Bài viết hướng dẫn KT Giá thành Kế toán giá thành

Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang

Tin tức kế toán::Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang Theo quy định, có nhiều phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang. Tuy nhiên để lựa chọn được phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang phù hợp với doanh nghiệp ngoài việc kế toán phải nắm rõ được đặc điểm sản xuất, kinh

Chi tiết...
Các phương pháp tính giá thành sản phẩm
Bài viết hướng dẫn KT Giá thành Kế toán giá thành

Các phương pháp tính giá thành sản phẩm

Tin tức kế toán::Các phương pháp tính giá thành sản phẩm. Cách lựa chọn phương pháp tính giá thành phù hợp cho doanh nghiệp. Trên thực tế có nhiều phương pháp tính giá thành sản phẩm. Nhưng để lựa chọn được phương pháp tính giá thành phù hợp với doanh nghiệp là một vấn đề đau

Chi tiết...
Bài viết hướng dẫn KT Giá thành Kế toán giá thành

Đối tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành

TIn tức kế toán: Đối tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành Trong bài viết này Kế Toán Hà Nội xin được trình bày: Đối tượng kế toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm. Xác định và phân biệt đối tượng kế toán chi phí

Chi tiết...
Bài viết hướng dẫn KT Giá thành Kế toán giá thành

Giá thành và phân loại giá thành, mối quan hệ chi phí SX và giá thành

Giá thành sản phẩm, phân loại giá thành sản phẩm, mối quan hệ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 1. Giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống và lao động vật  hóa có liên quan đến

Chi tiết...
Bài viết hướng dẫn KT Giá thành Kế toán giá thành

Giá thành sản xuất là gì? Nhiệm vụ của kế toán giá thành sản xuất?

Trong bất kể thời kỳ nào? lĩnh vực hoạt động nào? mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp cũng là lợi nhuận. Muốn có lợi nhuận cao thì doanh nghiệp phải có biện pháp tăng doanh thu ở mức cao nhất và giảm chi phí ở mức thấp nhất. Vậy muốn giảm được chi phí

Chi tiết...
Đánh giá sản phẩm dở dang theo cihi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Bài viết hướng dẫn KT Giá thành Kế toán giá thành

 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu

Tin tức kế toán: Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu.  Tùy theo đặc điểm sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mà doanh nghiệp có thể tiến hành đánh giá sản phẩm dở dang theo một trong các phương pháp sau: Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên

Chi tiết...
Bài viết hướng dẫn KT Giá thành Kế toán giá thành

Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức

Tin tức kế toán: Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức. Trên thực tế tùy theo đặc điểm sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mà doanh nghiệp có thể tiến hành đánh giá sản phẩm dở dang theo một trong các phương pháp sau: Đánh giá sản phẩm

Chi tiết...
Quy trình tính giá thành sản xuất, cách thức và phương pháp thực hiện
Bài viết hướng dẫn KT Giá thành Kế toán giá thành

Quy trình tính giá thành sản xuất, cách thức và phương pháp thực hiện

Tin tức kế toán: Quy trình tính giá thành sản xuất, cách thức và phương pháp thực hiện. Như chúng ta đã biết, đối với các doanh nghiệp sản xuất tính giá thành là một trong những việc không thể thiếu trong công tác kế toán của doanh nghiệp. Để làm tốt điều này, doanh nghiệp phải

Chi tiết...
Cách tính giá thành theo phương pháp hệ số
Bài viết hướng dẫn KT Giá thành Kế toán giá thành

Cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số

Tin tức kế toán: Đối với doanh nghiệp sản xuất tính giá thành sản xuất là việc làm bắt buộc. Có nhiều phương pháp tính giá thành sản xuất khác nhau. Doanh nghiệp phải dựa vào đặc điểm sản xuất, kinh doanh của mình để lựa chọn phương pháp tính giá thành sản xuất phù hợp. Trong

Chi tiết...
Cách tính giá thành sản
Bài viết hướng dẫn KT Giá thành Kế toán giá thành

Cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp tỷ lệ

Tin tức kế toán: Trong bài viết này Kế Toán Hà Nội xin được trình bày cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp tỷ lệ. Cụ thể bao gồm các vấn đề như: Điều kiện áp dụng cách tính giá thành sản xuất theo phương pháp tỷ lệ; Đối tượng tập hợp chi phí và đối

Chi tiết...
Bài viết hướng dẫn KT Giá thành Kế toán giá thành

Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng

Tin tức kế toán: Điều kiện áp dụng phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng. Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành theo đơn đặt hàng. Cách tính giá thành theo đơn đặt hàng; Ví dụ cụ thể về phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng. Mời các bạn

Chi tiết...
Bài viết hướng dẫn KT Giá thành Kế toán giá thành

Cách tính giá thành theo phương pháp giản đơn (trực tiếp)

Tin tức kế toán:  Có nhiều phương pháp tính giá thành sản xuất. Trong bài viết này Kế Toán Hà Nội xin được trình bày cách tính giá thành theo phương pháp giản đơn (trực tiếp). Cụ thể: Điều kiện áp dụng tính giá thành theo phương pháp giản đơn (trực tiếp); Đối tượng tập hợp

Chi tiết...
Bài viết hướng dẫn KT Giá thành Kế toán giá thành

Cách tính giá thành theo phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ

Tin tức kế toán: Cách tính giá thành theo phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ Điều kiện áp dụng cách tính giá thành theo phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ; Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành loại trừ giá trị sản phẩm phụ; cách tính giá thành

Chi tiết...
Bài viết hướng dẫn KT Giá thành Kế toán giá thành

Tính giá thành theo phương pháp phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm

Tin tức kế toán: Tính giá thành theo phương pháp phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm (hay còn gọi là tính giá thành theo phương pháp kết chuyển tuần tự). Đối với doanh nghiệp sản xuất, tính giá thành sản phẩm là điều bắt buộc. Có nhiều phương pháp tính giá thành sản phẩm.

Chi tiết...
Bài viết hướng dẫn KT Giá thành Kế toán giá thành

Tính giá thành theo pp phân bước không tính giá thành nửa thành phẩm

Tin tức kế toán:  Tính giá thành theo pp phân bước không tính giá thành nửa thành phẩm (hay còn gọi là tính giá thành theo PP ghi thẻ song song). Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu: Điều kiện áp dụng; Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành; Trình tự tính

Chi tiết...