Cơ sở pháp lý Thông tư về thuế TNCN Thuế TNCN

Thông tư 57/2014/TT-BTC sửa đổi Quy định chế độ thanh toán tiền nghỉ phép

Thông tư 57/2014/TT-BTC sửa đổi Quy định chế độ thanh toán tiền nghỉ phép. Thông tư nà sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 141/2011/TT-BTC về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật. >> Lớp học

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thông tư về thuế TNCN Thuế TNCN

Thông tư 141/2011/TT-BTC Quy định chế độ thanh toán tiền nghỉ phép

Thông tư 141/2011/TT-BTC Quy định chế độ thanh toán tiền nghỉ phép. Thông tư này quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật (gọi tắt là cán bộ, công chức) làm việc trong cơ

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thông tư về thuế TNCN Thuế TNCN

05/VBHN-BTC ngày 14/03/2016 hợp nhất thông tư hướng dẫn thuế TNCN

Tin tức kế toán:  Văn bản 05/VBHN-BTC hợp nhất thông tư hướng dẫn thuế TNCN được hợp nhất ngày 14/03/2016 từ 4 thông tư sau:  + 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013  + 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014  + 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014  +92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 Văn bản hợp nhất không thay thế 4 thông tư trên >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thông tư về thuế TNCN Thuế TNCN

TT 128/2014/TT-BTC về việc giảm thuế TNCN đối với CN làm việc ở Khu kinh tế

Thông tư 128/2014/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 05/09/2014 nhằm hướng dẫn về việc giảm thuế TNCN của cá nhân làm việc tại Khu kinh tế Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2014 và thay thế Thông tư số 176/2009/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2009

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Thông tư Thông tư về thuế TNCN Thuế GTGT Thuế TNCN

Thông tư 92/2015/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và TNCN

Ngày 15/06/2015 Bộ Tài chính ban hàng thông tư 92/2015/TT-BTC  nhằm hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/07/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNCN  từ

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Thông tư Thông tư thuế TNDN Thông tư về thuế TNCN Thuế GTGT Thuế TNCN Thuế TNDN

Thông tư 151/2014/TT-BTC Hướng dẫn về Thuế TTDN, GTGT, TNCN, Quản lý Thuế

Thông tư 151/2014/TT-BTC được Bộ Tài chính ngày 10 tháng 10 năm 2014 Hướng dẫn thi hành nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về Thuế >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2014,

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Thông tư Thông tư thuế TNDN Thông tư về thuế TNCN Thuế GTGT Thuế TNCN Thuế TNDN

Thông tư 119/2014/TT-BTC cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Ngày 25/08/2014 Bộ Tài chính ban hàng Thông tư 119/2014/TT-BTC nhằm cải cách, đơn giản hoá các thủ tục hành chính về thuế, thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2014…… >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Tải Thông tư về tại đây:      

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Thông tư về thuế TNCN Thuế TNCN

Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế TNCN

Tin tức kế toán Ngày 15 tháng 08 năm 2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân trong đó quy định về người nộp thuế, các khoản thu nhập chịu thuế , cách tính thuế….. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông

Chi tiết...