Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán tại Cầu Giấy TỐT nhất
Thuế GTGT Thuế khác Thuế môn bài Thuế nhà thầu Thuế tài nguyên Thuế TNCN Thuế TNDN Uncategorized

Kinh nghiệm quyết toán thuế

Kinh nghiệm quyết toán thuế; Quyết toán thuế là gì? Quyết toán thuế như thế nào? Khi nào quyết toán thuế? Cán bộ thuế thường kiểm tra, bắt lỗi gì khi thực hiện quyết toán thuế tại Doanh nghiệp? Đấy là hàng loạt các câu hỏi mà Kế Toán Trẻ thường thắc mắc. >> Lớp học Kế

Chi tiết...
Thuế tài nguyên

Hệ thống các văn bản về Thuế tài nguyên môi trường mới nhất

Tin tức kế toán:   Hệ thống các văn bản về Thuế Tài nguyên môi trường mới nhất. Nhằm cập nhật những văn bản mới nhất về luật, nghị định, thông tư, văn bản hợp nhất, công văn  giúp các bạn kế toán có thể cập nhật những chính sách, quy định hiện hành về thuế tài

Chi tiết...
Thuế tài nguyên

10/VBHN-BTC ngày 26/05/2015 hợp nhất nghị định về thuế tài nguyên MT

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 26/05/2016 hợp nhất từ Nghị định 50/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Thuế tài nguyên môi trường. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất   Các bạn tải

Chi tiết...
Thuế tài nguyên

12/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung TT 152/2015/TT-BTC về thuế tài nguyên MT

Tin tức kế toán: Thông tư 12/2016/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 20/01/2016 nhằm sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 7 TT 152/2015/TT-BTC về thuế suất thuế tài nguyên. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Các bạn tải thông tư về:   >>> TẠI ĐÂY <<<   BỘ

Chi tiết...
Thuế tài nguyên

CV 1299/TCT-CS về thuế tài nguyên và phí BVMT đối với khai thác khoáng sản

Ngày 05 tháng 04 năm 2017 Tổng cục thuế ban hành công văn số 1299/TCT-CS trả lời công văn số 2437/VPCP-ĐMDN ngày 15/3/2017 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị về thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản của Công ty cổ phần Coneco Miền Trung. >> Lớp học

Chi tiết...
Thuế tài nguyên

CV 222/TCT-CS  ngày 19/01/2016 về Phí bảo vệ môi trường

Ngày 19 tháng 01 năm 2016 Tổng cục thuế ban hành công văn số 222/TCT-CS trả lời công văn số 5588/CT-KTT ngày 16/10/2015 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum đề nghị hướng dẫn vướng mắc về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới

Chi tiết...
Thuế tài nguyên

CV 114/TCT-CS ngày 01/01/2016 thuế khai thác khoáng sản không có Giấy phép

Ngày 11 tháng 01 năm 2016 Tổng cục thuế ban hành công văn số 114/TCT-CS trả lời Công văn số 6485/CT-THNVDT ngày 03/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về thu thuế tài nguyên, thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Chi tiết...
Thuế tài nguyên

NĐ 164/2016/NĐ-CP về phí BVMT đối với khai thác khoáng sản

Nghị định này quy định về đối tượng chịu phí, người nộp phí, mức thu, phương pháp tính, kê khai, nộp phí và quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế

Chi tiết...
Thuế tài nguyên

NĐ 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Ngày 16 tháng 11 năm 2016 Chính Phủ ban hành Nghị định số 154/2016/NĐ-CP quy định về đối tượng chịu phí, các trường hợp miễn phí, người nộp phí, mức thu, kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ

Chi tiết...
Thuế tài nguyên

NĐ 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu

Ngày 24 tháng 04 năm 2015 Chính Phủ ban hành Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải bao gồm chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, sản phẩm thải lỏng, nước thải, khí thải công nghiệp và các chất thải đặc thù khác; bảo vệ

Chi tiết...
Thuế tài nguyên

NĐ 50/2010/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên  

Ngày 14 tháng 05 năm 2010 Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP nhằm quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 2, Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 9 của Luật Thuế tài nguyên. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010. Bãi bỏ

Chi tiết...
Thuế tài nguyên

Luật số 45/2009/QH12 – Luật Thuế tài nguyên

Ngày 25 tháng 11 năm 2009 Quốc hội ban hành Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, kê khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế tài nguyên. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010. >> Lớp học Kế

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Nghị định thuế TNCN Nghị định thuế TNDN Nghị định thuế XNK Thuế tài nguyên Thuế TNCN Thuế TNDN Thuế XNK

NĐ 12/2015/NĐ-CP Quy định thi hành Luật sửa đổi của các Luật và NĐ về thuế

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP được Chính Phủ ban hành ngày 12/02/2015 nhằm quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.  >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Nghị định này

Chi tiết...
Thuế tài nguyên

174/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung TT 152/2015/TT-BTC hướng dẫn Thuế TNMT

Thông tư 174/2016/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 28/10/2016 nhằm sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 4, điều 6 Thông tư 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế Tài nguyên. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 12 năm 2016 >> Lớp học Kế Toán

Chi tiết...
Thuế tài nguyên

Thông tư 152/2015/TT-BTC Hướng dẫn về Thuế Tài nguyên môi trường

Thông tư 152/2015/TT-BTC được ban hành ngày 02/10/2015 Hướng dẫn về Thuế Tài nguyên: đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ, giá tính thuế, thuế suất và cách đăng ký, kê khai, nộp và quyết toán thuế tài nguyên. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2015 thay thế Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Luật thuế GTGT Luật thuế TNCN Luật thuế TNDN Thuế GTGT Thuế tài nguyên Thuế TNCN Thuế TNDN

Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế

   –   Ngày 26 tháng 11 năm 2014 Chính phủ ban hành ngày 26/11/2014  >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất   +   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật

Chi tiết...
Thuế khác Thuế tài nguyên

Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC trong LV Bảo vệ Môi trường

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất CHÍNH PHỦ _______ Số: 155/2016/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________   Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016 NGHỊ ĐỊNH Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo

Chi tiết...