Bài viết cập nhật mới nhất Kế toán DN siêu nhỏ

Chế độ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ

Mỗi lĩnh vực đều có những quy định, tiêu chuẩn hoạt động riêng nhằm đảm bảo công bằng, tính đồng nhất và phục vụ mục đích quản lý của Nhà nước. Đối với lĩnh vực kế toán cũng không ngoại lệ. Chế độ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ được hướng dẫn tại Thông

Chi tiết...
Bài viết cập nhật mới nhất Kế toán DN siêu nhỏ

Chứng từ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ

HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ. Hiện nay biểu mẫu chứng từ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ như thế nào? Theo quy định doanh nghiệp siêu nhỏ được phép tự xây dựng hệ thống chứng từ kế toán của mình, trường hợp không tự xây dựng được

Chi tiết...
Bài viết cập nhật mới nhất Kế toán DN siêu nhỏ

Hệ thống tài khoản kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ. I. Căn cứ pháp lý và phân loại hệ thống tài khoản kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ.  1. Căn cứ pháp lý. Thông tư 132/2018/TT-BTC – “Hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ”.  2. Hệ thống tài

Chi tiết...