Khu chế xuất là gì? Doanh nghiệp chế xuất là gì? Thuế suất ra sao?
Kê khai, nộp thuế Thuế GTGT

Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất vào khu chế xuất

Khoa hoc ke toan tong hopKhoa hoc ke toan thueDich vu ke toan tron goi

 Tin tức kế toán Theo quy định tại Khoản 5, Điều 21, Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ về Khu chế xuất quy định: “Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, trừ khu phi thuế quan, là quan hệ xuất, nhập khẩu”.

>> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất

Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất vào khu chế xuất
Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất vào khu chế xuất

>>  Một số vấn đề chung về thuế GTGT
>>  Cách chuyển đổi kỳ kê khai thuế GTGT từ tháng sang quý và ngược lại
                    
– Tại điểm a, khoản 4, Điều 38 Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 về thủ tục hải quan điện tử.

– Thông tư số 1128/2013/TT-BTC.

 Thông tư Số: 22/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 2 năm 2014

– Hàng hoá mua, bán giữa các DNCX trong cùng một khu chế xuất thì không phải làm thủ tục hải quan;

– Đối với hàng hóa luân chuyển giữa các DNCX không cùng một khu chế xuất nhưng các DNCX này thuộc một tập đoàn hay một hệ thống công ty thì được lựa chọn không phải làm thủ tục hải quan hoặc làm thủ tục hải quan theo loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ quy định tại Điều 27 Thông tư 22 (trừ quy định về điều kiện xuất nhập khẩu tại chỗ).

– Đối với hàng hoá của DNCX đưa vào nội địa để sửa chữa, DNCX có văn bản thông báo: tên hàng, số lượng, lý do, thời gian sửa chữa, không phải đăng ký tờ khai hải quan. Cơ quan Hải quan có trách nhiệm theo dõi, xác nhận khi hàng đưa trở lại DNCX. Quá thời hạn đăng ký sửa chữa mà không đưa hàng trở lại thì xử lý theo hướng dẫn đối với hàng chuyển đổi mục đích sử dụng;
 
– Riêng việc mua văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa để phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại doanh nghiệp, doanh nghiệp chế xuất được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan đối với loại hàng hóa này.

– Đối với trường hợp nguyên liệu, vật tư cung ứng do bên nhận gia công tự sản xuất hoặc mua tại thị trường Việt Nam: khi đưa nguyên liệu, vật tư vào cung ứng cho hợp đồng gia công người khai hải quan không phải làm thủ tục hải quan nhưng phải được hai bên thỏa thuận về tên gọi, quy cách, số lượng trong hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công và khi làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công, người khai hải quan phải khai nguyên vật liệu gia công tự cung ứng theo các tiêu chí thông tin quy định tại mẫu Nguyên vật liệu gia công tự cung ứng.

-Đối với hàng hóa luân chuyển giữa các DNCX không cùng một khu chế xuất nhưng các DNCX này thuộc một tập đoàn hay một hệ thống công ty thì được lựa chọn không phải làm thủ tục hải quan hoặc làm thủ tục hải quan theo loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ quy định tại Điều 27 Thông tư này (trừ quy định về điều kiện xuất nhập khẩu tại chỗ).

b1) Khi bán cho doanh nghiệp nội địa: DNCX và doanh nghiệp nội địa không phải làm thủ tục hải quan

>>  Một số vấn đề chung về thuế GTGT
>>  Cách chuyển đổi kỳ kê khai thuế GTGT từ tháng sang quý và ngược lại

Dich vu ke toan tron goi so 1

? Chuyên trang kế toán:    www.tintucketoan.com

? Fanpage: Tin Tức Kế Toán:    https://www.facebook.com/tintucketoan

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Sau khi tham khảo Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất vào khu chế xuất, quý khách cần xem thêm về Khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế và các Dịch vụ kế toán vui lòng xem ở đây:

⏩  Khóa học kế toán thực tế 

⏩  Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói

⏩  Dịch vụ Hoàn thuế GTGT

⏩  Dịch vụ Quyết toán thuế

⏩  Dịch vụ Rà soát sổ sách, Báo cáo tài chính