Thuế TNDN

Thuế TNDN?

 • Chi phí lãi vay khi doanh nghiệp mua ô tô

  Tin tức kế toán Chi phí lãi vay khi doanh nghiệp mua ô tô được quy định như thế nào? Việc doanh nghiệp thực hiện mua ô tô mà phải sử dụng đến các khoản vay thì cách ghi nhận cũng như phải xử lý chi phí vay cho trong nghiệp vụ này như thế […]

 • Cách hạch toán thuế TNDN tạm tính như thế nào?

  HƯỚNG DẪN CÁCH HẠCH TOÁN THUẾ TNDN TẠM TÍNH HÀNG QUÝ. Theo quy định hàng quý doanh nghiệp phải tính toán và nộp số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính, Thời hạn chậm nhất là 30 ngày của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ nộp thuế. Vậy trong bài viết này […]

 • Các khoản chi phí bị khống chế năm 2019

  Các khoản chi phí bị khống chế năm 2019 khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm những gì? Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN mới nhất 2019? Các chi phí trang phục, phụ cấp công tác, phụ cấp điện thoại có bị khống chế không? Chi phí tiếp khách, […]

 • Các chi phí liên quan đến người lao động được tính vào chi phí được trừ

  Tin tức kế toán: Các chi phí liên quan đến người lao động được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018. Bao gồm: các khoản chi phí tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, tiền ăn giữa ca. Các khoản chi thưởng sáng kiến, chi bảo hộ lao […]

 • Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018

  Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 mới nhất áp dụng cho Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp. Các hình thức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (ưu đãi về thuế suất; ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế) […]

 • Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và phải nộp cuối năm Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và phải nộp cuối năm

  Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và phải nộp cuối năm >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và phải nộp cuối năm 2018 cho doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ và doanh […]

 • Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

  Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp được thành lập, tổ chức như thế nào? Tỷ lệ trích lập quỹ là bao nhiêu? Quỹ được chi vào những nội dung nào? Xử lý ra sao khi sử dụng không hết […]

 • Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

  Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; Xử lý Quỹ khi doanh nghiệp không sử dụng, sử dụng không hết và sử dụng không đúng […]

 • Các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN Các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN

  Các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất A. Thông tư hướng dẫn về các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN mới nhất  * Thông tư gốc: Thông tư 78/2014/TT-BTC được hướng dẫn tại Điều 8  * Các thông tư sửa đổi, bổ sung […]

 • Xác định doanh thu tính thuế TNDN mới nhất

  Hướng dẫn cách xác định doanh thu tính thuế TNDN mới nhất 2018. Kế Toán Hà Nội xin được hướng dẫn cách xác định doanh thu tính thuế TNDN mới nhất 2018 đối với Doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp (Cách xác định doanh thu chung. Thời […]

Cơ sở pháp lý

 • Quy định về chế độ doanh nghiệp vừa và nhỏ

  VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ MỚI NHẤT. Hầu hết các doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay đều thuộc diện doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chính vì thế các bạn cần nắm rõ các chế độ liên qua đến doanh nghiệp vừa và nhỏ theo quy định mới […]

 • Điểm mới đáng lưu ý tại thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018

  Tin tức kế toán Theo quy định mới tại Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP, từ ngày 01/02/2018, hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu cũng được hoàn thuế GTGT. Xem thêm: >> Trường hợp nào không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan? >> Các đối […]

 • Các văn bản mới nhất về thuế TNDN 2018 Văn bản mới nhất về thuế TNDN 2018

  Tin tức kế toán: Hệ thống các văn bản mới nhất về thuế TNDN 2018 bao gồm các văn bản Luật, thông tư, nghị định mới nhất giúp các bạn nắm rõ được các quy định hiện hành về Thuế TNDN. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất   Các văn […]

 • Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 146/2017/NĐ-CP

  Tin tức kế toán: Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 được Chính Phủ ban hành ngày 16/03/2018 nhằm hướng dẫn nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 và bổ sung một số điều  của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Các bạn tải về Thông tư […]

 • Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 146/2017/NĐ-CP

  Tin tức kế toán:  Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính Phủ. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất   Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017   Các bạn tải về Nghị […]

 • Một số điểm mới trong quyết toán thuế TNDN

  Tin tức kế toán  Tháng 3 hàng năm là thời điểm phải lập báo cáo quyết toán thuế năm vì thế công việc của kế toán khá bận rộn và áp lực. Như mọi năm việc quyết toán thuế được thực hiện chủ yếu theo các quy định tại Thông tư 96/2015/TT-BTC nên về cơ […]

 • Hệ thống các văn bản về thuế TNDN mới nhất

  Tin tức kế toán:  Hệ thống các văn bản về thuế TNDN mới nhất cập nhật những văn bản mới nhất về luật, nghị định, thông tư, văn bản hợp nhất, công văn về thuế TNDN giúp các bạn kế toán có thể cập nhật những chính sách, quy định hiện hành về thuế TNDN. […]

 • 26/VBHN-BTC Hướng dẫn NĐ 218/2013/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN

  Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC hướng dẫn thi hành NĐ 218/2013/NĐ-CP ngày 12/12/2013 quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất  – Văn bản 26/VBHN-BTC hướng dẫn NĐ 218/2013/NĐ-CP được hợp nhất từ 04 thông tư sau:  1. Thông tư số 78/2014/TT-BTC […]

 • 12/VBHN-BTC Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN

  Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN được hợp nhất ngày 26/05/2015 từ 3 nghị định sau: >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất  1. Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi […]

 • CV 71/TCT-CS về chính sách thuế TNDN đối với thu nhập từ chế biến nông sản

  Ngày 09 tháng 01 năm 2017, Tổng cục thuế ban hành công văn số 71/TCT-CS trả lời công văn số 2661/CT-TTHT ngày 02/12/2016 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về chính sách thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động chế biến nông sản. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất […]

Tình huống nâng cao

 • Doanh nghiệp cho vay với lãi suất 0% sẽ bị phạt ấn định thuế Doanh nghiệp cho vay với lãi suất 0% sẽ bị phạt ấn định thuế

  Doanh nghiệp cho vay với lãi suất 0% sẽ bị phạt ấn định thuế như thế nào? Trên thực tế hiện nay có những doanh nghiệp vẫn vô tư thực hiện cho cá nhân hay doanh nghiệp khác vay với lãi suất 0%. Điều này dẫn đến một rủi ro về thuế khi thực hiện […]

 • Bộ hồ sơ đối với hàng hóa bị hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng Bộ hồ sơ đối với hàng hóa bị hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng

  Bộ hồ sơ đối với hàng hóa bị hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng? Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa hết hạn sử dụng. Biên bản kiểm kê hàng bị hỏng do quá trình sinh hóa tự nhiên…. để được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh […]

 • Cho doanh nghiệp khác vay lãi suất 0% sẽ bị ấn định thuế

  Tin tức kế toán Cho doanh nghiệp khác vay lãi suất 0% sẽ bị ấn định thuế.  Trong hoạt động kinh doanh, việc các doanh nghiệp có tiền nhàn rỗi cho đối tác là doanh nghiệp hoặc cá nhân khác vay tiền rất hay xảy ra. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất […]

 • Quy định về tặng quà nhân ngày 20 -10 cho lao động nữ

  Tin tức kế toán Quy định về tặng quà nhân ngày 20/10/2018 cho lao động nữ như thế nào? Những ngày qua nhiều bạn đọc thắc mắc về việc tặng quà nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2018 cho lao động nữ. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Nhằm giúp […]

 • Cách xử lý trường hợp mua hàng không có hóa đơn GTGT như thế nào? Cách xử lý trường hợp mua hàng không có hóa đơn GTGT như thế nào?

   Tin tức kế toán Cách xử lý trường hợp mua hàng không có hóa đơn GTGT như thế nào? Có thực sự nguy hiểm trong tất cả trường hợp? Cách xử lý trường hợp mua hàng không có hóa đơn GTGT như thế nào để cơ quan Thuế chấp nhận? Tin tức kế toán xin […]

 • Phụ cấp xăng xe điện thoại có chịu thuế thu nhập cá nhân không?

  Tin tức kế toán Phụ cấp xăng xe điện thoại có chịu thuế thu nhập cá nhân không? Có được tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp không? >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Đây là câu hỏi nhiều bạn kế toán băn khoăn. Bởi hầu hết doanh […]

 • Tài sản cố định không sử dụng có trích khấu hao không?

  Tin tức kế toán Tài sản cố định không sử dụng có trích khấu hao không? Doanh nghiệp có những tài sản không sử dụng, tài sản chưa hết khấu hao chờ thanh lý, tài sản dừng do sản xuất theo mùa vụ hoặc dừng do sửa chữa di dời. Những tài sản không sử […]

 • Thuế và hóa đơn liên quan đến biếu tặng bánh Trung thu 2018 Thuế và hóa đơn liên quan đến biếu tặng bánh Trung thu 2018

  Tin tức kế toán Thuế và hóa đơn liên quan đến biếu tặng bánh Trung thu 2018 >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Xem thêm: >> Các khoản phụ cấp nào không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN ? >> Cho thuê nhà phải nộp những loại thuế gì? >> Từ 1/1/2018: Lương […]

 • Mức phụ cấp tiền ăn trưa, ăn ca theo quy định mới nhất

  Tin tức kế toán Phụ cấp ăn trưa, ăn ca mà người lao động được hưởng nếu trong mức quy định của nhà nước thì được coi là thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân. Trước 15/10/2016, mức phụ cấp ăn trưa, ăn ca tối đa người lao động được hưởng là 680.000 đồng/tháng. […]

 • CP lương của GĐ công ty TNHH MTV, DNTN có được cho vào chi phí?

  Tin tức kế toán Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC. Tiền lương của Giám đốc công ty TNHH một thành viên, chủ Doanh nghiệp tư nhân có được cho vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không? Có phải tính thuế TNCN không? Sau đây Tin tức kế toán sẽ làm […]

Xử lý vi phạm thuế TNDN

 • Cách xử lý trường hợp mua hàng không có hóa đơn GTGT như thế nào? Cách xử lý trường hợp mua hàng không có hóa đơn GTGT như thế nào?

   Tin tức kế toán Cách xử lý trường hợp mua hàng không có hóa đơn GTGT như thế nào? Có thực sự nguy hiểm trong tất cả trường hợp? Cách xử lý trường hợp mua hàng không có hóa đơn GTGT như thế nào để cơ quan Thuế chấp nhận? Tin tức kế toán xin […]

 • Xử phạt hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng trên 10 lao động

    Tin tức kế toán Xử phạt hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng trên 10 lao động >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất  Các hộ kinh doanh hoạt động thường thuê rất nhiều lao động mà không biết quy định về việc Xử phạt hộ kinh doanh thường xuyên […]

 • Xử phạt về chế độ kế toán – Thuế, những điều kế toán DN cần quan tâm

  Tin tức kế toán Hiện nay, trong quá trình thanh tra, kiểm tra thuế, các Đoàn kiểm tra thuế cũng thường quan tâm tới lĩnh vực kế toán và lập biên bản xử phạt hành chính khi Doanh nghiệp thực hiện sai quy định. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất […]

 • Mức phạt nộp chậm tiền thuế TNDN mới nhất

        Tin tức kế toán Từ ngày 01/07/2016 khi luật sửa đổi số 106/2016/QH13 có hiệu lực. Cùng với một số nội dung thay đổi về chính sách thuế và quản lý thuế thì mức phạt chậm nộp thuế cũng được tính theo tỷ lệ mới. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin […]