Chứng từ TT200 Kế toán bán hàng-KQKD Mẫu biểu KT BH- KQKD Mẫu biểu TT200

Mẫu Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi và cách lập theo Thông tư 200

Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi, mục đích sử dụng, hướng dẫn cách lập…. theo Thông tư 200 Mẫu bảng:   Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:     TẢI VỀ      +  File excel:     TẢI VỀ 1. Mục đích: Phản ánh tình hình thanh toán hàng đại lý, ký gửi

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán bán hàng-KQKD Mẫu biểu KT BH- KQKD Mẫu biểu TT200

Mẫu Thẻ quầy hàng và hướng dẫn cách lập theo Thông tư 200

Mẫu thẻ quầy hàng, mục đích, hướng dẫn cách lập…. theo Thông tư 200… Mẫu thẻ quầy hàng: Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:           TẢI VỀ       +  File excel:           TẢI VỀ 1. Mục đích: Theo dõi số lượng và giá trị hàng hóa trong

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán bán hàng-KQKD Mẫu biểu KT BH- KQKD Mẫu biểu TT133

Mẫu Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi và cách lập theo Thông tư 133

Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi theo Thông tư 133, mục đích, hướng dẫn cách lập,…… Mẫu bảng thanh toán:   Các bạn tải mẫu về tại đây:      +   File word:     TẢI VỀ      +   File word:    TẢI VỀ   1. Mục đích: Phản ánh tình hình thanh toán hàng đại

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán bán hàng-KQKD Mẫu biểu KT BH- KQKD Mẫu biểu TT133

Mẫu thẻ quầy hàng và hướng dẫn cách lập theo Thông tư 133

Mẫu thẻ quầy hàng theo Thông tư 133, mục đích, hướng dẫn cách lập…….  Mẫu thẻ quầy hàng: Các bạn tải mẫu về tại đây:      +   File word:  TẢI VỀ      +   File excel:  TẢI VỀ 1. Mục đích: Theo dõi số lượng và giá trị hàng hóa trong quá trình nhận và bán tại

Chi tiết...
Bài viết nhiều lượt xem Chứng từ TT133 Chứng từ TT200 Kế toán bán hàng-KQKD Kế toán kho Kế toán mua hàng Mẫu biểu KT BH- KQKD Mẫu biểu KT Kho Mẫu biểu TT133 Mẫu biểu TT200

Mẫu Biên bản giao nhận hàng hoá mới nhất

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa như thế nào? Sau khi ký hợp đồng mua bán xong thì bên bán tiến hành giao hàng cho bên mua theo đúng quy cách, chất lượng và số lượng. Khi giao hàng bên giao và bên nhận phải ký nhận về số lượng hàng đã giao nhằm xác đ…

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Chứng từ TT200 Kế toán bán hàng-KQKD Kế toán mua hàng Mẫu biểu KT BH- KQKD Mẫu biểu TT133 Mẫu biểu TT200

Mẫu Biên bản bù trừ công nợ mới nhất

Biên bản bù trừ công nợ là được lập ra nhằm mục đích ghi chép, theo dõi việc thực hiện bù trừ công nợ giữa bên mua và bên bán …………..        Công ty………                                            

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Chứng từ TT200 Kế toán bán hàng-KQKD Kế toán mua hàng Mẫu biểu KT BH- KQKD Mẫu biểu TT133 Mẫu biểu TT200

Mẫu Biên bản đối chiếu công nợ mới nhất

Mẫu Biên bản đối chiếu công nợ mới nhất. Dưới đây cùng Kế Toán Hà Nội xem nội dung và tải về mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất. >>>> Dịch vụ kế toán trọn gói <<<< Chỉ từ 17.000 đồng/tháng  >> Cách tính lương mới nhất Biên bản đối chiếu công nợ là một trong những chứng từ

Chi tiết...
Bai viết hướng dẫn BH-KQKD Kế toán bán hàng-KQKD

Cách lập hoá đơn khi danh mục hh, dv nhiều hơn số dòng của một hoá đơn

 Trong bài viết này Kế Toán Hà Nội xin được trình bày: Cách lập hoá đơn khi danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một hoá đơn – Theo quy định khi lập hoá đơn thì phải gạch bỏ phần trống (nếu có). Đối với các trường hợp hoá đơn tự in

Chi tiết...
Bai viết hướng dẫn BH-KQKD Kế toán bán hàng-KQKD

Nguyên tắc lập hóa đơn GTGT, hướng dẫn cách viết hóa đơn GTGT

I. NGUYÊN TẮC LẬP HÓA ĐƠN GTGT. Nguyên tắc lập hoá đơn được quy định tại Điều 16 Thông tư 39/2014/TT.BTC và được sửa đổi bổ sung tại Khoản 3, Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC và Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC như sau: 1.1. Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ. Bao

Chi tiết...
Bai viết hướng dẫn BH-KQKD Kế toán bán hàng-KQKD

Nguyên tắc lập hóa đơn bán hàng, hướng dẫn cách viết hóa đơn bán hàng

I. NGUYÊN TẮC LẬP HÓA ĐƠN BÁN HÀNG. Nguyên tắc lập hoá đơn được quy định tại Điều 16 Thông tư 39/2014/TT.BTC và được sửa đổi bổ sung tại Khoản 3, Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC và Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC như sau: 1.1. Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ.

Chi tiết...
Bai viết hướng dẫn BH-KQKD Kế toán bán hàng-KQKD

Bán hàng là gì; Các phương thức bán hàng trong hoạt động thương mại

1. Khái niệm về bán hàng. Bán hàng là khâu cuối cùng trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại, là quá trình người bán chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá cho người mua để nhận quyền sở hữu về tiền tệ hoặc quyền đòi tiền ở người mua. Như vậy,

Chi tiết...
Bai viết hướng dẫn BH-KQKD Kế toán bán hàng-KQKD

Bán buôn hàng hóa, Các hạch toán kế toán bán buôn hàng hóa theo TT200&TT 33

1. Bán buôn hàng hóa là gì. Là hình thức bán hàng theo lô hoặc bán với số lượng lớn, thực chất người mua hàng hóa là những nhà cung cấp trung gian, hàng hóa sau khi bán buôn chưa đến tay người tiêu dùng trực tiếp. Bán buôn hàng hóa có thể theo phương thức

Chi tiết...
Bai viết hướng dẫn BH-KQKD Kế toán bán hàng-KQKD

Tiêu thụ thành phẩm và các phương thức tiêu thụ thành phẩm

1. Khái niệm về tiêu thụ thành phẩm. Tiêu thụ thành phẩm là giai đoạn tiếp theo của quá trình sản xuất. Để thực hiện giá trị sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp phải chuyển giao hàng hóa, sản phẩm, hoặc cung cấp lao vụ, dịch vụ cho khách hàng, được khách hàng trả

Chi tiết...
Bài viết cập nhật mới nhất Bai viết hướng dẫn BH-KQKD Kế toán bán hàng-KQKD

Hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; Hàng dùng để cho,tặng, trả thay lương

Quy định và cách hạch toán hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động. 1. Quy định về hóa đơn, chứng từ: Tại Điểm a, Khoản 7, Điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC (Sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản

Chi tiết...
Bai viết hướng dẫn BH-KQKD Kế toán bán hàng-KQKD

Kế toán bán hàng (tiêu thụ thành phẩm) theo phương thức tiêu thụ trực tiếp

 Tiêu thụ trực tiếp là gì; Phương pháp hạch toán kế toán theo thông tư 133 và thông tư 200. Mời các bạn theo dõi bài viết sau của Kế Toán Hà Nội. 1. Tiêu thụ trực tiếp là gì. Tiêu thụ trực tiếp là phương thức giao hàng cho người mua trực tiếp tại kho,

Chi tiết...
Bai viết hướng dẫn BH-KQKD Kế toán bán hàng-KQKD

Kế toán bán hàng theo phương thức gửi bán, chờ chấp nhận theo TT133&TT200

Thế nào là bán hàng theo phương thức gửi bán, chờ chấp nhận; Phương pháp hạch toán kế toán theo phương thức gửi bán, chờ chấp nhận, theo thông tư 133/2016/TT-BTC và thông tư  200/2014/TT-BTC. Mời các bạn theo dõi bài viết sau của Kế Hà Nội. 1. Thế nào là bán hàng theo phương thức gửi

Chi tiết...
Bai viết hướng dẫn BH-KQKD Kế toán bán hàng-KQKD

Kế toán bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp

Thế nào là bán hàng trả chậm, trả góp; Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng trả chậm, trả góp; Cách hạch toán hàng bán trả góp, trả chậm. Mời các bạn theo dõi bài hướng dẫn sau của Kế Toán Hà Nội. 1. Thế nào là bán hàng trả chậm, trả góp.

Chi tiết...
Bai viết hướng dẫn BH-KQKD Kế toán bán hàng-KQKD

Kế toán bán hàng theo phương thức qua đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng 

Bán hàng đại lý đúng giá, hưởng hoa hồng: Quy định về hóa đơn chứng từ; Cách kê khai thuế đối với hoạt động đại lý; Phương pháp hạch toán kế toán tại bên giao đại lý và tại bên nhận đại lý. 1. Quy định về hóa đơn chứng từ và kê khai thuế đối

Chi tiết...
Bai viết hướng dẫn BH-KQKD Kế toán bán hàng-KQKD

Cách xác định kết quả kinh doanh và hạch toán kế toán theo TT200 và TT133

Kết quả kinh doanh là gì? cách xác định ra sao? và hạch toán kế toán như thế nào?. Mời các bạn theo dõi bài viết sau của Kế Toán Hà Nội I. KẾT QUẢ KINH DOANH, CÁCH XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH: Kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng của hoạt động

Chi tiết...
Bai viết hướng dẫn BH-KQKD Kế toán bán hàng-KQKD

Cách xác định kết quả bán hàng và cách hạch toán kế toán theo TT200&TT133

Kết quả bán hàng là gì? Cách xác định ra sao? và hạch toán kế toán như thế nào?. Mời các bạn theo dõi bài viết sau của Kế Toán Hà Nội. A. KẾT QUẢ BÁN HÀNG, CÁCH XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG. Kết quả bán hàng là số chênh lệch giữa doanh thu thuần

Chi tiết...