Thuế nhà thầu Xử lý vi phạm thuế nhà thầu

Nhà thầu phụ bị phạt vì chậm nộp thuế: Có hợp lý?

       Tin tức kế toán Theo quy định, doanh nghiệp chậm nộp thuế sẽ bị tính lãi tiền chậm nộp. Song với một số trường hợp, doanh nghiệp chậm nộp thuế, bị tính lãi thì vẫn chưa thật sự hợp lý. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất >> Cách tính

Chi tiết...
Thuế nhà thầu Xử lý vi phạm thuế nhà thầu

Báo động đỏ – Phạt thuế nhà thầu nước ngoài

       Tin tức kế toán Mặc dù thuế nhà thầu đã được Nhà nước Việt Nam quy định và áp dụng từ khá lâu (khởi nguồn là từ năm 1999 và văn bản được quy định rõ ràng, đầy đủ hơn là từ năm 2005), tuy nhiên, đến thời điểm này, còn rất nhiều

Chi tiết...