Bài viết cập nhật mới nhất Thuế TNCN Thuế TNDN Tình huống nâng cao

Các khoản chi lương và phụ cấp phải nộp và không phải nộp BHXH, thuế TNCN

Các khoản chi lương và phụ cấp phải nộp và không phải nộp BHXH, thuế TNCN đang được rất nhiều bạn Kế toán cũng như chủ doanh nghiệp quan tâm.
Như chúng ta đã biết từ năm 2018 luật BHXH có nhiều thay đổi. Trong sự thay đổi đó có nhiều điều khoản gây khó khăn và vướng mắc trong việc xác định quỹ lương tham gia BHXH cho Doanh nghiệp. Nhiều Doanh nghiệp tìm cách giảm quỹ lương đóng BHXH nhằm tiết giảm chi phí bằng cách tách nhỏ quỹ lương thành các khoản phụ cấp.
Tuy nhiên, những phương án xử lý của doanh nghiệp có thể dẫn đến rủi ro về thuế cũng như xử phạt vi phạm hành chính theo Luật BHXH. Cho nên Kế Toán Hà Nội xin tổng hợp một số khoản thu nhập (phụ cấp) cần lưu ý khi xem xét chi phí về thuế TNCN và BHXH sau:
Các khoản chi lương và phụ cấp phải nộp và không phải nộp BHXH, thuế TNCN
Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết: Các khoản chi lương và phụ cấp phải nộp và không phải nộp BHXH, thuế TNCN, tính vào chi phí tính thuế TNDN.

Mời bạn xem thêm:

Các khoản chi lương và phụ cấp phải nộp và không phải nộp BHXH, thuế TNCN, tính vào chi phí tính thuế TNDN. Các khoản chi phí bị khống chế khi tính thuế TNDN.

Các khoản chi lương và phụ cấp phải nộp và không phải nộp BHXH, thuế TNCN, tính vào chi phí tính thuế TNDN. Các chi phí liên quan đến người lao động được tính vào chi phí được trừ.