng tồn kho (KTHTK) theo một trong hai phương pháp Kê khai thường xuyên hoặc Kiểm kê định kỳ. Vậy kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên là gì?, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê

Chi tiết...
Bài viết về KT Kho Kế toán kho

Thành phẩm, sản phẩm, cách tính giá  nhập, xuất, tồn kho, tài khoản sử dụng

Thế nào là thành phẩm; bán thành phẩm và sản phẩm, cách tính giá Nhập, Xuất, Tồn kho, phương pháp kế toán chi tiết, tài khoản sử dụng khi hạch toán. 1. Thế nào là thành phẩm, bán thành phẩm và sản phẩm 1.1. Thành phẩm: Thành phẩm là sản phẩm kết thúc giai đoạn chế

Chi tiết...
Bài viết về KT Kho Kế toán kho

Kế toán chi tiết NVL, CCDC, SP, HH theo PP sổ đối chiếu luân chuyển

Kế toán chi tiết Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa theo phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển Theo phương pháp này, kế toán chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa tại doanh nghiệp được tiến hành như sau: I. Ở KHO – Thủ

Chi tiết...
Bài viết về KT Kho Kế toán kho

Kế toán chi tiết NVL, CCDC, SP, HH theo phương pháp sổ số dư

Hiện nay các doanh nghiệp thường hạch toán chi tiết nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa theo một trong 3 phương pháp chủ yếu sau: Phương pháp thẻ song song Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển Phương pháp sổ số dư. Trong bài viết này mời các bạn

Chi tiết...
Bài viết về KT Kho Kế toán kho

Kế toán chi tiết NVL, CCDC, SP, HH theo phương pháp mở thẻ song song

Hiện nay các doanh nghiệp thường hạch toán chi tiết nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa theo một trong 3 phương pháp chủ yếu sau: Phương pháp mở thẻ song song Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển Phương pháp sổ số dư. Trong bài viết này Kế Toán

Chi tiết...
Bài viết về KT Kho Kế toán kho

Hướng dẫn cách phân bổ công cụ, dụng cụ

Khi nào hạch toán là công cụ, dụng cụ; Thời gian phân bổ công cụ, dụng cụ; Cách phân bổ công cụ, dụng cụ; Cách lập bảng phân bổ công cụ, dụng cụ và ví dụ cụ thể mời các bạn xem bài hướng dẫn sau của Kế Toán Hà Nội. Khi mua tài sản về

Chi tiết...
Bài viết về KT Kho Kế toán kho

Tính giá nhập kho nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ 

Kế toán nhập, xuất, tồn kho nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ phải được thực hiện theo nguyên tắc giá gốc (giá thực tế) quy định trong chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 “Hàng tồn kho”. Giá gốc ghi sổ của nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ nhập kho

Chi tiết...
Bài viết về KT Kho Kế toán kho

Tính giá xuất kho nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Để xác định giá thực tế (giá gốc) ghi sổ của nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa xuất kho trong kỳ kế toán có thể sử dụng một trong các phương pháp: Phương pháp giá thực tế đích danh; Phương pháp bình quân gia quyền và Phương pháp nhập trước, xuất

Chi tiết...
Bài viết về KT Kho Kế toán kho

Tính giá xuất kho theo phương pháp giá thực tế đích danh

Để xác định giá thực tế (giá gốc) ghi sổ của nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa xuất kho trong kỳ kế toán có thể sử dụng một trong các phương pháp: Phương pháp giá thực tế đích danh; Phương pháp bình quân gia quyền và Phương pháp nhập trước, xuất

Chi tiết...
Bài viết về KT Kho Kế toán kho

Tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền

Để xác định giá thực tế (giá gốc) ghi sổ của nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa xuất kho trong kỳ kế toán có thể sử dụng một trong các phương pháp: Phương pháp giá thực tế đích danh; Phương pháp bình quân gia quyền và Phương pháp nhập trước, xuất

Chi tiết...
Bài viết về KT Kho Kế toán kho

Tính giá xuất kho theo phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO)

Để xác định giá thực tế (giá gốc) ghi sổ của nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa xuất kho trong kỳ kế toán có thể sử dụng một trong các phương pháp: Phương pháp giá thực tế đích danh; Phương pháp bình quân gia quyền và Phương pháp nhập trước, xuất

Chi tiết...