Hạch toán TT133 Hệ thống tài khoản thông tư 133

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Tin tức kế toán: Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017 dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thay thế cho Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006. THÔNG TIN MỚI NHẤT: >> Khóa học kế toán thực hành – Giảm 50% Học phí HỆ THỐNG TÀI

Chi tiết...