Cơ sở pháp lý Thuế TNCN

Các văn bản mới nhất về thuế TNCN 2018

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán: Các văn bản mới nhất về thuế TNCN 2018 bao gồm các văn bản Luật, thông tư, nghị định mới nhất giúp các bạn nắm rõ được các quy định hiện hành về Thuế thu nhập cá nhân.

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất

Các văn bản mới về thuế TNCN 2018

Các văn bản mới nhất về thuế TNCN năm 2018

 

BẢNG HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN MỚI NHẤT VỀ THUẾ TNCN 2018 

 

 1. Các văn bản Luật thuế TNCN.

 

Văn bản pháp lý Ngày ban hành Ngày hiệu lực Ghi chú
04/2007/QH12 21/11/2007 01/01/2009
26/2012/QH13 22/11/2012 01/07/2013 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế TNCN 04/2007/QH12:

+ Khoản 2 và khoản 5 Điều 3 

 + Khoản 10 Điều 4

 +  Điểm c khoản 1 Điều 7

 + Khoản 1 Điều 19

 + Khoản 1 Điều 21

 + Điều 24 

71/2014/QH13 26/11/2014 01/01/2015

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 đã được bổ sung tại Luật 32/2012/QH13:

 + Sửa đổi khoản 2 Điều 3 

 +  Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4

 + Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 9

 + Bãi bỏ điểm m khoản 2 Điều 9.

 + Bổ sung điểm đ và điểm e vào khoản 1 Điều 13

 + Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 13

 + Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 13

 + Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 13

 +  Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2

 

 2. Các nghị định về thuế TNCN năm 2018.

 

Tên văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Ghi chú
65/2013/NĐ-CP 27/06/2013 01/07/2013 Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN
91/2014/NĐ-CP 01/10/2014 15/11/2014

Sửa đổi, bổ sung NĐ 65/2013/NĐ-CP:

 + Sửa đổi, bổ sung điểm đ, khoản 2, Điều 3

 + Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 5, Điều 30

 + Bổ sung điểm 3 khoản 5, Điều 30

12/2015/NĐ-CP 12/02/2015 01/01/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 65/2013/NĐ-CP, Điều 3 NĐ 91/2014/NĐ-CP

 

 3. Các thông tư thuế TNCN năm 2018.

 

Tên văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Ghi chú
111/2013/TT-BTC  15/08/2013  01/10/2013 Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và NĐ số 65/2013/NĐ-CP
 119/2014/TT-BTC  25/08/2014  01/09/2014 Sửa đổi, bổ sung các khổ 1, 2, 3, 4 Điều 1 TT 111/2013/TT-BTC và một số quy định về quản lý thuế
 128/2014/TT-BTC  05/09/2014  20/10/2014 Hướng dẫn về việc giảm thuế TNCN đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế
 151/2014/TT-BTC  10/10/2014 15/11/2014  Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 111/2013/TT-BTC: 

+ Sửa đổi, bổ sung tiết đ.1, điểm đ, khoản 2, Điều 2

 + Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 2, Điều 26 

 + Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 30 

 92/2015/TT-BTC  15/06/2015  30/07/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 111/2013/TT-BTC: 

 + Sửa đổi, bổ sung Điều 2, Điều 3, Điều5, Điều7, Điều 12, điểm c khoản 1 Điều 15, Điều 16, Điều 25

 + Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 9

 + Sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b khoản 2 Điều 11

…. Và một số nội dung về quản lý thuế TNCN khác

 

Để đọc chi tiết các văn bản mới nhất về thuế TNCN 2018, các bạn click vào tên văn bản để xem và tải về nhé!

Trên đây là “các văn bản mới nhất về Thuế TNCN 2018” với hệ thống văn bản này hi vọng Tin tức kế toán sẽ giúp các bạn tra cứu, cập nhật những tin tức, quy định mới một cách nhanh chóng.

Các bạn xem thêm:

 >> Các văn bản mới nhất về thuế GTGT 2018

 >> Các văn bản mới nhất về thuế TNDN 2018

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Các văn bản mới nhất về thuế TNCN 2018, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính