Cơ sở pháp lý Luật thuế TNCN Thuế TNCN

Luật số 26/2012/QH13 – Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế TNCN

Ngày 22  tháng 11 năm 2012, Quốc hội ban hành luật số 26/2012/QH13 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế TNCN. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất  » »  Các bạn tải về:    TẠI

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Luật thuế TNCN Thuế TNCN

Luật số 04/2007/QH12 – Luật thuế thu nhập cá nhân

Ngày 21 tháng 11 năm 2007 Quốc hội ban hành Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 >> Lớp

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Luật thuế GTGT Luật thuế TNCN Luật thuế TNDN Thuế GTGT Thuế tài nguyên Thuế TNCN Thuế TNDN

Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế

   –   Ngày 26 tháng 11 năm 2014 Chính phủ ban hành ngày 26/11/2014  >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất   +   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật

Chi tiết...