Cơ sở pháp lý Thông tư về thuế TNCN Thuế TNCN

Thông tư 57/2014/TT-BTC sửa đổi Quy định chế độ thanh toán tiền nghỉ phép

Thông tư 57/2014/TT-BTC sửa đổi Quy định chế độ thanh toán tiền nghỉ phép. Thông tư nà sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 141/2011/TT-BTC về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật. >> Lớp học

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thông tư về thuế TNCN Thuế TNCN

Thông tư 141/2011/TT-BTC Quy định chế độ thanh toán tiền nghỉ phép

Thông tư 141/2011/TT-BTC Quy định chế độ thanh toán tiền nghỉ phép. Thông tư này quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật (gọi tắt là cán bộ, công chức) làm việc trong cơ

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thuế TNCN

Các văn bản mới nhất về thuế TNCN 2018

Tin tức kế toán: Các văn bản mới nhất về thuế TNCN 2018 bao gồm các văn bản Luật, thông tư, nghị định mới nhất giúp các bạn nắm rõ được các quy định hiện hành về Thuế thu nhập cá nhân. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Các văn bản mới

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thuế TNCN

Hệ thống các văn bản về thuế TNCN mới nhất

Tin tức kế toán:  Hệ thống các văn bản về thuế TNCN mới nhất cập nhật những văn bản mới nhất về luật, nghị định, thông tư, văn bản hợp nhất, công văn về thuế TNCN giúp các bạn kế toán có thể cập nhật những chính sách, quy định hiện hành về thuế TNCN. >> Lớp

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Công văn về Thuế TNCN Thuế TNCN

384/TCT-TNCN C/S thuế đối với HĐ hợp tác kinh doanh của Công ty Grab Taxi

Thông tư 384/TCT-TNCN được Tổng cục thuế ban hành ngày 08/02/2017 để trả lời công văn số 0712/CV-GRABTAXI ngày 07/12/2016 của Công ty TNHH Grab Taxi (công ty Grab Taxi) đề nghị thống nhất hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh vận tải Grab Taxi tại các địa bàn

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Nghị định thuế TNCN Thuế TNCN

14/VBHN-BTC ngày 26/05/2015 hợp nhất nghị định hướng dẫn thuế TNCN

Văn bản 14/VBHN-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 26/05/2015 hợp nhất nghị định hướng dẫn  Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, văn bản này được hợp nhất từ 3 nghị định sau: + Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013  + Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014  +

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thông tư về thuế TNCN Thuế TNCN

05/VBHN-BTC ngày 14/03/2016 hợp nhất thông tư hướng dẫn thuế TNCN

Tin tức kế toán:  Văn bản 05/VBHN-BTC hợp nhất thông tư hướng dẫn thuế TNCN được hợp nhất ngày 14/03/2016 từ 4 thông tư sau:  + 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013  + 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014  + 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014  +92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 Văn bản hợp nhất không thay thế 4 thông tư trên >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Công văn về Thuế TNCN Thuế TNCN

1287/TCT-DNL khấu trừ, KK, nộp thuế TNCN tập trung tại trụ sở chínhTập đoàn

Ngày 05 tháng 04 năm 2017 Tổng cục thuế ban hành công văn số 1287/TCT-DNL trả lời  công văn số 3089/VTQĐ-KTTC của Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel) nêu vướng mắc khấu trừ, kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN) tập trung tại trụ sở chính Tập đoàn. >> Lớp học Kế Toán

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Công văn về Thuế TNCN Thuế TNCN

CV 3899/TCT-TNCN ngày 29/08/2017 Hướng dẫn quyết toán lại thuế TNCN

Ngày 29 tháng 8 năm 2017 Tổng cục thuế ban hành công văn số 3899/TCT-TNCN trả lời công văn số 538/HV-TCKT ngày 21/7/2017 của Học viện công nghệ bưu chính viễn thông về việc quyết toán lại thuế TNCN năm 2016 cho các giảng viên. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất >>>

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Công văn về Thuế TNCN Thuế TNCN

6135/TCT-TNCN  chính sách thuế TNCN đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Ngày 30 tháng 12 năm 2016 Tổng cục thuế ban hành công văn số 6135/TCT-TNCN gửi tới Báo Tuổi trẻ về quy định về cách xác định số thuế TNCN được giảm đối với cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Các bạn tải công văn về:

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Công văn hướng dẫn Công văn về Thuế TNCN Thuế GTGT Thuế TNCN

640/TCT-TNCN tỷ lệ thuế GTGT, TNCN theo ngành nghề hộ KD sửa chữa ô tô

Ngày 28 tháng 02 năm 2017 Tổng cục thuế ban hành công văn số 640/TCT-TNCN trả lời công văn số 3109/CT-KTNB ngày 30/12/2016 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi, nêu vướng mắc về việc vướng mắc xác định tỷ lệ thuế GTGT, TNCN theo ngành nghề đối với hộ kinh doanh sửa chữa ô tô. >> Lớp học

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Công văn về Thuế TNCN Thuế TNCN

CV 639/TCT-TNCN  ngày 28/02/2017 về chính sách thuế TNCN

Ngày 28 tháng 02 năm 2017, Tổng cục thuế ban hành công văn số 639/TCT-TNCN trả lời công văn số 10122/CT-TTHT ngày 24/11/2016 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và Công văn số KT1702001/CV ngày 08/02/2017 của Công ty TNHH Polymeric Products V&H (VN) liên quan chính sách thuế TNCN từ đầu tư vốn đối với phần

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Công văn về Thuế TNCN Thuế TNCN

397/TCT-TNCN vướng mắc khi thực hiện các TT301/2016/TT-BTC, 304/2016/TT-BTC

Ngày 09 tháng 02 năm 2017 Tổng cục thuế ban hành công văn số 397/TCT-TNCN trả lời công văn số 26/CT-THNVDT ngày 04/01/2017, công văn số 115/CT-THNVDT ngày 16/01/2017 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An về việc vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 301/2016/TT-BTC và Thông tư số 304/2016/TT-BTC; công văn số 235/CT-THNVDT ngày

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Công văn về Thuế TNCN Thuế TNCN

CV 384/TCT-TNC chính sách thuế đối với hợp đồng hợp tác KD vận tải GrabTaxi

Ngày 08 tháng 02 năm 2017 Tổng cục thuế ban hành công văn số 384/TCT-TNC trả lời công văn số 0712/CV-GRABTAXI ngày 07/12/2016 của Công ty TNHH Grab Taxi (công ty Grab Taxi) đề nghị thống nhất hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh vận tải Grab Taxi. >> Lớp

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Công văn về Thuế TNCN Thuế TNCN

281/TCT-TNCN ngày 23/1/17 Thuế TNCN tiền thưởng khuyến khích hiệu quả    

Ngày 23 tháng 01 năm 2017 Tổng cục thuế ban hành công văn số 281/TCT-TNCN trả lời công văn số 5161/VNPTI-KTTC ngày 27/12/2016 của Công ty Viễn thông quốc tế đề nghị hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân từ tiền thưởng khuyến khích hiệu quả. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Công văn về Thuế TNCN Thuế TNCN

177/TCT-TNCN Thuế TNCN đối với tiền lương làm việc trong ngày nghỉ phép năm

Ngày 15 tháng 01 năm 2013 Tổng cục thuế ban hành công văn số 177/TCT-TNCN  Trả lời công văn số 4197/CT-TTHT ngày 18/12/2012 về vướng mắc của Cục thuế thành phố Đà Nẵng trong việc thực hiện thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền lương làm việc trong ngày nghỉ phép năm theo chế

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Công văn về Thuế TNCN Thuế TNCN

CV 102/TCT-TNCN ngày 10/01/2017 về các vướng mắc trong chính sách thuế TNCN

Ngày 10 tháng 01 năm 2017 Tổng cục thuế ban hành công văn số 102/TCT-TNCN trả lời công văn số 75231/CT-TTHT ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về các vướng mắc trong chính sách thuế TNCN. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất  >>>  Các bạn tải

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Công văn về Thuế TNCN Thuế TNCN

CV 51/TCT-DNL về chính sách thuế TNCN khi phát mãi tài sản thế chấp

Ngày 05 tháng 01 năm 2017, Tổng cục thuế ban hành công văn số 51/TCT-DNL trả lời được công văn số 2267/BDU-KHBL ngày 03/11/2016 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bình Dương (Ngân hàng Vietcombank Bình Dương) vướng mắc về chính sách thuế thu nhập cá nhân khi phát mãi tài sản thế

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Nghị định thuế TNCN Thuế TNCN

NĐ 65/2013/NĐ-CP Quy định Luật Thuế TNCN và Luật Sửa đổi, bổ sung Thuế TNCN

Nghị định 65/2013/NĐ-CP được ban hành ngày 27/06/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Luật thuế TNCN Thuế TNCN

Luật số 26/2012/QH13 – Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế TNCN

Ngày 22  tháng 11 năm 2012, Quốc hội ban hành luật số 26/2012/QH13 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế TNCN. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất  » »  Các bạn tải về:    TẠI

Chi tiết...