Văn bản mới nhất về thuế TNDN 2018
Cơ sở pháp lý Thuế TNDN

Các văn bản mới nhất về thuế TNDN 2018

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán: Hệ thống các văn bản mới nhất về thuế TNDN 2018 bao gồm các văn bản Luật, thông tư, nghị định mới nhất giúp các bạn nắm rõ được các quy định hiện hành về Thuế TNDN.

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất

 

Văn bản mới nhất về thuế TNDN 2018

Các văn bản mới nhất về thuế TNDN 2018

 

BẢNG HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN MỚI NHẤT VỀ THUẾ TNDN 2018 

 

 1. Các văn bản Luật thuế TNDN 

 

Tên văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Ghi chú
 14/2008/QH12 03/06/2008 01/01/2009 Luật Thuế TNCN
32/2013/QH13 19/06/2013 01/01/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 14/2008/QH12: + Khoản 3 Điều 2

 + Khoản 2 Điều 3

 +  Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 4 Điều 4; bổ sung các khoản 8, 9, 10 và 11 vào Điều 4

 + Khoản 3 Điều 7

 +  Điều 9, Điều 10, Điều 13, Điều 14, Điều 16, Điều 18

 + Bổ sung khoản 3 vào Điều 15

 + Khoản 1 Điều 17

 71/2014/QH13 26/11/2014  01/01/2015 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Luật số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung 32/2013/QH13:

 + Sửa đổi khoản 2 Điều 3

 + Khoản 1 Điều 4

 +  Điểm a khoản 1 Điều 9 

 + Bãi bỏ điểm m khoản 2 Điều 9

 + Bổ sung điểm đ và điểm e vào khoản 1 Điều 13

 + Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 13

 + Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 13 

 + Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 13

 + Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 (Luật 32/2013/QH13)

 

 2. Các Nghị định về thuế TNDN .

 

Tên văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Ghi chú
218/2013/NĐ-CP  26/12/2013  15/02/2014 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành thuế TNDN số 14/2008/QH12
 92/2013/NĐ-CP 13/08/2013 13/08/2013 Quy định chi tiết thi hành  điểm 2 Khoản 6, Điểm 2b Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TNDN 32/2013/QH13
 91/2014/NĐ-CP  01/10/2014 15/11/2014  Sửa đổi, bổ sung NĐ 218/2013/NĐ-CP: +  Điểm m Khoản 2 Điều 3

 +  Khoản 3, khoản 9 Điều 4 

 + Điểm 1 khoản 1 Điều 9

 +  Điểm d Khoản 2 Điều 9

 + Bổ sung Khoản 3 Điều 16

 +  Khoản 5a Điều 19

 + Bổ sung Khoản 5b Điều 19

 + Sửa đổi các Điểm 2, 3, 4, 5, 32, 37 Danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập DN tại Phụ lục ban hành kèm theo 

 12/2015/NĐ-CP  12/02/2015 01/01/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 218/2013/NĐ-CP, Điều 1 NĐ 91/2014/NĐ-CP
146/2017/NĐ-CP 15/12/2017 01/02/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 100/2016/NĐ-CP

 3. Các Thông tư về thuế TNDN .

 

 Tên văn bản Ngày ban hành Thông tư Ghi chú
 78/2014/TT-BTC 18/06/2014 02/08/2014  Hướng dẫn thi hành NĐ 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế TNDN
 119/2014/TT-BTC  25/08/2014 01/09/2014  Sửa đổi, bổ sung TT 78/2014/TT-BTC: + Điểm b khoản 3 Điều 5

 + Khoản 1 Điều 6 

 + Điểm đ khoản 1 Điều 19

 141/2013/TT-BTC  16/10/2013 30/11/2013  Hướng dẫn thi hành NĐ 92/2013/NĐ-CP
 151/2014/TT-BTC  10/10/2014  15/11/2014 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung TT 78/2014/TT-BTC: + Sửa đổi, bổ sung tiết e, điểm 2.2 và điểm 2.31 Khoản 2, Điều 6

 + Sửa đổi, bổ sung Khoản 14, Điều 7

 +  Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 8

 + Sửa đổi, bổ sung Khoản 9, Điều 8

 + Bổ sung điểm e và điểm g Khoản 5 Điều 18 

 + Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 20

 +  Bổ sung Khoản 8, Điều 23

 96/2015/TT-BTC 22/06/2015 06/08/2015 Hướng dẫn về thuế TNDN tại NĐ 12/201/NĐ-CP, bổ sung một số điều TT 78/2014/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC
 130/2016/TT-BTC  12/08/2016 01/07/2016 Bổ sung điểm a1 vào sau điểm a  Điều 18 TT 78/2014/TT-BTC
12/2016/TTLT-BKHCN-BTC  28/06/2016 01/09/2016  Hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Doanh nghiệp
25/2018/TT-BTC 16/03/2018 01/05/2018 Hướng dẫn nghị định số 146/2017/NĐ-CP

 

Để xem chi tiết các văn bản mới nhất về thuế TNDN 2018 các bạn click vào tên của từng văn bản nhé!

Trên đây là “các văn bản mới nhất về Thuế TNDN 2018” với hệ thống văn bản này hi vọng Tin tức kế toán sẽ giúp các bạn tra cứu, cập nhật những tin tức, quy định mới một cách nhanh chóng.

Các bạn xem thêm:

 >> Các văn bản mới nhất về thuế GTGT 2018

 >> Các văn bản mới nhất về thuế TNCN 2018

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Các văn bản mới nhất về thuế TNDN 2018, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính