Cơ sở pháp lý Thuế GTGT Uncategorized

Công văn 4658/TCT của Tổng cục Thuế ngày 23/11/2018 về thuế GTGT

Tin tức kế toán Công văn 4658/TCT của Tổng cục Thuế ngày 23/11/2018 về thuế GTGT

Mời bạn xem thêm:
>> Doanh nghiệp có nên đề nghị Hoàn thuế GTGT không?
>> Trường hợp xuất khầu hàng hóa không cần mở tờ khai hải quan
>> Hỗ trợ kê khai phiên bản HTKK 4.1.0 mới nhất ngày 11/12/2018

  Mời các bạn Tải về: CV 4658/TCT-CS TẠI ĐÂY

Công văn 4658/TCT của Tổng cục Thuế ngày 23/11/2018 về thuế GTGT

Mời bạn xem thêm:
>> Mức lương tối thiểu vùng mới nhất năm 2019
>> Cách xử lý hóa đơn sai nhiều tờ cho cùng một đơn vị mua hàng?
>> Trường hợp xuất khầu hàng hóa không cần mở tờ khai hải quan
>> Hỗ trợ kê khai phiên bản HTKK 4.1.0 mới nhất ngày 11/12/2018