Cơ sở pháp lý Thuế TNDN

Hệ thống các văn bản về thuế TNDN mới nhất

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán:  Hệ thống các văn bản về thuế TNDN mới nhất cập nhật những văn bản mới nhất về luật, nghị định, thông tư, văn bản hợp nhất, công văn về thuế TNDN giúp các bạn kế toán có thể cập nhật những chính sách, quy định hiện hành về thuế TNDN.

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất

Sau đây Tin tức kế toán xin gửi tới các bạn Hệ thống các văn bản về thuế TNDN mới nhất như sau.

Hệ thống các văn bản về thuế TNDN mới nhất

 

Hệ thống các văn bản về thuế TNDN mới nhất

 >>> Các bạn click vào tên từng văn bản để xem chi tiết và tải về <<<

Văn bản pháp lý Ngày ban hành Ngày hiệu lực Ghi chú

LUẬT

 14/2008/QH12 03/06/2008 01/01/2009 Luật Thuế TNCN
32/2013/QH13 19/06/2013 01/01/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 14/2008/QH12:

 + Khoản 3 Điều 2

 + Khoản 2 Điều 3

 +  Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 4 Điều 4; bổ sung các khoản 8, 9, 10 và 11 vào Điều 4

 + Khoản 3 Điều 7

 +  Điều 9, Điều 10, Điều 13, Điều 14, Điều 16, Điều 18

 + Bổ sung khoản 3 vào Điều 15

 + Khoản 1 Điều 17

 71/2014/QH13 26/11/2014  01/01/2015

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Luật số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung 32/2013/QH13:

 + Sửa đổi khoản 2 Điều 3

 + Khoản 1 Điều 4

 +  Điểm a khoản 1 Điều 9 

 + Bãi bỏ điểm m khoản 2 Điều 9

 + Bổ sung điểm đ và điểm e vào khoản 1 Điều 13

 + Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 13

 + Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 13 

 + Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 13

 + Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 (Luật 32/2013/QH13)

 NGHỊ ĐỊNH

     
218/2013/NĐ-CP  26/12/2013  15/02/2014 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành thuế TNDN số 14/2008/QH12
 92/2013/NĐ-CP 13/08/2013 13/08/2013 Quy định chi tiết thi hành  điểm 2 Khoản 6, Điểm 2b Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TNDN 32/2013/QH13
 91/2014/NĐ-CP  01/10/2014 15/11/2014  Sửa đổi, bổ sung NĐ 218/2013/NĐ-CP:

 +  Điểm m Khoản 2 Điều 3

 +  Khoản 3, khoản 9 Điều 4 

 + Điểm 1 khoản 1 Điều 9

 +  Điểm d Khoản 2 Điều 9

 + Bổ sung Khoản 3 Điều 16

 +  Khoản 5a Điều 19

 + Bổ sung Khoản 5b Điều 19

 + Sửa đổi các Điểm 2, 3, 4, 5, 32, 37 Danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập DN tại Phụ lục ban hành kèm theo 

 12/2015/NĐ-CP  12/02/2015 01/01/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 218/2013/NĐ-CP, Điều 1 NĐ 91/2014/NĐ-CP

 THÔNG TƯ

 78/2014/TT-BTC 18/06/2014 02/08/2014  Hướng dẫn thi hành NĐ 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế TNDN
 119/2014/TT-BTC  25/08/2014 01/09/2014  Sửa đổi, bổ sung TT 78/2014/TT-BTC:

 + Điểm b khoản 3 Điều 5

 + Khoản 1 Điều 6 

 + Điểm đ khoản 1 Điều 19

 141/2013/TT-BTC  16/10/2013 30/11/2013  Hướng dẫn thi hành NĐ 92/2013/NĐ-CP
 151/2014/TT-BTC  10/10/2014  15/11/2014 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung TT 78/2014/TT-BTC:

 + Sửa đổi, bổ sung tiết e, điểm 2.2 và điểm 2.31 Khoản 2, Điều 6

 + Sửa đổi, bổ sung Khoản 14, Điều 7

 +  Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 8

 + Sửa đổi, bổ sung Khoản 9, Điều 8

 + Bổ sung điểm e và điểm g Khoản 5 Điều 18 

 + Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 20

 +  Bổ sung Khoản 8, Điều 23

 96/2015/TT-BTC 22/06/2015 06/08/2015 Hướng dẫn về thuế TNDN tại NĐ 12/201/NĐ-CP, bổ sung một số điều TT 78/2014/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC
 130/2016/TT-BTC  12/08/2016 01/07/2016 Bổ sung điểm a1 vào sau điểm a  Điều 18 TT 78/2014/TT-BTC
12/2016/TTLT-BKHCN-BTC  28/06/2016 01/09/2016  Hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Doanh nghiệp

 VB HỢP NHẤT

26/VBHN-BTC  14/09/2015 02/08/2014  –  Hướng dẫn thi hành NĐ 218/2013/NĐ-CP và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN.

 – Được hợp nhất từ 4 thông tư sau:

+ 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 

+ 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014

+ 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014

+ 96/2014/TT-BTC ngày 22/06/2014

 12/VBHN-BTC  26/05/2013 15/02/2014  Được hợp nhất từ 03 NĐ sau:

 + 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013

 + 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014

 + 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015

 CÔNG VĂN
 2785/TCT-CS   23/07/2014    Hướng dẫn điểm mới của Thông tư 78/2014/TT-BTC
 71/TCT-CS  09/01/2017    Về chính sách thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động chế biến nông sản. 
292/TCT-DNL 23/01/2017 Chính sách thuế TNDN đối với dự án nhà máy sơn của Công ty Honda Việt Nam.
327/TCT-DNL 24/01/2017 Xác định kết chuyển lỗ, tính thuế thu nhập doanh nghiệp
405/TCT-CS  10/02/2017 Về thời gian hưởng thuế suất ưu đãi thuế TNDN
876/BTC-TCT  19/01/2017 Về nghĩa vụ thuế, hóa đơn của văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài
957/TCT-CS  17/03/2017 Về ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp
1056/TCT-CS  23/03/2017 Về việc thực hiện chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
1112/TCT-CS  27/03/2017 Về ưu đãi thuế TNDN
1197/TCT-CS  31/03/2017 Về ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động đầu tư mở rộng
6150/TCT-CS  30/12/2016 Hướng dẫn xác định ưu đãi thuế TNDN của dự án đầu tư

 

Trên đây là Hệ thống các văn bản về thuế TNDN mới nhất các bạn click vào tên văn bản để xem chi tiết và tải về.Tin tức kế toán sẽ luôn cập nhật nhanh nhất và đầy đủ nhất các văn bản quy định về thuế TNDN cho các bạn.

 

Tải file “Hệ thống các văn bản mới nhất về thuế TNDN mới nhất”:

      >>> TẠI ĐÂY   <<<

 

Xem thêm:

>>> Hệ thống các văn bản về thuế GTGT mới nhất.

>> Hệ thống các văn bản về thuế TNCN mới nhất.

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Hệ thống các văn bản về thuế TNDN mới nhất, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính