Cơ sở pháp lý Nghị định thuế TNCN Thuế TNCN

14/VBHN-BTC ngày 26/05/2015 hợp nhất nghị định hướng dẫn thuế TNCN

Văn bản 14/VBHN-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 26/05/2015 hợp nhất nghị định hướng dẫn  Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, văn bản này được hợp nhất từ 3 nghị định sau: + Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013  + Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014  +

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Nghị định thuế TNCN Thuế TNCN

NĐ 65/2013/NĐ-CP Quy định Luật Thuế TNCN và Luật Sửa đổi, bổ sung Thuế TNCN

Nghị định 65/2013/NĐ-CP được ban hành ngày 27/06/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Nghị định thuế TNCN Nghị định thuế TNDN Nghị định thuế XNK Thuế tài nguyên Thuế TNCN Thuế TNDN Thuế XNK

NĐ 12/2015/NĐ-CP Quy định thi hành Luật sửa đổi của các Luật và NĐ về thuế

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP được Chính Phủ ban hành ngày 12/02/2015 nhằm quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.  >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Nghị định này

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Nghị định thuế TNCN Nghị định thuế TNDN Thuế TNCN Thuế TNDN

NĐ 91/2014/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các NĐ quy định về thuế

Nghị định số 91/2014/TT-BTC được ban hành ngày 01 tháng 10 năm 2014 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2014. Riêng quy định tại Điều 1 Nghị định này áp dụng cho

Chi tiết...