công ty dịch vụ thuế
Dịch vụ kế toán TT hướng dẫn chuẩn mực

Công ty làm dịch vụ báo cáo tài chính tại Thanh Xuân

Được đánh giá là Công ty làm dịch vụ báo cáo tài chính tại Thanh Xuân Chuyên nghiệp và Uy tín, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh tế, tối ưu hóa nhân sự và có thể tập trung tốt hơn vào nhiều hoạt động kinh doanh.  Bản báo cáo tài chính có vai trò

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán TT hướng dẫn chuẩn mực

TT 161/2007/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện 16 CMKT ban hành qua 3 quyết định

Tin tức kế toán: Ngày 31 tháng 12 năm 2007 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 161/2007/TT-BTC nhằm hướng dẫn thực hiện 16 chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán TT hướng dẫn chuẩn mực

Thông tư 20/2006/TT-BTC hướng dẫn 6 CMKT được ban hành theo 12/2005/QĐ-BTC

Tin tức kế toán: Thông tư số 20/2006/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 20 tháng 03 năm 2006 nhằm hướng dẫn kế toán thực hiện 06 chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định 12/2005/TT-BTC,bao gồm: THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế toán thực hành – Giảm 50% Học phí      1- Chuẩn mực số

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán TT hướng dẫn chuẩn mực

TT 21/2006/TT-BTC hướng dẫn 3 trong 4 CMKT ban hành theo QĐ 100/2005/QĐ-BTC

Tin tức kế toán: Ngày 20 tháng 3 năm 2006 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 21/2006/TT-BTC nhằm hướng dẫn cụ thể 03 CMKT được ban hành đợt 5 theo Quyết định 100/2005/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế toán thực hành – Giảm

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán TT hướng dẫn chuẩn mực

QĐ 100/2005/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố 4 CMKT Việt Nam (Đợt 5)

Tin tức kế toán: Quyết định 100/2005/QĐ-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2005 nhằm ban hành và công bố 4 CMKT, bao gồm: THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế toán thực hành – Giảm 50% Học phí – Chuẩn mực số 11 – “Hợp nhất kinh doanh”; – Chuẩn mực số 18

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán TT hướng dẫn chuẩn mực

QĐ 12/2005/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố 6 CMKT Việt Nam (Đợt 4)

Tin tức kế toán: Quyết định 12/2005/QĐ-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 15/02/2015 nhằm ban hành và công bố 6 Chuẩn mực kế toán Việt Nam, bao gồm:      1- Chuẩn mực số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp;      2- Chuẩn mực số 22 – Trình bày bổ sung báo cáo

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán TT hướng dẫn chuẩn mực

QĐ 234/2003/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố 06 CMKT Việt Nam (Đợt 3)

Tin tức kế toán: Ngày 30 tháng 12 năm 2003 Bộ Tài chính ban hành Quyết định 234/2003/QĐ-BTC nhằm ban hành và công bố 06 chuẩn mực kế toán, bao gồm:      1- Chuẩn mực số 05- Bất động sản đầu tư;      2- Chuẩn mực số 07- Kế toán các khoản đầu tư vào

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán TT hướng dẫn chuẩn mực

QĐ 165/2002/QĐ-BTC Về việc ban hành và công bố 06 CMKT Việt Nam (đợt 2)

Tin tức kế toán: Ngày 31 tháng 12 năm 2002 Bộ Tài chính ban hành Quyết định 165/2002/QĐ-BTC  nhằm ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2), bao gồm: THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế toán thực hành – Giảm 50% Học phí    +  Chuẩn mực số 01 –

Chi tiết...
Chuẩn mực kế toán TT hướng dẫn chuẩn mực

QĐ 149/2001/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố bốn CMKT Việt Nam (Đợt 1)

Tin tức kế toán: Ngày 31 tháng 12 năm 2001 Bộ Tài chính ban hành Quyết định 149/2001/QĐ-BTC nhằm ban hành và công bố 04 Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1), bao gồm: 1 – Chuẩn mực số 02 – Hàng tồn kho 2 – Chuẩn mực số 03 – Tài sản cố định

Chi tiết...