Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào
Thuế GTGT Thuế GTGT là gì?

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

Tin tức kế toán: Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào mới nhất hiện nay. Các điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào được hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC. Thông tư 219 ban hành ngày 31/12/2013. (sau đó đã được sửa đổi bổ sung bởi các thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông tư 151/2014/TT-BTC). Cho đến nay (năm 2018) quy định về “Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào” được hướng dẫn tại Khoản 10, Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC và Thông tư 173/2016/TT-BTC.

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất

 I. Cơ sở pháp lý về Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

 – Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC

 – Khoản 10, Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015.

 – Điều 1 Thông tư 173/2016/TT-BTC ban hành ngày 28/10/2016. (Có hiệu lực thi hành ngày 15/12/2016).

 

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Các điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào để được khấu trừ thuế GTGT.

 II. Các điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Trước khi chúng ta đi vào tìm hiểu các điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Thì cần phải hiểu rằng để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì trước hết số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào phải tuân thủ các NGUYÊN TẮC KHẤU TRỪ THUẾ GTGT (được quy định tại Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC, được sửa đổi bổ sung bởi Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC)

Các bạn có thể tham khảo tại bài viết:

>> Các nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Sau đây chúng ta cùng đi tìm hiểu các điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào nhé!

 1. Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào thứ nhất:

– Có hóa đơn GTGT hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào.

– Đối với hàng  nhập khẩu: Phải có chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu (Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước). Hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài.

Như vậy, ta có thể thấy rằng thời điểm để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa nhập khẩu là khi nộp tiền thuế GTGT vào Ngân sách Nhà nước.

Để hiểu rõ hơn các bạn xem thêm bài viết:

>> Như thế nào là hóa đơn hợp pháp, hợp lệ, hợp lý.

2. Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào thứ 2 phải có CHỨNG TỪ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ 20 TRIỆU đồng trở lên.

* Đối với các trường hợp:

 – Giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng.

 – Hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới 20 triệu đồng (theo giá đã có thuế GTGT)

 –  Nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Thì sẽ không cần phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Vậy một câu hỏi đặt ra ở đây là: Như thế nào là chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để thỏa mãn điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào??

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt bao gồm: Chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác.

Các bạn xem bài viết dưới đây để nắm rõ hơn nhé:

>> Như thế nào là thanh toán không dùng tiền mặt?

3. Nếu TRONG CÙNG 01 NGÀY mua hàng hóa, dịch vụ của CÙNG 01 NHÀ CUNG CẤP nhiều lần mà tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ đã mua của các lần trong ngày TỪ 20 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

 Nhà cung cấp là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT.

LƯU Ý: Trường hợp người nộp thuế là cơ sở kinh doanh có các cửa hàng là các đơn vị phụ thuộc sử dụng chung mã số thuế và mẫu hóa đơn của cơ sở kinh doanh, trên hoá đơn có tiêu thức “Cửa hàng số” để phân biệt các cửa hàng của cơ sở kinh doanh và có đóng dấu treo của từng cửa hàng thì mỗi cửa hàng là một nhà cung cấp.

Như vậy, ta có thể nắm được có hai Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào khi đã tuân thủ nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT. Đó là:

  + Thứ nhất: Có hóa đơn, chứng từ hợp lý, hợp lệ, hợp pháp; Đối với hàng hóa nhập khẩu thì cần phải có chứng từ nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước (Trừ nhập khẩu hàng hóa, biếu tặng)

  + Thứ hai: Đối với giá trị hàng hóa (mua theo từng lần hoặc trong ngày mua nhiều lần của cùng 1 nhà cung cấp) nếu > 20.000.000 đồng thì phải THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT.

Trên đây là bài viết “Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào” theo quy định tính đến năm 2018.

 

Các bạn xem thêm:

>> Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

>> Đối tượng chịu thuế suất GTGT 0%.

>> Phân bổ thuế GTGT đầu vào dùng chung cho hoạt động SXKD chịu thuế và không chịu thuế GTGT.