Bài viết cập nhật mới nhất

“Thu thuế phải thu được lòng dân” – Khẩu hiệu Ngành Thuế Việt Nam

Ngày 30/8/2023, đồng chí Mai Xuân Thành – Bí thư Đảng ủy, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ký Quyết định số 1322/QĐ-TCT về việc ban hành Kế hoạch triển khai phát động phong trào thi đua “Phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, ngành Thuế Việt Nam quyết tâm thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy “Thu thuế phải thu được lòng dân”, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ thu NSNN giai đoạn 2021-2025 để lập thành tích chào mừng 80 năm Ngày Truyền thống ngành Thuế Việt Nam (10/9/1945 – 10/9/2025).”

12 nhóm nội dung thi đua và giải pháp trọng tâm thu thuế

Kế hoạch phát động phong trào thi đua trọng tâm trong toàn ngành Thuế Việt Nam gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Đồng thời, kế hoạch đưa ra các giải pháp tới từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Thuế  Việt Nam để phấn đấu thi đua quyết tâm thực hiện lời dặn của Bác Hồ “Thu thuế phải thu được lòng dân”.

Kế hoạch phát động phong trào thi đua nêu rõ 12 nhóm nội dung thi đua và giải pháp thực hiện. Cụ thể:

Điều 1

quán triệt quan điểm đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn ngành Thuế Việt Nam nhằm tuyên truyền về truyền thống lịch sử của ngành Thuế; đảm bảo thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ thu ngân sách nhưng đảm bảo theo đúng lời dạy của Bác Hồ “Thu thuế phải thu được lòng dân”.

Điều 2

các đơn vị trong toàn Ngành thực hiện quán triệt và tuyên truyền đến từng công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị nhận thức được việc triển khai thực hiện phong trào thi đua là cơ hội thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đi trước; khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, tạo động lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Ba là, tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Lễ công bố hệ thống hóa đơn điện tử (HĐĐT) trên phạm vi toàn quốc, cụ thể: “Trong nền kinh tế số ngày nay, thu được lòng dân mới thu được thuế. Chính vì vậy, việc triển khai HĐĐT, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế (NNT), giảm tối đa tất cả chi phí cho NNT, lấy NNT làm trung tâm phục vụ chính là thu lòng dân để thu thuế”.

Vì vậy, ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ tra cứu, đăng ký, kê khai, nộp thuế điện tử cho NNT là cá nhân; đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) để vận hành hệ thống HĐĐT thông suốt 24/7, từ đó phục vụ tốt nhất hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (DN).

Đồng thời tiếp tục đề xuất hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử (TMĐT); nâng cấp hạ tầng CNTT, Cổng TTĐT để kết nối, lưu trữ thông tin và hỗ trợ NNT theo hình thức điện tử; xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý rủi ro đối với TMĐT.

Bốn là

đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực thuế nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hướng tới cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia như:

Triển khai việc thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tăng cường ứng dụng CNTT hiện đại hóa hệ thống thuế; triển khai thực hiện tích hợp việc cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Tổ chức triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030; Chương trình hành động triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030; Kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2025 đã được Bộ Tài chính phê duyệt.

Năm là

Tiếp tục tăng cường triển khai số hóa để nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, tăng cường kiểm tra, giám sát kê khai thuế của NNT chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Chú trọng việc quản lý rủi ro trong phân loại giải quyết hồ sơ hoàn thuế của DN để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các giải pháp để hỗ trợ NNT.

>>> Xem tiếp TẠI ĐÂY