Thuế nhà thầu Thuế nhà thầu?

Thuế nhà thầu đối với hàng hóa nhập khẩu tại kho ngoại quan

Tin tức kế toán Hiện nay, để phục vụ cho mục đích hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp thường xuyên nhập khẩu hàng hóa vào lãnh thổ Việt Nam, trong đó, có một số trường hợp hàng hóa được nhập khẩu qua kho ngoại quan. Vậy quy định thuế nhà thầu đối với

Chi tiết...
Thuế nhà thầu Thuế nhà thầu?

Nhà thầu xây dựng là gì ?

Tin tức kế toán Nhà thầu xây dựng là đơn vị, tổ chức có đầy đủ các chức năng, năng lực xây dựng, để kí kết trực tiếp hợp đồng xây dựng với chủ đầu tư, để nhận thầu toàn bộ một loại công việc hoặc toàn bộ công việc của dự án đầu tư xây dựng

Chi tiết...
Thuế nhà thầu Thuế nhà thầu?

Thuế nhà thầu là gì

      Tin tức kế toán Thuế  nhà thầu ( FCT) là loại thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài (không hoạt động theo luật Việt Nam) có phát sinh thu nhập từ cung ứng dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam. >> Lớp học Kế Toán thuế –

Chi tiết...