Chứng từ TT200 Kế toán bán hàng-KQKD Mẫu biểu KT BH- KQKD Mẫu biểu TT200

Mẫu Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi và cách lập theo Thông tư 200

Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi, mục đích sử dụng, hướng dẫn cách lập…. theo Thông tư 200 Mẫu bảng:   Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:     TẢI VỀ      +  File excel:     TẢI VỀ 1. Mục đích: Phản ánh tình hình thanh toán hàng đại lý, ký gửi

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán bán hàng-KQKD Mẫu biểu KT BH- KQKD Mẫu biểu TT200

Mẫu Thẻ quầy hàng và hướng dẫn cách lập theo Thông tư 200

Mẫu thẻ quầy hàng, mục đích, hướng dẫn cách lập…. theo Thông tư 200… Mẫu thẻ quầy hàng: Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:           TẢI VỀ       +  File excel:           TẢI VỀ 1. Mục đích: Theo dõi số lượng và giá trị hàng hóa trong

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán bán hàng-KQKD Mẫu biểu KT BH- KQKD Mẫu biểu TT133

Mẫu Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi và cách lập theo Thông tư 133

Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi theo Thông tư 133, mục đích, hướng dẫn cách lập,…… Mẫu bảng thanh toán:   Các bạn tải mẫu về tại đây:      +   File word:     TẢI VỀ      +   File word:    TẢI VỀ   1. Mục đích: Phản ánh tình hình thanh toán hàng đại

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán bán hàng-KQKD Mẫu biểu KT BH- KQKD Mẫu biểu TT133

Mẫu thẻ quầy hàng và hướng dẫn cách lập theo Thông tư 133

Mẫu thẻ quầy hàng theo Thông tư 133, mục đích, hướng dẫn cách lập…….  Mẫu thẻ quầy hàng: Các bạn tải mẫu về tại đây:      +   File word:  TẢI VỀ      +   File excel:  TẢI VỀ 1. Mục đích: Theo dõi số lượng và giá trị hàng hóa trong quá trình nhận và bán tại

Chi tiết...
Bài viết nhiều lượt xem Chứng từ TT133 Chứng từ TT200 Kế toán bán hàng-KQKD Kế toán kho Kế toán mua hàng Mẫu biểu KT BH- KQKD Mẫu biểu KT Kho Mẫu biểu TT133 Mẫu biểu TT200

Mẫu Biên bản giao nhận hàng hoá mới nhất

Sau khi ký hợp đồng mua bán xong thì bên bán tiến hành giao hàng cho bên mua theo đúng quy cách, chất lượng và số lượng. Khi giao hàng bên giao và bên nhận phải ký nhận về số lượng hàng đã giao nhằm xác định quyền và trách nhiệm  đối với bên còn lại……………       Sau đây

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Chứng từ TT200 Kế toán bán hàng-KQKD Kế toán mua hàng Mẫu biểu KT BH- KQKD Mẫu biểu TT133 Mẫu biểu TT200

Mẫu Biên bản bù trừ công nợ mới nhất

Biên bản bù trừ công nợ là được lập ra nhằm mục đích ghi chép, theo dõi việc thực hiện bù trừ công nợ giữa bên mua và bên bán …………..        Công ty………                                            

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Chứng từ TT200 Kế toán bán hàng-KQKD Kế toán mua hàng Mẫu biểu KT BH- KQKD Mẫu biểu TT133 Mẫu biểu TT200

Mẫu Biên bản đối chiếu công nợ mới nhất

Tải mẫu Biên bản đối chiếu công nợ mới nhất Biên bản đối chiếu công nợ là một trong những chứng từ kế toán quan trọng nhằm đối chiếu và xác nhận tình hình thanh toán, số dư công nợ giữa bên mua và bên bán đặc biệt là trong những hoạt động mua bán với số tiền lớn…..  Mẫu Biên bản đối

Chi tiết...
Bai viết hướng dẫn BH-KQKD Bai viết về KTMH Kế toán bán hàng-KQKD Kế toán mua hàng Mẫu biểu KT BH- KQKD

Cách hạch toán hàng bán bị trả lại theo thông tư 200 và thông tư 133

Thủ tục cần có đối với hàng bán bị trả lại; Cách viết hóa đơn hàng bán bị trả lại; Cách hạch toán hàng bán bị trả lại tại bên mua và bên bán theo thông tư 200 và thông tư 133. Mời các bạn theo dõi bài viết sau của Kế Toán Hà Nội. Hàng

Chi tiết...