Cơ sở pháp lý Luật thuế TNCN Thuế TNCN

Luật số 04/2007/QH12 – Luật thuế thu nhập cá nhân

Ngày 21 tháng 11 năm 2007 Quốc hội ban hành Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 >> Lớp

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Nghị định thuế TNCN Nghị định thuế TNDN Nghị định thuế XNK Thuế tài nguyên Thuế TNCN Thuế TNDN Thuế XNK

NĐ 12/2015/NĐ-CP Quy định thi hành Luật sửa đổi của các Luật và NĐ về thuế

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP được Chính Phủ ban hành ngày 12/02/2015 nhằm quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.  >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Nghị định này

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Nghị định thuế TNCN Nghị định thuế TNDN Thuế TNCN Thuế TNDN

NĐ 91/2014/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các NĐ quy định về thuế

Nghị định số 91/2014/TT-BTC được ban hành ngày 01 tháng 10 năm 2014 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2014. Riêng quy định tại Điều 1 Nghị định này áp dụng cho

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thông tư về thuế TNCN Thuế TNCN

TT 128/2014/TT-BTC về việc giảm thuế TNCN đối với CN làm việc ở Khu kinh tế

Thông tư 128/2014/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 05/09/2014 nhằm hướng dẫn về việc giảm thuế TNCN của cá nhân làm việc tại Khu kinh tế Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2014 và thay thế Thông tư số 176/2009/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2009

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Thông tư Thông tư về thuế TNCN Thuế GTGT Thuế TNCN

Thông tư 92/2015/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và TNCN

Ngày 15/06/2015 Bộ Tài chính ban hàng thông tư 92/2015/TT-BTC  nhằm hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/07/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNCN  từ

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Thông tư Thông tư thuế TNDN Thông tư về thuế TNCN Thuế GTGT Thuế TNCN Thuế TNDN

Thông tư 151/2014/TT-BTC Hướng dẫn về Thuế TTDN, GTGT, TNCN, Quản lý Thuế

Thông tư 151/2014/TT-BTC được Bộ Tài chính ngày 10 tháng 10 năm 2014 Hướng dẫn thi hành nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về Thuế >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2014,

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Thông tư Thông tư thuế TNDN Thông tư về thuế TNCN Thuế GTGT Thuế TNCN Thuế TNDN

Thông tư 119/2014/TT-BTC cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Ngày 25/08/2014 Bộ Tài chính ban hàng Thông tư 119/2014/TT-BTC nhằm cải cách, đơn giản hoá các thủ tục hành chính về thuế, thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2014…… >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Tải Thông tư về tại đây:      

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Luật thuế GTGT Luật thuế TNCN Luật thuế TNDN Thuế GTGT Thuế tài nguyên Thuế TNCN Thuế TNDN

Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế

   –   Ngày 26 tháng 11 năm 2014 Chính phủ ban hành ngày 26/11/2014  >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất   +   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thông tư về thuế TNCN Thuế TNCN

Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế TNCN

Tin tức kế toán Ngày 15 tháng 08 năm 2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân trong đó quy định về người nộp thuế, các khoản thu nhập chịu thuế , cách tính thuế….. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thuế TNCN

CV 6046/CT-TNCN ngày 21/2/17 đính chính CV số 5286/CT ngày 16/02/17.

Công văn 6046/CT-TNCN ngày 21/2/2017 đính chính Công văn số 5286/CT-TNCN ngày 16/02/2017.  >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất   >> Trong thời gian thử việc có khấu trừ thuế TNCN không? >> Cách đăng ký tài khoản nộp tiền thuế qua mạng điện tử   TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thuế TNCN

Công văn 5286/CT-TNCN ngày 16/02/2017 hướng dẫn QT thuế TNCN 2016

    Tin tức kế toán  Công văn 5286/CT-TNCN ngày 16/02/2017 của Cục thuế TP Hà Nội Hướng dẫn Quyết toán thuế TNCN năm 2016 và cấp MST cho người phụ thuộc. Và Công văn 6046/CT-TNCN ngày 21/2/2017 đính chính Công văn số 5286/CT-TNCN ngày 16/02/2017. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Hoá đơn Thuế GTGT Thuế TNCN Thuế TNDN Thuế XNK

Tổng hợp lưu ý chính sách mới về Thuế được ban hành tháng 05/2017

     Tin tức kế toán Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2017 của các cơ quan như Bộ Tài chính, Tổng cục thuế hay các cục thuế ban hành. Theo đó, có rất nhiều điểm doanh nghiệp cần lưu ý. Sau đây Tin tức kế toán Tổng hợp lưu ý về chính

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thuế TNCN

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn mới về thuế

       Tin tức kế toán Bộ tài chính vừa ban hành Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn mới về thuế. Theo đó: >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất >>  Mức phạt nộp chậm tiền thuế TNCN mới nhất áp dụng từ 01/01/2017 >> Thay đổi quan trọng về chính sách

Chi tiết...