Cơ sở pháp lý Luật thuế GTGT Thuế GTGT

Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung Luật Thuế GTGT 13/2008/QH12

  –   Luật số: 31/2013/QH12 được ban hành ngày 19/06/2013 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, trừ quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. >> Lớp học Kế Toán

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý Luật thuế GTGT Luật thuế TNCN Luật thuế TNDN Thuế GTGT Thuế tài nguyên Thuế TNCN Thuế TNDN

Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế

   –   Ngày 26 tháng 11 năm 2014 Chính phủ ban hành ngày 26/11/2014  >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất   +   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Luật thuế GTGT Thuế GTGT

Luật số 13/2008/QH12 – Luật Thuế Giá trị gia tăng

  –   Ngày 03/06/2008 Quốc hội ban hành Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất  

Chi tiết...
Cơ sở pháp lý Luật thuế GTGT Thuế GTGT Thuế khác

Luật 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội có hiệu lực từ 01/07/2016

Luật 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội: Sửa đổi, bổ sung Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và Quản lý thuế (Có hiệu lực từ ngày 1/7/2016). >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Tải về tại đây:   Luật_106 Xem thêm: > Tối đa hóa

Chi tiết...