Bài viết cập nhật mới nhất Nghị định

Nghị định 38/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 01 tháng 7 năm 2019

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 38/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2019 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG Căn cứ Luật tổ chức

Chi tiết...
Công văn hướng dẫn Uncategorized

CV 4644 điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung HS khai thuế

Tin tức kế toán CV 4644 của TCT điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung HS khai thuế >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất   Mời các bạn Tải về: CV 4658/TCT-CS TẠI ĐÂY Mời bạn xem thêm: >> Trường hợp xuất khầu hàng hóa không cần mở tờ khai hải

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thuế GTGT Uncategorized

Công văn 4658/TCT của Tổng cục Thuế ngày 23/11/2018 về thuế GTGT

Tin tức kế toán Công văn 4658/TCT của Tổng cục Thuế ngày 23/11/2018 về thuế GTGT >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Mời bạn xem thêm: >> Doanh nghiệp có nên đề nghị Hoàn thuế GTGT không? >> Trường hợp xuất khầu hàng hóa không cần mở tờ khai hải quan >>

Chi tiết...
Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản mới nhất 4.0.8 và 3.8.7 ngày 12/10/2018
Công văn hướng dẫn Thuế GTGT

Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản mới nhất 4.0.8 và 3.8.7 ngày 12/10/2018

Tin tức kế toán Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản mới nhất 4.0.8 và 3.8.7 ngày 12/10/2018 có gì mới? nâng cấp nội dung gì? >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi sử dụng Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản mới nhất 4.0.8

Chi tiết...
Thông tư 82/2018/TT-BTC-Bãi bỏ 1 phần TT 29/2013/TT-BTC về Thuế GTGT
Thông tư Thuế GTGT

Thông tư 82/2018/TT-BTC-Bãi bỏ 1 phần TT29/2013/TT-BTC về Thuế GTGT

Tin tức kế toán: Thông tư 82/2018/TT-BTC-Bãi bỏ 1 phần TT 29/2013/TT-BTC về Thuế GTGT được Bộ Tài chính ban hành ngày 30/08/2018 nhằm bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Thông tư 82/2018/TT-BTC có hiệu lực kể

Chi tiết...
Các văn bản mới nhất về thuế GTGT
Cơ sở pháp lý Thuế GTGT

Các văn bản mới nhất về thuế GTGT 2018

Tin tức kế toán: Hệ thống các văn bản mới nhất về thuế GTGT 2018 bao gồm các văn bản Luật, thông tư, nghị định mới nhất giúp các bạn nắm rõ được các quy định hiện hành về Thuế GTGT. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Các văn bản mới

Chi tiết...
Thông tư Thuế GTGT

Hỗ trợ Kê khai thuế mới nhất phiên bản 3.8.3 ngày 21/04/2018

Tin tức kế toán Đáp ứng các nội dung của Thông tư số 324/2016/TT-BTC và Công văn số 1225/TCT-KK ngày 9/4/2018 về việc hướng dẫn thực hiện hệ thống MLNSNN theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC; bổ sung tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thuế GTGT

Hệ thống các văn bản về Thuế GTGT mới nhất

Tin tức kế toán: Hệ thống các văn bản về Thuế GTGT mới nhất hiện nay. Nhằm giúp các bạn nắm rõ các quy định hiện hành về Thuế GTGT để kịp thời áp dụng trong công tác kế toán Tin tức kế toán xin cập nhật hệ thống văn bản về Luật, Nghị định, Thông tư, VBHN, Công

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thông tư Thuế GTGT

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC ngày 15/05/2017 hướng dẫn về Thuế GTGT

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC ngày 15/05/2017 hướng dẫn về thuế GTGT được hợp nhất từ 7 thông tư: >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Xem thêm: >> Tối đa hóa lợi ích tài chính của doanh nghiệp bằng dịch vụ kế toán thuế trọn gói >>  Hướng dẫn nộp tờ

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Nghị định Thuế GTGT

VB hợp nhất 06/VBHN-BTC Quy định, hướng dẫn một số điều Luật Thuế GTGT

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC Quy định, hướng dẫn thi một số điều Luật Thuế GTGT ngày 04/04/2017 được hợp nhất từ 5 nghị định: >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất  1. Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013  2.  Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014  3. Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015  4.  Nghị định

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Công văn hướng dẫn Công văn về Thuế TNCN Thuế GTGT Thuế TNCN

640/TCT-TNCN tỷ lệ thuế GTGT, TNCN theo ngành nghề hộ KD sửa chữa ô tô

Ngày 28 tháng 02 năm 2017 Tổng cục thuế ban hành công văn số 640/TCT-TNCN trả lời công văn số 3109/CT-KTNB ngày 30/12/2016 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi, nêu vướng mắc về việc vướng mắc xác định tỷ lệ thuế GTGT, TNCN theo ngành nghề đối với hộ kinh doanh sửa chữa ô tô. >> Lớp học

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Nghị định Nghị định thuế TNDN Thuế GTGT Thuế TNDN

NĐ 92/2013/NĐ-CP Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN, GTGT

Nghị định số 92/2013/NĐ-CP được Chính Phủ ban hành ngày 13 tháng 08 năm 2013 nhằm quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 19 tháng 6 năm 2013 và Điểm 2 Khoản 6,

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Công văn hướng dẫn Thuế GTGT

Công văn 1636/TCT-KK ngày 25/04/2017 về Thuế GTGT đối với HH mua trả chậm

Ngày 25/04/2017 Tổng cục thuế ban hành Thông tư số 1636/TCT-KK để trả lời công văn số  19/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Kon Tum đề nghị hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối vói hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm có giá trị thanh toán từ hai mươi triệu đồng trở lên. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Công văn hướng dẫn Thuế GTGT

CV 1736/TCT-CS ngày 03/05/17 về hoàn thuế GTGT đối với hoạt động xuất khẩu

Ngày 03 tháng 05 năm 2017 Tổng cục thuế ra công văn trả lời Cục thuế tỉnh Hải Dương về việc chính sách Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xuất khẩu >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Xem thêm: >> Dịch vụ hoàn thuế GTGT – Giải pháp an

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Công văn hướng dẫn Thuế GTGT

CV 1161/TCT-DNL ngày 29/03/2017 về thuế GTGT đối với hoạt động tái bảo hiểm

Ngày 29 tháng 03 năm 2017 Tổng cục thuế ban hành công văn số 1161/TCT-DNL  nhằm trả lời công văn 79100/CT-TTHT của Cục thuế Hà Nội kiến nghị về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động tái bảo hiểm…… >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Tải công văn tại đây:       

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Công văn hướng dẫn Thuế GTGT

CV 1713/TCT-CS ngày 28/4/17 về hoàn thuế GTGT đối với hoạt động xuất khẩu

Ngày 28/04/2017 Tổng cục thuế bàn hành công văn số 1713/TCT-CS trả lời Cục thuế tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện chính sách hoàn thuế GTGT đối với hoạt động  xuất khẩu. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Xem thêm: >> Dịch vụ hoàn thuế GTGT – Giải pháp an toàn, hiệu

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Công văn hướng dẫn Thuế GTGT

Công văn 603/TCT-KK ngày 24/02/17 về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Ngày 24 tháng 02 năm 2017 Tổng cục thuế ban hành công văn số 603/TCT-KK để trả lời công văn số 35/2016/CV-KT ngày 26/12/2016 của Công ty cổ phần bột giặt Lix về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư. Dưới đây, Kế Toán Hà Nội chia sẻ nội dung chi tiết CV 603/TCT-KK và

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Công văn hướng dẫn Thuế GTGT

CV 1717/TCT-CS ngày 28/04/2017 về thuế GTGT sản phẩm tro trấu

Ngày 28/04/2017 Tổng cục thuế ban hành công văn 1717/TCT-CS để trả lời công văn số 1192/CT-THNVDT ngày 23/12/2016 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về thuế GTGT của mặt hàng tro trấu. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Tải công văn tại đây:             Công văn 1717.TCT-CS  

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Công văn hướng dẫn Thuế GTGT

Công văn 819/TCT-DNL ngày 13/03/2017 hướng dẫn thực hiện hoá đơn điện tử

Ngày 13 tháng 03 năm 2017 Tổng cục thuế ban hành công văn số 819/TCT-DNL để trả lời công văn số 020/2016 KT ngày 30/12/2016 của Công ty TNHH DKSH Việt Nam vướng mắc về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Xem thêm: >>

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Công văn hướng dẫn Thuế GTGT

CV 3233/BTC-TCT ngày 13/03/17 thuế GTGT đối với MMTB phục vụ SX nông nghiệp

Ngày 13 tháng 03 năm 2017, Bộ Tài chính ban hành công văn số 3233/BTC-TCT về việc thuế GTGT đối với máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Tải công văn tại đây:           Công văn 3233.BTC-TCT  

Chi tiết...