Thuế môn bài Xử lý vi phạm thuế môn bài

Mức phạt chậm nộp tiền thuế môn bài mới nhất

       Tin tức kế toán Mức phạt chậm nộp tiền thuế môn bài, GTGT, TNCN, TNDN năm 2017? Hướng dẫn cách tính tiền phạt chậm nộp tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài theo Thông tư 130/2016/TT-BTC, Nghị định 100/2016/NĐ-CP, Luật 106/2016/QH13: >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất >>

Chi tiết...
Thuế môn bài Xử lý vi phạm thuế môn bài

Mức phạt nộp chậm tờ khai thuế môn bài

      Tin tức kế toán Nộp chậm tờ khai thuế môn bài bị phạt bao nhiêu? Quy định về Mức phạt chậm nộp tiền thuế môn bài và tờ khai thuế môn bài theo Thông tư 166/2013/TT-BTC và Thông tư 156/2013/TT-BTC. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất                                                                 >>  Lệ phí môn bài là

Chi tiết...