Cơ sở pháp lý Thuế môn bài

Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài Chính

     Tin tức kế toán Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ tài chính: Hướng dẫn về lệ phí môn bài, các mức lệ phí môn bài, các đối tượng được miễn thuế môn bài, các đối tượng phải nộp thuế môn bài … >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thuế môn bài

NĐ 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 của Chính phủ: QĐ về lệ phí Môn bài

Tin tức kế toán Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 của Chính phủ: Quy định về lệ phí Môn bài, các bậc thuế môn bài phải nộp đối với Doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất   >> Lệ phí môn bài mới nhất áp dụng

Chi tiết...