Văn bản mới nhất về thuế TNDN 2018
Cơ sở pháp lý Thuế TNDN

Các văn bản mới nhất về thuế TNDN 2018

Tin tức kế toán: Hệ thống các văn bản mới nhất về thuế TNDN 2018 bao gồm các văn bản Luật, thông tư, nghị định mới nhất giúp các bạn nắm rõ được các quy định hiện hành về Thuế TNDN.   Các văn bản mới nhất về thuế TNDN 2018   BẢNG HỆ THỐNG CÁC

Chi tiết...
146/2017/NĐ-CP
Cơ sở pháp lý Thông tư thuế TNDN Thuế TNDN

Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018

Tin tức kế toán: Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 được Chính Phủ ban hành ngày 16/03/2018 nhằm hướng dẫn nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 và bổ sung một số điều  của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014. Các bạn tải về Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018:  TẠI ĐÂY     Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018

Chi tiết...
146/2017/NĐ-CP
Cơ sở pháp lý Nghị định thuế TNDN Thuế TNDN

Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017

Tin tức kế toán:  Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính Phủ.   Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017   Các bạn tải về Nghị định 146/2017/NĐ-CP: TẠI ĐÂY     CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thuế TNDN

Một số điểm mới trong quyết toán thuế TNDN

Tin tức kế toán  Tháng 3 hàng năm là thời điểm phải lập báo cáo quyết toán thuế năm vì thế công việc của kế toán khá bận rộn và áp lực. Như mọi năm việc quyết toán thuế được thực hiện chủ yếu theo các quy định tại Thông tư 96/2015/TT-BTC nên về cơ bản

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thuế TNDN

Hệ thống các văn bản về thuế TNDN mới nhất

Tin tức kế toán:  Hệ thống các văn bản về thuế TNDN mới nhất cập nhật những văn bản mới nhất về luật, nghị định, thông tư, văn bản hợp nhất, công văn về thuế TNDN giúp các bạn kế toán có thể cập nhật những chính sách, quy định hiện hành về thuế TNDN. Sau

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thông tư thuế TNDN Thuế TNDN

26/VBHN-BTC Hướng dẫn NĐ 218/2013/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC hướng dẫn thi hành NĐ 218/2013/NĐ-CP ngày 12/12/2013 quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN  – Văn bản 26/VBHN-BTC hướng dẫn NĐ 218/2013/NĐ-CP được hợp nhất từ 04 thông tư sau:  1. Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014  2. Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Nghị định thuế TNDN Thuế TNDN

12/VBHN-BTC Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN

Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN được hợp nhất ngày 26/05/2015 từ 3 nghị định sau:  1. Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN, có hiệu lực

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Công văn về thuế TNDN Thuế TNDN

CV 71/TCT-CS về chính sách thuế TNDN đối với thu nhập từ chế biến nông sản

Ngày 09 tháng 01 năm 2017, Tổng cục thuế ban hành công văn số 71/TCT-CS trả lời công văn số 2661/CT-TTHT ngày 02/12/2016 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về chính sách thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động chế biến nông sản.  »  » Các bạn tải công văn về:    TẠI ĐÂY  

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Công văn về thuế TNDN Thuế TNDN

CV 6150/TCT-CS hướng dẫn xác định ưu đãi thuế TNDN của dự án đầu tư

Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Tổng cục thuế ban hành công văn 6150/TCT-CS trả lời công văn số 17491/BTC-CST ngày 8/12/2016 của Vụ Chính sách Thuế (BTC) chuyển công văn số 020/2016/CV-PVN ngày 24/11/2016 của Công ty TNHH Pegas Việt Nam (Công ty) đề nghị hướng dẫn xác định ưu đãi thuế TNDN của dự án

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Công văn về thuế TNDN Thuế TNDN

CV 405/TCT-CS An về thời gian hưởng thuế suất ưu đãi thuế TNDN

Ngày 10 tháng 02 năm 2017 Tổng cục thuế ban hành công văn số 405/TCT-CS trả lời công văn số 3235/CT-TTr ngày 25/11/2016 của Cục Thuế tỉnh Long An về thời gian hưởng thuế suất ưu đãi thuế TNDN.  >>>   Các bạn tải công văn về:     TẠI ĐÂY      BỘ TÀI CHÍNH                               

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Công văn về thuế TNDN Thuế TNDN

CV 1197/TCT-CS về ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động đầu tư mở rộng

Ngày 31 tháng 3 năm 2017 Tổng cục thuế ban hành công văn số 1197/TCT-CS trả lời công văn số 1824/CT-TTr1 ngày 23/2/2017 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động đầu tư mở rộng.  >>>   Các bạn tải công văn về:        TẠI ĐÂY    BỘ

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Công văn về thuế TNDN Thuế TNDN

292/TCT-DNL ưu đãi thuế TNDN đ/v dự án đầu tư dây chuyền sơn công nghệ mới

Ngày 23 tháng 01 năm 2017 Tổng cục thuế ban hành công văn số 292/TCT-DNL trả lời công văn số 7844/CT-TTHT ngày 22/11/2016 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị hướng dẫn xác định ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư dây chuyền sơn công nghệ mới của Công ty Honda Việt Nam

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Công văn về thuế TNDN Thuế TNDN

CV 327/TCT-DNL V/v xác định kết chuyển lỗ, tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 24 tháng 01 năm 2017 Tổng cục thuế ban hành CV số 327/TCT-DNL trả lời công văn số 110/CV-DIC No2 ngày 25/11/2016 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2 đề nghị hỗ trợ, hướng dẫn xử lý vướng mắc của Công ty trong quá trình kết chuyển lỗ, tính

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Công văn về thuế TNDN Thuế TNDN

CV 957/TCT-CS ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ chế biến lĩnh vực NN

Ngày 17 tháng 3 năm 2017 Tổng cục thuế ban hành công văn số 957/TCT-CS để trả lời công văn số FC122016 ngày 30/12/2016 của Công ty TNHH Nestle Việt Nam về ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp.  >>>   Các bạn tải công văn:        TẠI

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Công văn về thuế TNDN Thuế TNDN

CV 1112/TCT-CS ngày 27/03/2017 về ưu đãi thuế TNDN

Ngày 27 tháng 3 năm 2017 Tổng Cục thuế ban hành công văn 1112/TCT-CS để trả lời công văn số 11239/CT-KT3 ngày 26/12/2016 và công văn số 526/CT-KT3 ngày 16/01/2017 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về ưu đãi thuế TNDN >>  Các bạn tải công văn về:       TẠI ĐÂY   BỘ TÀI CHÍNH                                                       

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Công văn về thuế TNDN Thuế TNDN

CV 1056/TCT-CS ngày 23/03/2017 về thực hiện chính sách ưu đãi thuế TNDN

Ngày 23 tháng 03 năm 2017 Tổng cục thuế  ban hành công văn số 1056/TCT-CS trả lời công văn số 19/CV-ATQN ngày 09/02/2017 của Công ty TNHH An Thịnh Quảng Nam về việc thực hiện chính sách ưu đãi thuế TNDN >>>  Các bạn tải công văn về:     TẠI ĐÂY BỘ TÀI CHÍNH                                                        CỘNG HÒA

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Công văn về thuế TNDN Thuế TNDN

CV 876/BTC-TCT về nghĩa vụ thuế, HĐ của VP đại diện thương nhân nước ngoài

Ngày 19 tháng 01 năm 2017 Bộ Tài chính ra công văn 876/BTC-TCT trả lời công văn số 11217/VPCP-ĐMDN ngày 23/12/2016 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Bà Nguyễn Thị Thúy về nghĩa vụ thuế, hóa đơn của văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài.  >>> Các bạn tải công văn về:    TẠI

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Nghị định thuế TNCN Nghị định thuế TNDN Nghị định thuế XNK Thuế tài nguyên Thuế TNCN Thuế TNDN Thuế XNK

NĐ 12/2015/NĐ-CP Quy định thi hành Luật sửa đổi của các Luật và NĐ về thuế

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP được Chính Phủ ban hành ngày 12/02/2015 nhằm quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật sửa đổi,

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Nghị định thuế TNCN Nghị định thuế TNDN Thuế TNCN Thuế TNDN

NĐ 91/2014/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các NĐ quy định về thuế

Nghị định số 91/2014/TT-BTC được ban hành ngày 01 tháng 10 năm 2014 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2014. Riêng quy định tại Điều 1 Nghị định này áp dụng cho

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Nghị định Nghị định thuế TNDN Thuế GTGT Thuế TNDN

NĐ 92/2013/NĐ-CP Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN, GTGT

Nghị định số 92/2013/NĐ-CP được Chính Phủ ban hành ngày 13 tháng 08 năm 2013 nhằm quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 19 tháng 6 năm 2013 và Điểm 2 Khoản 6,

Chi tiết...