Cách xử lý trường hợp mua hàng không có hóa đơn GTGT như thế nào?
Bài viết cập nhật mới nhất Hoá đơn Thuế TNDN Tình huống hoá đơn chuyên sâu Tình huống nâng cao Xử lý vi phạm thuế TNDN

Cách xử lý trường hợp mua hàng không có hóa đơn GTGT như thế nào?

 Tin tức kế toán Cách xử lý trường hợp mua hàng không có hóa đơn GTGT như thế nào? Có thực sự nguy hiểm trong tất cả trường hợp? Cách xử lý trường hợp mua hàng không có hóa đơn GTGT như thế nào để cơ quan Thuế chấp nhận? Tin tức kế toán xin tóm

Chi tiết...
Thuế TNDN Xử lý vi phạm thuế TNDN

Xử phạt hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng trên 10 lao động

  Tin tức kế toán Xử phạt hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng trên 10 lao động >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất  Các hộ kinh doanh hoạt động thường thuê rất nhiều lao động mà không biết quy định về việc Xử phạt hộ kinh doanh thường xuyên sử

Chi tiết...
Xử lý vi phạm thuế TNDN

Xử phạt về chế độ kế toán – Thuế, những điều kế toán DN cần quan tâm

Tin tức kế toán Hiện nay, trong quá trình thanh tra, kiểm tra thuế, các Đoàn kiểm tra thuế cũng thường quan tâm tới lĩnh vực kế toán và lập biên bản xử phạt hành chính khi Doanh nghiệp thực hiện sai quy định. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Để

Chi tiết...
Thuế TNDN Xử lý vi phạm thuế TNDN

Mức phạt nộp chậm tiền thuế TNDN mới nhất

      Tin tức kế toán Từ ngày 01/07/2016 khi luật sửa đổi số 106/2016/QH13 có hiệu lực. Cùng với một số nội dung thay đổi về chính sách thuế và quản lý thuế thì mức phạt chậm nộp thuế cũng được tính theo tỷ lệ mới. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới

Chi tiết...