Các mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính 2021
Bài viết cập nhật mới nhất BCTC TT133 BCTC TT200

Các mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính 2021

Kế Toán Hà Nội, xin trình bày các mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính 2021, nhằm giúp các bạn kế toán và doanh nghiệp nắm bắt kịp thời. Quy định mới nhất về mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính năm 2021 được căn cứ theo Đ?ề? ?? ?ủ? ???ị đị?? ??/????/?Đ??. Trong

Chi tiết...
BCTC TT200 Mẫu biểu TT200

Cách lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP gián tiếp – Thông tư 200

Cách lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP gián tiếp – Thông tư 200. Ngoài việc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp như đã hướng dẫn thì Doanh nghiệp cũng có thể lập theo phương pháp gián tiếp. Sau đây Kế Toán Hà Nội sẽ hướng dẫn cho

Chi tiết...
BCTC TT200 Mẫu biểu TT200

Hướng dẫn lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP trực tiếp – Thông tư 200

Hướng dẫn lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP trực tiếp – Thông tư 200. Nguyên tắc, cơ sở lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp thông tư 200/2014/TT-BTC…. Đối với Thông tư 133 thì Báo cáo lưu chuyển tiền

Chi tiết...
BCTC TT200 Mẫu biểu TT200

Hướng dẫn lập Thuyết minh BCTC theo thông tư 200

Hướng dẫn lập Thuyết minh BCTC theo thông tư 200. Cách lên các chỉ tiêu của báo cáo thuyết minh báo. Cơ sở, nguyên tắc lập báo cáo thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Sau đây là cách lập Thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC. I. Nguyên tắc

Chi tiết...
BCTC TT200 Mẫu biểu TT200

Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 200

Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 200. Hướng dẫn lập báo cáo kết quả kinh doanh, cơ sở, nguyên tắc lập báo cáo kết quả kinh doanh. Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200… Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh

Chi tiết...
BCTC TT200 Mẫu biểu TT200

Hướng dẫn lập Bảng cân đối kế toán theo thông tư 200

Hướng dẫn lập Bảng cân đối kế toán theo thông tư 200. Trong bài này Kế toán Hà Nội xin gửi tới các bạn  mục đích, nguyên tắc lập và trình bày, cơ sở, cách lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200/2014 đối với hai trưởng hợp:  1. Đối với DN đáp ứng

Chi tiết...
BCTC TT200 Mẫu biểu TT200

Quy định chung về Báo cáo tài chính theo thông tư 200

Tin tức kế toán: Những quy định chung về Báo cáo tài chính theo thông tư 200. Mục đích của báo cáo tài chính, hệ thống báo cáo tài chính, nguyên tắc lập báo cáo tài chính… theo thông tư 200/2014/TT-BTC. Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính ban hành thông tư 200/2014/TT-BTC thay thế Quyết định 15/2006/QĐ-CP hướng dẫn chế

Chi tiết...