Cơ sở pháp lý Công văn về Thuế TNCN Thuế TNCN

CV 51/TCT-DNL về chính sách thuế TNCN khi phát mãi tài sản thế chấp

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Ngày 05 tháng 01 năm 2017, Tổng cục thuế ban hành công văn số 51/TCT-DNL trả lời được công văn số 2267/BDU-KHBL ngày 03/11/2016 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bình Dương (Ngân hàng Vietcombank Bình Dương) vướng mắc về chính sách thuế thu nhập cá nhân khi phát mãi tài sản thế chấp.

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất

 >>> Các bạn tải công văn về:    TẠI ĐÂY

 

BỘ TÀI CHÍNH                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC THUẾ                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 51/TCT-DNL    
                                                                  Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2017

V/v chính sách thuế TNDN

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN – chi nhánh Bình Dương
(Địa chỉ: Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2267/BDU-KHBL ngày 03/11/2016 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bình Dương (Ngân hàng Vietcombank Bình Dương) vướng mắc về chính sách thuế thu nhập cá nhân khi phát mãi tài sản thế chấp, về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm a2, a3 khoản 3 Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định về khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản:

“a.2) Trường hợp cá nhân có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà nhưng đem thế chấp để vay vốn hoặc thanh toán với tổ chức cá nhân khác, nay thực hiện chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phần) bất động sản đó để thanh toán nợ thì cá nhân có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà phải khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân hoặc tổ chức, cá nhân làm thủ tục chuyển nhượng thay phải khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân trước khi thanh quyết toán các khoản nợ.

a.3) Trường hợp bất động sản do cá nhân chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác theo quyết định thi hành án của Tòa án thì cá nhân chuyển nhượng phải khai, nộp thuế hoặc tổ chức, cá nhân tổ chức bán đấu giá phải khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân chuyển nhượng…”.

Căn cứ quy định nêu trên và theo báo cáo của Ngân hàng Vietcombank Bình Dương thì khách hàng Nguyễn Thị Hậu vay vốn tại Ngân hàng Vietcombank Bình Dương với tổng số tiền nợ gốc và lãi phát sinh tính đến thời điểm thanh toán là 4.558.908.422 đồng. Do không có khả năng trả nợ, Chi cục thi hành án Dân sự thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương đã kê biên phát mãi tài sản. Theo bảng kê phân phối tiền bán tài sản để thi hành án số 9 ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Chi cục thi hành án Dân sự Thủ Dầu Một thì Bà Nguyễn Thị Hậu phải nộp thuế TNCN số tiền là 92.600.000 đồng. Do đó, trong trường hợp này bà Nguyễn Thị Hậu nộp thuế TNCN theo quy định và quyết định của Tòa án.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bình Dương được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;

– Cục thuế tỉnh Bình Dương;
– Vụ CS, PC, KK,TNCN (TCT);
– Website TCT;
– Lưu: VT, DNL(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Ngọc Minh

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo CV 51/TCT-DNL về chính sách thuế TNCN khi phát mãi tài sản thế chấp, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính