Thuế TNCN Xử lý vi phạm thuế TNCN

Mức phạt đối với trường hợp không quyết toán thuế TNCN

     Tin tức kế toán Không quyết toán thuế thu nhập cá nhân có làm sao không? Doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trả thu nhập phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân có phát sinh thu nhập tại nhiều nơi cũng phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Chi tiết...
Thuế TNCN Xử lý vi phạm thuế TNCN

Mức phạt nộp chậm tiền thuế TNCN mới nhất áp dụng từ 01/01/2017

       Tin tức kế toán Mức phạt chậm nộp tiền thuế môn bài, GTGT, TNCN, TNDN năm 2017? Hướng dẫn cách tính tiền phạt chậm nộp tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài theo Thông tư 130/2016/TT-BTC, Nghị định 100/2016/NĐ-CP, Luật 106/2016/QH13: >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất >>  Mức phạt

Chi tiết...