Cơ sở pháp lý Công văn về thuế XNK Thuế XNK

CV 3273/TCT-TTr quản lý thuế đối với ô tô nhập khẩu theo hình thức quà tặng

Ngày 21 tháng 07 năm 2016, Tổng cục thuế ban hành công văn số 3273/TCT-TTr  trả lời ông văn số 134/VPTT-TH ngày 05/7/2016 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia gửi kèm Công văn số 2504/CT-THNVDT ngày 13/6/2016 của Cục Thuế TP.Đà Nẵng về thông tin một số đối tượng đã lợi

Chi tiết...