Bài viết cập nhật mới nhất Cơ sở pháp lý Kế toán DN siêu nhỏ

Quy định về chế độ doanh nghiệp vừa và nhỏ

VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ MỚI NHẤT.

Hầu hết các doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay đều thuộc diện doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chính vì thế các bạn cần nắm rõ các chế độ liên qua đến doanh nghiệp vừa và nhỏ theo quy định mới nhất. Như: các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, các đặc điểm và lĩnh vực hoạt động như thế nào? Tất cả các quy định đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ được gói gọn trong “Các văn bản quy định về chế độ doanh nghiệp vừa và nhỏ” dưới đây.

Hệ thống văn bản quy định về chế độ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH NGÀY HIỆU LỰC
Luật số 04/2017/QH14 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 12/06/2017. 01/01/2018.
Nghị định 39/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 11/03/2018 11/03/2018
Nghị định 34/2018/NĐ-CP Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 08/03/2018 08/03/2018
Nghị định 38/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo 11/03/2018 11/03/2018
Nghị định 39/2019/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động của quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 10/05/2019 01/07/2019.
Thông tư 32/2018/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp vừa và nhỏ 26/12/2018 08/02/2019.

Thông tư  132/2018/TT-BTC

Hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

28/12/2018 kể từ ngày 15/02/2019, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/4/2019.

Thông tư  05/2019/TT-BKHĐT

Hướng dẫn phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

29/03/2019. 12/05/2019.

Thông tư  04/2019/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

21/01/2019. 08/03/2019.

Thông tư 15/2019/TT-BTC

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

18/03/2019. 01/06/2019.

 – Doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay đang được phân loại thành ba loại hình.

Bao gồm:

   + Doanh nghiệp siêu nhỏ.

   + Doanh nghiệp nhỏ.

   + Doanh nghiệp vừa

 – Các tiêu chí cụ thể để xác định 3 loại hình doanh nghiệp trên các bạn xem: TẠI ĐÂY.

Trên đây là hệ thống các văn bản quy định về chế độ doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay.

 

Các bạn xem thêm:

 >> Hướng dẫn cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ.

 >> Hướng dẫn cách tính lương làm bảng lương. 

Quy định về chế độ doanh nghiệp vừa và nhỏ