Cơ sở pháp lý Nghị định thuế XNK Thuế XNK

09/VBHN-BTC ngày 26/05/2015 hợp nhất nghị định quy định về thuế XNK

Văn bản 09/VBHN-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 26/05/2015 nhằm hợp nhất 2 nghị định hướng dẫn về thuế xuất nhập khẩu là Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010  và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Văn

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Nghị định thuế XNK Thuế XNK

31/2016/NĐ-CP Biểu thuế NK ưu đãi Hiệp định TM Tự do VN – HQ 2016-2018

Ngày 1 tháng 9 năm 2016 Chính Phủ ban hành Nghị định số 31/2016/NĐ-CP này quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2016 – 2018 và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Nghị định thuế XNK Thuế XNK

QĐ 54/2014/QĐ-TTg Miễn thuế NK đối với linh kiện NK để SX, lắp ráp SP y tế

Ngày 19 tháng 09 năm 2014 Chính Phủ ban hành Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg quy định về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Nghị định thuế XNK Thuế XNK

NĐ 78/2010/QĐ-TTg mức giá trị HH NK DV chuyển phát nhanh được miễn thuế

Ngày 30 tháng 11 năm 2010 Chính Phủ ban hành Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg quy định về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Nghị định thuế XNK Thuế XNK

QĐ 36/2016/QĐ-TTg Quy định áp dụng thuế suất thông thường đối với HH NK

Ngày 01 tháng 9 năm 2016 Chính Phủ ban hành Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg quy định quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Nghị định thuế XNK Thuế XNK

NĐ 129/2016/NĐ-CP Biểu thuế XNK ưu đãi hiệp định TM hàng hoá 2016-2018

Ngày 1 tháng 9 năm 2016 Chinh Phủ ban hành Nghị định số 129/2016/NĐ-CP quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016-2018 và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Nghị định thuế XNK Thuế XNK

NĐ 122/2016/NĐ-CP Biểu thuế XNK ưu đãi, danh mục HH, mức thuế….

Ngày 01 tháng 09 năm 2016 Chính Phủ ban hành Nghị định số 122/2016/NĐ-CP nhằm ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp và thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Nghị định thuế XNK Thuế XNK

125/2016/NĐ-CP Biểu thuế NKƯĐ đặc biệt hiệp định giữa VN-Nhật Bản 2016-2019

Nghị định này quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2016 – 2019 và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Nghị định thuế XNK Thuế XNK

NĐ 134/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và BP thi hành thuế XNK

Ngày 01 tháng 09 năm 2016 Chính Phủ ban hành Nghị định số 134/2016/NĐ-CP nhằm quy định về đối tượng chịu thuế; áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. >> Lớp học

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Nghị định thuế XNK Thuế XNK

NĐ 08/2015/NĐ-CP về thủ tục hải quan, kiểm tra,giám sát, kiểm soát hải quan

Nghị định 08/2015/NĐ-CP được Chính Phủ ban hành ngày 21/01/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Nghị định thuế TNCN Nghị định thuế TNDN Nghị định thuế XNK Thuế tài nguyên Thuế TNCN Thuế TNDN Thuế XNK

NĐ 12/2015/NĐ-CP Quy định thi hành Luật sửa đổi của các Luật và NĐ về thuế

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP được Chính Phủ ban hành ngày 12/02/2015 nhằm quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.  >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Nghị định này

Chi tiết...