Bài viết cập nhật mới nhất Thuế TNDN?

Chi phí lãi vay khi doanh nghiệp mua ô tô

Tin tức kế toán Chi phí lãi vay khi doanh nghiệp mua ô tô được quy định như thế nào? Việc doanh nghiệp thực hiện mua ô tô mà phải sử dụng đến các khoản vay thì cách ghi nhận cũng như phải xử lý chi phí vay cho trong nghiệp vụ này như thế nào? 

Chi tiết...
Bài viết cập nhật mới nhất Thuế TNDN Thuế TNDN?

Cách hạch toán thuế TNDN tạm tính như thế nào?

HƯỚNG DẪN CÁCH HẠCH TOÁN THUẾ TNDN TẠM TÍNH HÀNG QUÝ. Theo quy định hàng quý doanh nghiệp phải tính toán và nộp số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính, Thời hạn chậm nhất là 30 ngày của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ nộp thuế. Vậy trong bài viết này chúng

Chi tiết...
Thuế TNDN Thuế TNDN?

Các khoản chi phí bị khống chế năm 2019

Các khoản chi phí bị khống chế năm 2019 khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm những gì? Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN mới nhất 2019? Các chi phí trang phục, phụ cấp công tác, phụ cấp điện thoại có bị khống chế không? Chi phí tiếp khách, biếu

Chi tiết...
Thuế TNDN Thuế TNDN?

Các chi phí liên quan đến người lao động được tính vào chi phí được trừ

Tin tức kế toán: Các chi phí liên quan đến người lao động được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018. Bao gồm: các khoản chi phí tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, tiền ăn giữa ca. Các khoản chi thưởng sáng kiến, chi bảo hộ lao động

Chi tiết...
Thuế TNDN Thuế TNDN?

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 mới nhất áp dụng cho Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp. Các hình thức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (ưu đãi về thuế suất; ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế) đối

Chi tiết...
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và phải nộp cuối năm
Thuế TNDN Thuế TNDN? Uncategorized

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và phải nộp cuối năm

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và phải nộp cuối năm >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và phải nộp cuối năm 2018 cho doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ và doanh nghiệp

Chi tiết...
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
Thuế TNDN Thuế TNDN?

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp được thành lập, tổ chức như thế nào? Tỷ lệ trích lập quỹ là bao nhiêu? Quỹ được chi vào những nội dung nào? Xử lý ra sao khi sử dụng không hết quỹ

Chi tiết...
Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
Thuế TNDN Thuế TNDN?

Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; Xử lý Quỹ khi doanh nghiệp không sử dụng, sử dụng không hết và sử dụng không đúng Mục

Chi tiết...
Các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN
Thuế TNDN Thuế TNDN?

Các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN

Các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất A. Thông tư hướng dẫn về các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN mới nhất  * Thông tư gốc: Thông tư 78/2014/TT-BTC được hướng dẫn tại Điều 8  * Các thông tư sửa đổi, bổ sung cho

Chi tiết...
Thuế TNDN Thuế TNDN?

Xác định doanh thu tính thuế TNDN mới nhất

Hướng dẫn cách xác định doanh thu tính thuế TNDN mới nhất 2018. Kế Toán Hà Nội xin được hướng dẫn cách xác định doanh thu tính thuế TNDN mới nhất 2018 đối với Doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp (Cách xác định doanh thu chung. Thời điểm

Chi tiết...
Các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN 2018
Bài viết cập nhật mới nhất Thuế TNDN Thuế TNDN?

Các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN 2020

Các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN 2020 >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Kế Toán Hà Nội xin tổng hợp Các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN 2020 theo cơ sở pháp lý mới nhất hiện

Chi tiết...
Thu nhập khác bao gồm những khoản nào năm 2018?
Thuế TNDN Thuế TNDN?

Thu nhập khác bao gồm những khoản nào trong năm 2018?

Thu nhập khác bao gồm những khoản nào trong năm 2018? >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất A. Thông tư hướng dẫn về Thu nhập khác áp dụng năm 2018: – Thông tư 78/2014/TT-BTC (thông tư gốc). – Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 (Sửa bổ, bổ sung và thay thế một

Chi tiết...
Thuế TNDN Thuế TNDN?

Mẫu 04/TNDN- Tờ khai thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu

Tin tức kế toán Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp Mẫu 04/TNDN Dùng cho trường hợp  tính thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu Ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Kể từ ngày 15/11/2014 theo TT 151/2014/TT-BTC:

Chi tiết...
Thuế TNDN Thuế TNDN?

Mẫu 01/TNDN – Bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ không có hóa đơn

Tin tức kế toán Mẫu 01/TNDN – Bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ không có hóa đơn ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Mẫu số: 01/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính)   BẢNG KÊ THU MUA

Chi tiết...
Thuế TNDN Thuế TNDN?

Một số điều kế toán cần lưu ý về thuế Thu nhập doanh nghiệp

Tin tức kế toán Thuế TNDN là loại thuế mà các cơ quan thuế quan tâm nhất, kiểm tra nhiều nhất và kế toán phải vất vả trong công tác hạch toán loại thuế này nhất. Các doanh nghiệp luôn tìm cách giảm doanh thu, tăng chi phí với mục đích cuối cùng là làm giảm chi

Chi tiết...
Thuế TNDN Thuế TNDN?

Doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được giảm thuế suất thuế TNDN xuống còn 17%

      Tin tức kế toán Nhằm thúc đẩy tinh thần kinh doanh, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp sáng tạo, tăng số lượng doanh nghiệp (DN) thành lập, hoạt động hiệu quả và có khả năng tăng trưởng nhanh sau khi thành lập, Bộ Tài chính đề xuất áp

Chi tiết...
Thuế TNDN Thuế TNDN?

Mức thuế suất thuế TNDN mới nhất hiện hành

      Tin tức kế toán Trong những năm gần đây, thuế suất thuế TNDN luôn có những thay đổi, theo lộ trình giảm thuế suất thuế TNDN tới mức 20% vào năm 2016. Để xác định được thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần phải xác định mức thuế

Chi tiết...
Thuế TNDN Thuế TNDN?

Vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

     Tin tức kế toán Thuế thu nhập doanh nghiệp xuất hiện rất sớm trong lịch sử phát triển của thuế . Hiện nay ở các nước phát triển, thuế thu nhập doanh nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo ổn định nguồn thu ngân sách Nhà nước và thực

Chi tiết...
Thuế TNDN Thuế TNDN?

Một số khái niệm về thuế thu nhập doanh nghiệp

       Tin tức kế toán Một số khái niệm về thuế thu nhập doanh nghiệp > CP lương của GĐ công ty TNHH MTV, DNTN có được cho vào chi phí? >> Mức phạt nộp chậm tờ khai khai thuế GTGT, TNCN, TNDN >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất

Chi tiết...