Cách xử lý trường hợp mua hàng không có hóa đơn GTGT như thế nào?
Bài viết cập nhật mới nhất Thuế TNDN Uncategorized

Chi tiền học cho con của NLĐ nước ngoài có hợp lý không?

 Tin tức kế toán Công văn số 808/CT-TTHT của cục thuế Tỉnh Bắc Ninh ban hành hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với khoản chi tiền học cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam.

Theo Công văn số Công văn số 808/CT-TTHT hướng dẫn chính sách thuế TNCN thì:

Trường hợp Công ty có ký hợp đồng lao động với người lao động nước ngoài, trong hợp đồng có GHI RÕ khoản chi tiền học phí cho con của người lao động tại Việt Nam theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông, được Công ty chi trả không trái với quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công có đầy đủ hóa đơn, chứng từ thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Đối với, Một số trường hợp trường học, nơi con người lao động học, không sử dụng hóa đơn, chỉ có chứng từ là giấy yêu cầu thanh toán chi phí học tập và biên lai thu tiền, thì chứng từ để xác định chi phí gồm:

+ Chứng từ thu tiền học phí có ghi đầy đủ thông tin tên, địa chỉ, mã số thuế của Công ty

+ Cùng với chứng từ chi (không dùng tiền mặt) của Công ty theo quy định

Để làm căn cứ để Công ty hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và khoản chi này KHÔNG tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động khi tính thuế TNCN.

Lưu ý: Các khoản chi phí tiền nhập học đầu năm, tiền xe đưa đón, tiền ăn, … không phải là học phí cho con của người lao động không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN mà phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN khi tính thuế TNCN.