Bài viết cập nhật mới nhất

Lệ phí môn bài – Thống kê các trường hợp được miễn

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp lệ phí môn bài, pháp luật cũng quy định các trường hợp được miễn lệ phí môn bài. Đó là thông báo mới nhất đến từ Tổng cục Thuế, theo dõi bài viết sau của Kế Toán Hà Nội để nắm bắt tin tức.

Lệ phí môn bài là gì?

Theo quy định của Luật Quản lý Thuế; Luật Phí và Lệ phí số 97; Lệ phí môn bài là một khoản lệ phí quản lý nhà nước liên quan hoạt động sản xuất; kinh doanh có kỳ khai theo năm. Đây được coi là một khoản tiền được ấn định mà tổ chức; cá nhân phải nộp định kỳ hàng năm hoặc khi mới hoạt động sản xuất; kinh doanh.

Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh; cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc; địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất; kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí MB chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất; kinh doanh.

Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí MB nộp hồ sơ khai lệ phí MB chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

Theo đó; trong năm 2024; đối với tổ chức đã thành lập từ các năm trước; đã nộp tờ khai lệ phí MB; nếu không có thay đổi về vốn điều lệ hoặc không thêm mới chi nhánh; văn phòng đại diện; địa điểm kinh doanh thì không phải nộp thêm tờ khai lệ phí MB cho năm 2024 mà chỉ cần nộp lệ phí môn bài năm 2024 chậm nhất là ngày 30/01/2024.

Đối tượng nộp lệ phí môn bài

Theo quy định hiện hành; người nộp lệ phí môn bài là tổ chức; cá nhân hoạt động sản xuất; kinh doanh hàng hóa; dịch vụ; trừ trường hợp được miễn lệ phí môn bài; bao gồm:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.
 • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị; tổ chức chính trị – xã hội; tổ chức xã hội; tổ chức xã hội – nghề nghiệp; đơn vị vũ trang nhân dân.
 • Tổ chức khác hoạt động sản xuất; kinh doanh.
 • Chi nhánh; văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức nêu trên (nếu có).
 • Cá nhân; nhóm cá nhân; hộ gia đình hoạt động sản xuất; kinh doanh.

Những trường hợp miễn lệ phí MB

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp lệ phí MB; pháp luật cũng quy định các trường hợp được miễn lệ phí môn bài như sau:

 • Cá nhân; nhóm cá nhân; hộ gia đình hoạt động sản xuất; kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.
 • Cá nhân; nhóm cá nhân; hộ gia đình hoạt động sản xuất; kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 • Cá nhân; nhóm cá nhân; hộ gia đình sản xuất muối.
 • Tổ chức; cá nhân; nhóm cá nhân; hộ gia đình nuôi trồng; đánh bắt thủy; hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.
 • Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in; báo nói; báo hình; báo điện tử).
 • Hợp tác xã; liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh; văn phòng đại diện; địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp.
 • Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh; văn phòng đại diện; địa điểm kinh doanh của hợp tác xã; liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

>>> Xem tiếp TẠI ĐÂY