Bai viết về KTMH Kế toán mua hàng

Cách hạch toán mua hàng về nhập kho theo đúng hóa đơn mua hàng TT133&TT200

Hướng dẫn cách hạch toán mua hàng hóa nội địa về nhập kho theo đúng hóa đơn, theo thông tư 200/2014/TT-BTC và thông tư 133/2016/TT-BTC, trong trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. ٭ Nếu doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Chi tiết...
Bai viết về KTMH Kế toán mua hàng

Cách hạch toán hàng mua về sau đó phải gia công, chế biến lại TT 220&TT133

Hướng dẫn cách hạch toán hàng hóa mua về sau đó phải gia công, chế biến lại, theo thông tư 200/2014/TT-BTC và thông tư 133/2016/TT-BTC. Trường hợp hàng mua vào cần phải gia công, chế biến lại trước khi xuất bán để tăng giá trị hoặc khả năng tiêu thụ của hàng hoá, kế toán phải

Chi tiết...
Bai viết về KTMH Kế toán mua hàng

Cách hạch toán hàng về chưa có hóa đơn theo thông tư 200 và thông tư 133

Trên thực tế có rất nhiều doanh nghiệp thương mại mua hàng hóa, nhận được hàng rồi mà vẫn chưa nhận được hóa đơn. Trong trường hợp này kế toán phải hạch toán như thế nào?. Mời các bạn theo dõi bài viết sau của Kế Toán Hà Nội. 1. Tại ngày nhận được hàng hóa

Chi tiết...
Bai viết về KTMH Kế toán mua hàng

Cách hạch toán hóa đơn về hàng chưa về theo thông tư 200 và thông tư 133

Trên thực tế có rất nhiều doanh nghiệp thương mại mua hàng hóa, nhận được hóa đơn rồi mà vẫn chưa nhận được hàng. Trong trường hợp này kế toán phải hạch toán như thế nào?. Mời các bạn theo dõi bài viết sau của Kế Toán Hà Nội. 1. Tại ngày nhận được hóa đơn,

Chi tiết...
Bai viết về KTMH Kế toán mua hàng

Mua hàng không nhập kho mà chuyển thẳng gửi bán hoặc bán trực tiếp

Cách hạch toán mua hàng không nhập kho mà chuyển thẳng gửi bán hoặc bán trực tiếp theo thông tư 200 và thông tư 133 Trên thực tế có rất nhiều doanh nghiệp thương mại, để tiết kiệm chi phí, khi mua hàng xong doanh nghiệp không đưa hàng về nhập kho và chuyển thẳng để

Chi tiết...
Bai viết về KTMH Kế toán mua hàng

Cách hạch toán mua hàng trả chậm trả góp theo thông tư 200 và thông tư 133

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT và cách kê khai thuế GTGT đối với hàng trả chậm, trả góp; Cách hạch toán đối với hàng mua theo phương thức trả chậm, trả góp. Mời các bạn theo dõi bài viết sau của Kế Toán Hà Nội. 1. Điều kiện khấu trừ thuế GTGT và cách kê

Chi tiết...
Bai viết về KTMH Kế toán mua hàng

Cách hạch toán mua hàng nhập kho phát hiện thiếu so với hóa đơn mua hàng

Trong bài viết này, Kế Toán Hà Nội xin được hướng dẫn cách hạch toán mua hàng hóa nội địa về nhập kho, phát hiện thiếu so với hóa đơn theo thông tư 200/2014/TT-BTC và thông tư 133/2016/TT-BTC, trong trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. ٭

Chi tiết...
Bai viết về KTMH Kế toán mua hàng

Cách hạch toán mua hàng về nhập kho phát hiện thừa so với hóa đơn mua hàng

Trong bài viết này, Kế Toán Hà Nội xin được hướng dẫn cách hạch toán mua hàng hóa nội địa về nhập kho, phát hiện thừa so với hóa đơn theo thông tư 200/2014/TT-BTC và thông tư 133/2016/TT-BTC, trong trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. ٭ Nếu

Chi tiết...
Bai viết về KTMH Kế toán mua hàng

Hướng dẫn cách tính giá hàng hoá mua vào (mua nội địa)

Theo quy định, khi ghi sổ kế toán hàng hoá được phản ánh theo theo nguyên tắc giá gốc, quy định trong Chuẩn mực kế toán “Hàng tồn kho”. Giá thực tế của hàng hoá mua vào được xác định theo công thức sau: Trong đó: – Giá mua của hàng hoá: Là số tiền mà

Chi tiết...
Bai viết về KTMH Kế toán mua hàng

Mua hàng là gì; Các phương thức mua hàng; Khi nào được coi là hàng mua

Mua hàng là gì? Các phương thức mua hàng? Khi nào hàng hóa được coi là hàng mua? Những trường hợp không được coi là hàng mua? Thời điểm để xác định và ghi nhận việc mua hàng đã hoàn thành?. Mời các bạn theo dõi bài hường dẫn sau của Kế Toán Hà Nội 1.

Chi tiết...
Bai viết hướng dẫn BH-KQKD Bai viết về KTMH Kế toán bán hàng-KQKD Kế toán mua hàng Mẫu biểu KT BH- KQKD

Cách hạch toán hàng bán bị trả lại theo thông tư 200 và thông tư 133

Thủ tục cần có đối với hàng bán bị trả lại; Cách viết hóa đơn hàng bán bị trả lại; Cách hạch toán hàng bán bị trả lại tại bên mua và bên bán theo thông tư 200 và thông tư 133. Mời các bạn theo dõi bài viết sau của Kế Toán Hà Nội. Hàng

Chi tiết...
Bai viết về KTMH Kế toán bán hàng-KQKD Kế toán mua hàng

Cách hạch toán giảm giá hàng bán tại bên mua và bên bán theo TT200&TT133

Giảm giá hàng bán là gì; Các trường hợp giảm giá hàng bán; Cách xử lý điều chỉnh giảm giá và xuất hóa đơn điều chỉnh giảm giá; Cách hạch toán giảm giá hàng bán khi bán hàng và khi mua hàng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC  và Thông tư 133/2016/TT-BTC, ví dụ từng trường hợp cụ

Chi tiết...
Bai viết hướng dẫn BH-KQKD Bai viết về KTMH Kế toán bán hàng-KQKD Kế toán mua hàng

Hướng dẫn cách hạch toán Chiết khấu thương mại khi mua,­ bán

Chiết khấu thương mại là gì? Cách hạch toán chiết khấu thương mại khi bán hàng và khi mua hàng theo Thông tư 200 và Thông tư 133, hướng dẫn chi tiết và ví dụ cụ thể từng trường hợp. Mời các bạn theo dõi bài viết sau của Kế Toán Hà Nội.  Chuyên trang kế

Chi tiết...
Bai viết hướng dẫn BH-KQKD Bai viết về KTMH Kế toán bán hàng-KQKD Kế toán mua hàng

Chiết khấu thanh toán; Cách hạch toán chiết khấu thanh toán.

Chiết khấu thanh toán là gì; Chiết khấu thanh toán có phải xuất hóa đơn không, có phải kê khai nộp thuế GTGT không; Khoản chi chiết khấu thanh toán được tính vào chi phí để tính thuế TNDN như thế nào và tính vào thu nhập chịu thuế TNDN như thế nào; Chiết khấu thanh

Chi tiết...