Cơ sở pháp lý Thuế XNK

Hệ thống các văn bản về Thuế xuất nhập khẩu mới nhất

Tin tức kế toán: Hệ thống các văn bản về Thuế xuất nhập khẩu mới nhất. Cập nhật những văn bản mới nhất về luật, nghị định, Quyết định, thông tư, văn bản hợp nhất, công văn về thuế Nhập khẩu. Hệ thống giúp kế toán cập nhật những chính sách, quy định hiện hành về thuế xuất

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thông tư về thuế XNK Thuế XNK

Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan và lý thuế XNK

Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan và lý thuế XNK được Bộ Tài chính ban hành ngày 25 tháng 3 năm 2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Nghị định thuế XNK Thuế XNK

09/VBHN-BTC ngày 26/05/2015 hợp nhất nghị định quy định về thuế XNK

Văn bản 09/VBHN-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 26/05/2015 nhằm hợp nhất 2 nghị định hướng dẫn về thuế xuất nhập khẩu là Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010  và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Văn

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Công văn về thuế XNK Thuế XNK

CV 3273/TCT-TTr quản lý thuế đối với ô tô nhập khẩu theo hình thức quà tặng

Ngày 21 tháng 07 năm 2016, Tổng cục thuế ban hành công văn số 3273/TCT-TTr  trả lời ông văn số 134/VPTT-TH ngày 05/7/2016 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia gửi kèm Công văn số 2504/CT-THNVDT ngày 13/6/2016 của Cục Thuế TP.Đà Nẵng về thông tin một số đối tượng đã lợi

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Nghị định thuế XNK Thuế XNK

31/2016/NĐ-CP Biểu thuế NK ưu đãi Hiệp định TM Tự do VN – HQ 2016-2018

Ngày 1 tháng 9 năm 2016 Chính Phủ ban hành Nghị định số 31/2016/NĐ-CP này quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2016 – 2018 và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Nghị định thuế XNK Thuế XNK

QĐ 54/2014/QĐ-TTg Miễn thuế NK đối với linh kiện NK để SX, lắp ráp SP y tế

Ngày 19 tháng 09 năm 2014 Chính Phủ ban hành Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg quy định về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Nghị định thuế XNK Thuế XNK

NĐ 78/2010/QĐ-TTg mức giá trị HH NK DV chuyển phát nhanh được miễn thuế

Ngày 30 tháng 11 năm 2010 Chính Phủ ban hành Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg quy định về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Nghị định thuế XNK Thuế XNK

QĐ 36/2016/QĐ-TTg Quy định áp dụng thuế suất thông thường đối với HH NK

Ngày 01 tháng 9 năm 2016 Chính Phủ ban hành Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg quy định quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Nghị định thuế XNK Thuế XNK

NĐ 129/2016/NĐ-CP Biểu thuế XNK ưu đãi hiệp định TM hàng hoá 2016-2018

Ngày 1 tháng 9 năm 2016 Chinh Phủ ban hành Nghị định số 129/2016/NĐ-CP quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016-2018 và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Nghị định thuế XNK Thuế XNK

NĐ 122/2016/NĐ-CP Biểu thuế XNK ưu đãi, danh mục HH, mức thuế….

Ngày 01 tháng 09 năm 2016 Chính Phủ ban hành Nghị định số 122/2016/NĐ-CP nhằm ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp và thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Nghị định thuế XNK Thuế XNK

125/2016/NĐ-CP Biểu thuế NKƯĐ đặc biệt hiệp định giữa VN-Nhật Bản 2016-2019

Nghị định này quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2016 – 2019 và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Nghị định thuế XNK Thuế XNK

NĐ 134/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và BP thi hành thuế XNK

Ngày 01 tháng 09 năm 2016 Chính Phủ ban hành Nghị định số 134/2016/NĐ-CP nhằm quy định về đối tượng chịu thuế; áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. >> Lớp học

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Nghị định thuế XNK Thuế XNK

NĐ 08/2015/NĐ-CP về thủ tục hải quan, kiểm tra,giám sát, kiểm soát hải quan

Nghị định 08/2015/NĐ-CP được Chính Phủ ban hành ngày 21/01/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Luật thuế XNK Thuế XNK

Luật số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016 – Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, thời điểm tính thuế, biểu thuế, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu >> Lớp

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Nghị định thuế TNCN Nghị định thuế TNDN Nghị định thuế XNK Thuế tài nguyên Thuế TNCN Thuế TNDN Thuế XNK

NĐ 12/2015/NĐ-CP Quy định thi hành Luật sửa đổi của các Luật và NĐ về thuế

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP được Chính Phủ ban hành ngày 12/02/2015 nhằm quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.  >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Nghị định này

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thông tư về thuế XNK Thuế XNK

Thông tư 182/2016/TT-BTC Biểu thuế suất XNK ưu đãi theo mặt hàng chịu thuế

Ngày 16 tháng 11 năm 2015 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 182/2016/TT-BTC đưa ra biểu thuế suất xuất khẩu, biểu thuế suất nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thông tư về thuế XNK Thuế XNK

Thông tư 31/2016/TT-BTC bổ sung một số mặt hàng của biểu thuế KN ưu đãi

Thông tư 31/2016/TT-BTC được ban hành ngày 23 tháng 02 năm 2016 nhằm bổ sung mặt hàng dung môi N – HEXAN trong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật , cám gạo trích ly và dầu cám vào chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thông tư về thuế XNK Thuế XNK

TT 48/2016/TT-BTC sửa đổi thuế suất NK ưu đãi đối với mặt hàng xăng dầu

Ngày 17 tháng 03 năm 2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 48/2016/TT-BTC nhằm sửa đổi mức thuế suất thuế nhâp khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/3/2016 >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thông tư về thuế XNK Thuế XNK

Thông tư 128/2016/TT-BTC quy định miễn giảm thuế đối với một số mặt hàng

Ngày 09 tháng 08 năm 2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 128/2016/TT-BTC  quy định, miễn giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP  Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Thông tư này

Chi tiết...