Bài viết cập nhật mới nhất Bài viết nhiều lượt xem

Từ ngày 08/11/2019, NLĐ được vay đến 100 triệu đồng để tạo việc làm

Tin tức kế toán Từ ngày 08/11/2019, NLĐ được vay đến 100 triệu đồng để tạo việc làm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 74/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Theo đó, mức vay ưu đãi tối đa để hỗ trợ tạo việc làm như sau:

– Đối với người lao động là 100 triệu đồng (Hiện hành, tối đa là 50 triệu đồng);

– Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay 01 dự án tối đa là 02 tỷ đồng và không quá 100 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm (Hiện hành, không quá 01 tỷ đồng và không quá 50 triệu đồng).

Thời hạn vay vốn không quá 120 tháng. Thời hạn vay vốn cụ thể do Ngân hàng chính sách xã hội và đối tượng vay vốn thỏa thuận căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn. (Hiện nay là không quá 60 tháng).

Bên cạnh đó, đối với mức vay trên 100 triệu đồng từ Quỹ, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật.

Về lãi suất vay vốn, tăng lãi suất vay vốn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động từ bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo (hiện hành) lên bằng lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo theo quy định pháp luật.

Nghị định 74/2019/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 08/11/2019.