Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu
Thuế GTGT Thuế GTGT là gì?

Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Tin tức kế toán: Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được quy định như thế nào? Hồ sơ, thủ tục gì để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu? >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Xem thêm: >>

Chi tiết...
Các đối tượng chịu thuế suất GTGT 10%
Thuế GTGT Thuế GTGT là gì?

Các đối tượng chịu thuế suất GTGT 10%

Tin tức kế toán: Các đối tượng chịu thuế suất GTGT 10% năm 2018 được quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC đánh vào các mặt hàng tiêu dùng thông thường.  >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất  I. Dưới đây là cơ sở pháp lý mới nhất hướng dẫn về các đối

Chi tiết...
Đối tượng chịu thuế suất GTGT 5%
Thuế GTGT Thuế GTGT là gì?

Đối tượng chịu thuế suất GTGT 5%

Tin tức kế toán: Các đối tượng chịu thuế suất GTGT 5% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu. Các hàng hoá dịch vụ chịu thuế suất GTGT 5% được quy định tại Điều 10 thông tư 219/2014/TT-BTC. Thông tư này được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 26/2015/TT-BTC. >> Lớp học Kế

Chi tiết...
Thời điểm xác định thuế GTGT là khi nào?
Thuế GTGT Thuế GTGT là gì?

Thời điểm xác định thuế GTGT là khi nào?

Tin tức kế toán: Thời điểm xác định thuế GTGT là khi nào? Đối với các hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ, xây dựng khi nà thì xác định thuế GTGT? Quy định về Thời điểm xác định thuế GTGT được hướng dẫn cụ thể tại Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC. >> Lớp học Kế

Chi tiết...
Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào
Thuế GTGT Thuế GTGT là gì?

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Tin tức kế toán: Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào mới nhất hiện nay. Các điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào được hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC. Thông tư 219 ban hành ngày 31/12/2013. (sau đó đã được sửa đổi bổ sung bởi các thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông tư

Chi tiết...
Như thế nào là thanh toán không dùng tiền mặt
Thuế GTGT Thuế GTGT là gì?

Như thế nào là thanh toán không dùng tiền mặt

Tin tức kế toán: “Như thế nào là thanh toán không dùng tiền mặt?” Để được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN đối với các hóa đơn mua vào có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (Bao gồm cả thuế GTGT). Thì theo điều kiện để được khấu trừ thuế

Chi tiết...
Các nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào
Thuế GTGT Thuế GTGT là gì?

Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Tin tức kế toán: Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào cho đến năm 2018 được hướng dẫn chi tiết tại Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2013. Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 9, Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC; Khoản 5, Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC; Điều 9 Thông tư 151/2014/TT-BTC. Sau đây

Chi tiết...
Các đối tượng chịu thuế suất GTGT 0%
Thuế GTGT Thuế GTGT là gì?

Các đối tượng chịu thuế suất GTGT 0%

Tin tức kế toán: Các đối tượng chịu thuế suất GTGT 0% tính đến năm 2018 được hướng dẫn chi tiết tại Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2013. Về quy định Các đối tượng chịu thuế suất GTGT 0% tại thông tư này đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5, Điều

Chi tiết...
Các đối tượng không chịu thuế GTGT năm 2018
Thuế GTGT Thuế GTGT là gì?

Các đối tượng không chịu thuế GTGT

 Tin tức kế toán: Các đối tượng không chịu thuế GTGT, các mặt hàng không chịu thuế GTGT năm 2018 được quy định cụ thể, chi tiết tại Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013. (Hướng dẫn Nghị định số 209/2013/NĐ-CP). Hiện  nay quy định về các đối tượng không chịu thuế GTGT ở thông tư này đã được

Chi tiết...
Thuế GTGT Thuế GTGT là gì?

Những lưu ý về thuế giá trị gia tăng

 Tin tức kế toán  Khi học ở trong trường các bạn đã biết thuế giá trị gia tăng là gì? Thuế giá trị gia tăng có đặc điểm gì? Nhưng đối tượng nào chịu thuế giá trị gia tăng? Ai là người nộp thuế và nộp thuế là bao nhiêu thì không phải ai cũng biết. Hãy cùng

Chi tiết...
Thuế GTGT Thuế GTGT là gì?

Ưu, nhược điểm của 2 PP Tính thuế GTGT trực tiếp và khấu trừ

 Tin tức kế toán Tính thuế GTGT trực tiếp và Tính thuế GTGT khấu trừ là 2 cụm từ mà kế toán được nghe rất nhiều nhưng bản chất về nó thì không phải bạn nào cũng hiểu đúng. Bài viết dưới đây Tin tức kế toán xin chia sẻ cùng bạn đọc để hiểu rõ

Chi tiết...
Thuế GTGT Thuế GTGT là gì?

Mẫu 01/GTGT theo Thông tư 26 mới nhất

Tin tức kế toán Mẫu tờ khai thuế GTGT 01/GTGT Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính (Dành cho người nộp thuế khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ). >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất CỘNG HOÀ Xà HỘI

Chi tiết...
Thuế GTGT Thuế GTGT là gì?

Hướng dẫn hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

      Tin tức kế toán DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu thì hạch toán thuế GTGT  như thế nào? Bài viết sau đây Tin tức kế toán xin hướng dẫn các bạn các bút toán hạch toán đối với DN kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp.

Chi tiết...
Thuế GTGT Thuế GTGT là gì?

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào mới nhất

Tin tức kế toán Ngày 27/02/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 26/2015/TT-BTC có hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2015 quy định cụ thể những điều kiện để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng (VAT) đầu vào. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất >>  Hướng dẫn nộp tờ

Chi tiết...
Thuế GTGT Thuế GTGT là gì?

Một số vấn đề chung về thuế GTGT

 Tin tức kế toán  Thuế giá trị gia tăng là loại thuế tiêu dùng nhằm động viên một bộ phận thu nhập của người chịu thuế đã sử dụng để mua hàng hóa và được cung cấp dịch vụ. Đây là thuế thu trên phần giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh

Chi tiết...