Chi phí khấu hao bị loại khi quyết toán thuế
Bài viết về TSCĐ Kế toán TSCĐ

Chi phí khấu hao bị loại khi quyết toán thuế

Chi phí khấu hao bị loại khi quyết toán thuế đối với trường hợp nào? Đây là vấn đề hết sức quan trọng đối với một kế toán thuế chuyên nghiệp. Bởi lẽ nếu kế toán không nắm được nội dung này thì DN có thể gặp rủi ro là Chi phí khấu hao bị loại

Chi tiết...
Khung khấu hao tài sản cố định năm 2019
Bài viết về TSCĐ

Khung khấu hao tài sản cố định năm 2019

Khung khấu hao tài sản cố định năm 2019 hiện tại vẫn được áp dụng tại Thông tư 45/2013/TT-BTC. Theo đó, tại Điều 10 Thông tư 45/2013/TT-BTC, quy định Khung khấu hao tài sản cố định hữu hình năm 2019. Tại Điều 11 Thông tư 45/2013/TT-BTC, quy định Khung khấu hao tài sản cố định vô hình năm 2019.  Lưu ý:

Chi tiết...
Kế toán TSCĐ

Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định mới nhất 2017

Theo điều 3 Thông tư 45/2013/TT_BTC ban hành  ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính Quy định Điều kiện, tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình, vô hình  cụ thể như sau: 1. Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định hữu hình. “1. Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình

Chi tiết...
Phụ cấp nhà ở có tính thuế thu nhập cá nhân không?
Bài viết về TSCĐ Kế toán TSCĐ

Điều kiện để chi phí khấu hao được tính vào chi phí được trừ

Tin tức kế toán: Điều kiện để chi phí khấu hao được tính vào chi phí được trừ là gì? Hầu hết các doanh nghiệp đều phát sinh chi phí khấu hao tài sản cố định. Như: nhà xưởng, máy móc, văn phòng….. . Các chi phí này thường rất lớn nên các doanh nghiệp cần lưu ý để đưa khấu

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán TSCĐ Mẫu biểu TSCĐ Mẫu biểu TT200

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ mẫu 06-TSCĐ Thông tư 200

Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ, mục đích, nội dung của bảng và hướng dẫn cách lập… theo Thông tư 200 >> Học kế toán ở đâu tốt nhất Hà Nội? Mẫu bảng tính và PB khấu hao TSCĐ Các bạn có thể tải mẫu về tại đây:      + File word:     TẢI VỀ

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán TSCĐ Mẫu biểu TSCĐ Mẫu biểu TT200

Biên bản giao nhận TSCĐ mẫu 01-TSCĐ theo Thông tư 200

Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ, mục đích, hướng dẫn cách lập…. theo Thông tư 200 Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ: Các bạn có thể tải mẫu về tại đây:      +  File word:      TẢI VỀ          +  File excel:       TẢI VỀ    1. Mục đích Nhằm xác nhận việc giao

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán TSCĐ Mẫu biểu TSCĐ Mẫu biểu TT200

Biên bản đánh giá lại TSCĐ và cách lập theo Thông tư 200

Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ, nội dung, cách lập các chỉ tiêu…. theo Thông tư 200… Mẫu BB đánh giá lại: Các bạn tải mẫu về tại đây:  +  File word:           TẢI VỀ           + File excel:         TẢI VỀ   1.  Mục đích Xác nhận việc đánh giá lại

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán TSCĐ Mẫu biểu TSCĐ Mẫu biểu TT200

Biên bản kiểm kê TSCĐ và cách lập theo Thông tư 200

Mẫu biên bản kiểm kê TSCĐ, mục đích, hướng dẫn cách lập… theo Thông tư 200… Mẫu biên bản kiểm kê: Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:       TẢI VỀ           +  File excel:       TẢI VỀ 1. Mục đích Biên bản kiểm kê tài sản cố định nhằm

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán TSCĐ Mẫu biểu TSCĐ Mẫu biểu TT200

Biên bản thanh lý TSCĐ và cách lập theo Thông tư 200

Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ, mục đích, hướng dẫn cách lập…. theo Thông tư 200… Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ: Các bạn tải mẫu dưới đây:  >> Biên bản thanh lý TSCĐ mẫu 02-TSCĐ theo Thông tư 200 <<  1. Mục đích: Xác nhận việc thanh lý TSCĐ và làm căn cứ để ghi giảm

Chi tiết...
Chứng từ TT200 Kế toán TSCĐ Mẫu biểu TSCĐ Mẫu biểu TT200

Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành theo Thông tư 200

Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành, mục đích, cách lập…. theo thông tư 200… Mẫu BB giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành: Các bạn tải mẫu về tại đây:  >> BB giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành << 1. Mục đích Xác nhận việc bàn giao TSCĐ sau khi

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán TSCĐ Mẫu biểu TSCĐ Mẫu biểu TT133

Mẫu Biên bản giao nhận tài sản cố định và cách lập theo Thông tư 133

Mẫu biên bản giao nhận TSCĐ theo Thông tư 133. mục đích, hướng dẫn cách lập…… Mẫu Biên bản giao nhận: Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:   TẢI VỀ      +  File excel:   TẢI VỀ 1. Mục đích: Nhằm xác nhận việc giao nhận TSCĐ sau khi hoàn thành xây dựng,

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán TSCĐ Mẫu biểu TSCĐ Mẫu biểu TT133

Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản cố định và cách lập theo Thông tư 133

Mẫu Biên bản kiểm kê TSCĐ theo Thông tư 133, mục đích, hướng dẫn cách lập…….. Mẫu biên bản kiểm kê Các bạn tải mẫu về tại đây:      +   File word:    TẢI VỀ      +   File excel:    TẢI VỀ 1. Mục đích: Biên bản kiểm kê tài sản cố định nhằm xác nhận

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán TSCĐ Mẫu biểu TSCĐ Mẫu biểu TT133

Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ và cách lập theo Thông tư 133

Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 133, mục đích, hướng dẫn cách lập………  Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ:     Các bạn tải mẫu về:      TẠI ĐÂY 1. Mục đích: Xác nhận việc thanh lý TSCĐ và làm căn cứ để ghi giảm TSCĐ trên sổ kế toán. 2.  Phương pháp

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán TSCĐ Mẫu biểu TSCĐ Mẫu biểu TT133

Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành và cách lập theo TT 133

Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành theo Thông tư 133, mục đích, hướng dẫn cách lập….. Mẫu BB bàn giao: Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:   TẢI VỀ      +  File excel:   TẢI VỀ 1. Mục đích: Xác nhận việc bàn giao TSCĐ sau khi hoàn

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán TSCĐ Mẫu biểu TSCĐ Mẫu biểu TT133

Mẫu Biên bản đánh giá lại TSCĐ và cách lập theo Thông tư 133

Mẫu Biên bản đánh giá lại TSCĐ theo Thông tư 133, mục đích, hướng dẫn cách lập……… Mẫu Biên bản:   Các bạn tải mẫu về tại đây:      +   File word:    TẢI VỀ      +   File excel:   TẢI VỀ 1.  Mục đích: Xác nhận việc đánh giá lại TSCĐ và làm căn cứ để

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Kế toán TSCĐ Mẫu biểu TSCĐ Mẫu biểu TT133

Mẫu Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ và cách lập theo Thông tư 133

Mẫu Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo Thông tư 133, mục đích, hướng dẫn cách lập………. Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao: Các bạn tải mẫu về tại đây:      +  File word:     TẢI VỀ      +   File excel:    TẢI VỀ 1. Mục đích: Dùng để phản ánh số khấu

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Chứng từ TT200 Kế toán TSCĐ Mẫu biểu TSCĐ Mẫu biểu TT133 Mẫu biểu TT200

Mẫu Quyết định thanh lý tài sản cố định

Dưới đây là mẫu quyết định thanh lý:   Các bạn tải mẫu về tại đây: <<Mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định>> ? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com ? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan ? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246 ▶ THÔNG TIN THAM KHẢO: Sau khi tham khảo Mẫu Quyết

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Chứng từ TT200 Kế toán TSCĐ Mẫu biểu TSCĐ Mẫu biểu TT133 Mẫu biểu TT200

Mẫu giấy báo hỏng tài sản , công cụ, dụng cụ

Dưới đây là mẫu giấy báo hỏng: Các bạn tải mẫu về tại đây:  <<  Mẫu giấy báo hỏng tài sản, công cụ dụng cụ >> ? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com ? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan ? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246 ▶ THÔNG TIN THAM KHẢO: Sau khi tham

Chi tiết...
Chứng từ TT133 Chứng từ TT200 Kế toán TSCĐ Mẫu biểu TSCĐ Mẫu biểu TT133 Mẫu biểu TT200

Mẫu phương pháp đăng ký trích khấu hao TSCĐ

Dưới đây là mẫu đăng ký trích khấu hao:     Các bạn tải mẫu về tại đây: << Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ >> ? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com ? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan ? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246 ▶ THÔNG TIN THAM KHẢO: Sau khi

Chi tiết...
Bài viết về TSCĐ Kế toán TSCĐ

Phương pháp khấu hao đường thẳng

Theo Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC có 3 phương pháp trích khấu hao Tài sản cố định: Phương pháp khấu hao đường thẳng; Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh và Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm. Trong bài viết này Kế Toán Hà Nội xin

Chi tiết...